<<
>>

Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021

Документ актуальний на 19.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Дембо та інші проти України»

(Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

11 березня 2021 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Дембо та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Івана Джеліч (<...>), Голова,

Ганна Юдківська (<...>),

Арнфінн Бордсен (<...>), судді,

та Лів Тігерштедт (<...>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 18 лютого 2021 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4. Заявники скаржилися на своє покарання у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, насамперед, на своє покарання у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення.

Вони посилалися, прямо або по суті, на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:

Стаття 3

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.».

7. Суд повторює, що Конвенція не забороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, яких було визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад, умисному вбивстві. Однак для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно має бути de jure та de facto скоротним, що означає як наявність у засудженого перспективи звільнення, так і можливість перегляду. Основа такого перегляду повинна охоплювати оцінку наявності законних підстав пенологічного характеру для подальшого тримання засудженого під вартою. До цих підстав належить покарання, стримування, захист суспільства та реабілітація. Співвідношення між ними необов’язково є сталим і може змінюватися упродовж відбування покарання, тому підстави, які спочатку виправдовували тримання під вартою, можуть не виправдовувати його після тривалого строку відбування покарання. Наголошується на важливості реабілітації, оскільки саме в цьому наразі полягає акцент у політиці країн Європи щодо обрання покарань, як це відображено у практиці Договірних держав, відповідних стандартах, прийнятих Радою Європи, та відповідних міжнародних документах (див. рішення у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» [ВП] (Vinter and Others v. the United Kingdom) [GC], № 66069/09 та 2 інші заяви, пункти 59-81, ЄСПЛ 2013 (витяг)).

8. У керівній справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (no. 2), заява № 41216/13, від 12 березня 2019 року, Суд уже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі надані матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Отже, вони є прийнятними та свідчать про порушення статті 3 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

10. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

11. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (no. 2)), пункт 201) Суд вважає, що встановлення порушення само по собі становить справедливу сатисфакцію.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що вони свідчать про порушення статті 3 Конвенції.

4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить справедливу сатисфакцію.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 березня 2021 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Івана ДЖЕЛІЧ


Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за статтею 3 Конвенції

(покарання у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення)

№ заяви,

дата подання

П.І.Б. заявника,

дата народження

П.І.Б. представника та місцезнаходження

Назва суду,

дата покарання у виді

довічного позбавлення волі

Рішення суду

про залишення вироку без змін

1

2778/18

04.01.2018

Андрій Адольфович

ДЕМБО

1963

Київський міський суд

27.12.1999

Інформація недоступна

2

8520/18

23.04.2018

Денис Юрійович

МЕЛЬНИКОВ

1981

Апеляційний суд

Харківської області

16.08.2011

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

17.04.2012

3

20076/18

12.04.2018

Євген Володимирович ТАЛЬЯНОВ

1979

Військовий апеляційний суд Західного регіону

24.04.2002

Верховний Суд України

09.07.2002

4

20083/18

17.04.2018

Вадим Леонідович НЕЧИПУРЕНКО

1977

Заєць

Сергій Анатолійович

м. Ірпінь

Апеляційний суд Кіровоградської області

26.01.2006

Верховний Суд України

07.12.2006

5

22291/18

27.04.2018

Євген Олександрович

БАГНЮК

1975

Заєць

Сергій Анатолійович

м. Ірпінь

Апеляційний суд Чернігівської області

24.07.2006

Верховний Суд України

20.02.2007

6

23034/18

07.05.2018

Олександр Олексійович ВАСИЛЮК

1967

Кіровоградський обласний суд

14.04.1998

Верховний Суд України

09.07.1998

7

23511/18

02.08.2018

Юрій Михайлович

КОНОВАЛОВ

1981

Апеляційний суд Дніпропетровської області

19.07.2005

Верховний Суд України

18.10.2005

8

24170/18

11.05.2018

Іван Петрович

ДЗЯДЧЕНКО

1974

Заєць

Сергій Анатолійович

м. Ірпінь

Апеляційний суд Чернігівської області

24.07.2006

Верховний Суд України

20.02.2007

9

24461/18

11.05.2018

Сергій Костянтинович ТИТАРЕНКО

1983

Заєць

Сергій Анатолійович

м. Ірпінь

Апеляційний суд

Харківської області

31.03.2009

Верховний Суд України

08.02.2011

10

25350/18

27.04.2018

Володимир Володимирович

МІНЬКО

1965

Заєць

Сергій Анатолійович

м. Ірпінь

Чернігівський обласний суд

19.03.1999

Верховний Суд України

08.06.1999

11

28059/18

25.05.2018

Степан Степанович

ЛИТВИН

1975

Верховний суд

Автономної Республіки Крим

06.10.2000

Верховний Суд України

11.01.2001

12

28163/18

05.06.2018

Станіслав Валерійович

ШТАНЬКО

1972

Апеляційний суд

Дніпропетровської області

31.08.2007

Верховний Суд України

22.01.2008

13

28240/18

26.05.2018

Михайло Васильович

ГРЕЧУХ

1982

Заєць

Сергій Анатолійович

м. Ірпінь

Апеляційний суд

Івано-Франківської області,

02.03.2005

Верховний Суд України

14.06.2005

14

32752/18

04.07.2018

Олександр Петрович

КОВАЛЕНКО

1981

Вінницький обласний суд

18.11.2002

Верховний Суд України

20.02.2003

15

33648/18

07.07.2018

Віталій Вікторович

ТКАЧЕНКО

1979

Апеляційний суд

Сумської області

25.11.2002

Верховний Суд України

04.03.2003

16

38043/18

02.08.2018

Максим Олександрович

ІВАНЕНКО

1978

Апеляційний суд

Сумської області

16.05.2003

Верховний Суд України

09.09.2003

17

39775/18

10.08.2018

Олександр Олександрович

БОРОТЬБЕНКО

1977

Апеляційний суд м. Києва

06.06.2002

Верховний Суд України

28.11.2002

18

40845/18

19.07.2018

Віктор Миколайович

ПОНОМАРЬОВ

1972

Апеляційний суд

Сумської області

14.06.2007

Верховний Суд України

16.10.2007

19

41730/18

03.07.2018

Іван Іванович

КАРПЕНКО

1973

Апеляційний суд

Черкаської області,

24.03.2004

Верховний Суд України

12.10.2004

20

45303/18

12.09.2018

Олександр Володимирович

ДІГТЯР

1979

Апеляційний суд

Сумської області

22.04.2002

Верховний Суд України

30.07.2002

21

45778/18

14.02.2019

Віктор Петрович

СІНОГАЧ

1966

Зарічний районний суд м. Суми

08.12.2014

Апеляційний суд Сумської області

11.02.2015

Верховний Суд України

04.07.2018

22

55254/18

14.02.2019

Руслан Володимирович

АРТЮШЕНКО

1983

Апеляційний суд

Сумської області

15.12.2004

Верховний Суд України

22.03.2005

23

56263/18

13.11.2018

Сергій Миколайович

ШАХОВ

1979

Апеляційний суд

Донецької області

02.10.2002

Верховний Суд України

03.02.2004

24

57033/18

20.11.2018

Валерій Петрович

ДАЦЮК

1987

Харківський районний суд Харківської області

30.06.2013

Апеляційний суд Харківської області

22.10.2013

25

59345/18

08.12.2018

Вячеслав Іванович

ПОЛІШКО

1977

Апеляційний суд

Полтавської області

14.05.2004

Верховний Суд України

30.09.2004

26

7751/19

19.01.2019

Михайло Миколайович

ЖДАНОВ

1988

Петрук Вікторія Юріївна

м. Київ

Апеляційний суд

Донецької області

27.03.2008

Верховний Суд України

12.05.2008

27

8148/19

05.01.2019

Мгер Ленорович

ПЕТРОСЯН

1976

Апеляційний суд

Донецької області

03.11.2005

Верховний Суд України

18.01.2007

28

10731/19

03.02.2019

Сергій Анатолійович

САФРОНОВ

1978

Апеляційний суд

Кіровоградської області

09.04.2004

Верховний Суд України

30.09.2004

29

15611/19

12.03.2019

Володимир Олексійович

КИЧА

1975

Сумський обласний суд

18.06.2008

Верховний Суд України

03.02.2009

30

16699/19

13.03.2019

Сергій Валерійович

РОМАНОВ

1971

Верховний суд

Автономної Республіки Крим

18.07.1997

Верховний Суд України

02.10.1997

31

16955/19

04.06.2019

Володимир Михайлович

КОНОНОВ

1977

Одеський обласний суд

18.11.1997

Верховний Суд України

07.05.1998

32

17321/19

20.03.2019

Олександр Леонтійович

ТИМОЩУК

1971

Київський міський суд

27.10.1999

Верховний Суд України

15.06.2000

33

21407/19

09.04.2019

Геннадій Володимирович

КАПЕЛЬКО

1967

Київський міський суд

27.08.2000

Верховний Суд України

08.02.2001

34

27033/19

16.07.2019

Андрій Вікторович

РОМАШКЕВИЧ

1962

Оболонський районний суд м. Києва

02.03.2015

Вищий спеціалізований суд України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

13.04.2016

35

40236/19

16.07.2019

Михайло Віталійович

БІЛОЦЬКИЙ

1983

Апеляційний суд

Житомирської області

14.04.2009

Інформація недоступна

36

41481/19

10.03.2020

Руслан Анатолійович

ІГЛІН

1981

Ревякін

Максим Олександрович

м. Харків

Апеляційний суд

Дніпропетровської області

06.01.2005

Вищий спеціалізований суд України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

04.06.2013

37

45123/19

17.08.2019

Олександр Олексійович

СТУКАН

1958

Бондаренко

Віктор Геннадійович

м. Луцьк

Апеляційний суд

Волинської області

02.02.2004

Верховний Суд України

22.06.2004

38

54098/19

23.09.2019

Анатолій Федорович

БОНДАРЕНКО

1966

Апеляційний суд

Черкаської області

27.11.2006

Інформація недоступна

39

2808/20

02.04.2020

Максим Вікторович

СТЕПАНЕНКО

1975

Преображенська

Оксана Володимирівна

м. Страсбург

Донецький обласний суд

25.09.1997

Верховний Суд України

12.02.1998

40

11213/20

14.02.2020

Олександр Валерійович

ІВЖЕНКО

1977

Апеляційний суд

Донецької області

21.07.2006

Інформація недоступна

41

11572/20

18.02.2020

Павло Олександрович

ЧЕКАН

1979

Харківський обласний суд

15.12.2000

Верховний Суд України

26.06.2001

42

14392/20

10.03.2020

Олександр Олександрович

НІКОЛАЄНКО

1982

Овдієнко

Ганна Володимирівна

м. Харків

Чернігівський обласний суд,

01.06.2001

Верховний Суд України

09.10.2001

43

14677/20

11.03.2020

Сергій Сергійович

КОНДРАШИН

1982

Киченок

Андрій Сергійович

м. Київ

Апеляційний суд

Донецької області

22.04.2002

Верховний Суд України

17.04.2003

44

18095/20

30.03.2020

Вадим Анатолійович

ЗИКОВ

1969

Коваль Сергій Володимирович

м. Ковель

Київський міський суд

11.08.1997

Верховний Суд України

29.01.1998

45

18690/20

07.04.2020

Сергій Володимирович

ПОМЕЙЧУК

1980

Апеляційний суд

Одеської області

16.10.2008

Інформація недоступна

46

19959/20

25.04.2020

Володимир Олександрович

ДРУГОВ

1964

Киченок

Андрій Сергійович

м. Київ

Апеляційний суд

Сумської області

15.12.2004

Верховний Суд України

22.03.2005

47

21015/20

22.05.2020

Ігор Степанович

ПЕТРИКІВ

1968

Преображенська

Оксана Володимирівна

м. Страсбург

Херсонський обласний суд

27.04.1998

Верховний Суд України

07.07.1998


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.07.2021 — 2021 р., № 57, стор. 401, стаття 3557

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Ген та інші проти України» (Заяви № 41596/19 та № 42767/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк