<<
>>

Справа «Жердєв проти України» (Заява № 34015/07). Європейський суд з прав людини. 2018

Документ актуальний на 09.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

(Перегляд)

Справа «Жердєв проти України»

(Заява № 34015/07)

СТРАСБУРГ

25 січня 2018 року

ОСТАТОЧНЕ

25/04/2018

Автентичний переклад

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Його текст може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Жердєв проти України» (клопотання про перегляд від 27 квітня 2017 року)

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли:

Ангеліка Нуссбергер (<…>), Голова,

Ерік Мьосе (<…>),

Ганна Юдківська (<…>),

Андре Потоцький (<…>),

Йонко Грозєв (<…>),

Карло Ранцоні (<…>),

Мартіньш Мітс (<…>), судді,

та Клаудія Вестердік (<…>), Секретар секції,

після обговорення за зачиненими дверима 19 грудня 2017 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 34015/07), яку 30 червня 2017 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) громадянин України - п. Артем Леонідович Жердєв (далі - заявник).

2. У рішенні, ухваленому 27 квітня 2017 року, Суд встановив, що були порушення статті 3 у зв’язку з нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням, та у зв’язку з непроведенням ефективного розслідування цих обставин. Суд також встановив порушення пунктів 1 та 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з відсутністю достатніх законних підстав щодо двох періодів досудового тримання його під вартою та у зв’язку з їхньою надмірною тривалістю. Суд також вирішив присудити заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди, 2150 євро компенсації судових та інших витрат, та відхилив решту вимог щодо справедливої сатисфакції.

3. 11 липня 2017 року представник заявника повідомив Суд, що він дізнався, що 15 червня 2016 року заявник помер.

Відповідно він звернувся з клопотанням про перегляд рішення відповідно до правила 80 Регламенту Суду.

4. 10 жовтня 2017 року Суд розглянув клопотання про перегляд та вирішив надати Уряду до 23 листопада 2017 року можливість надати зауваження. Ці зауваження були отримані 20 листопада 2017 року.

ПРАВО

КЛОПОТАННЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД

5. Представник заявника звернувся з клопотанням про перегляд рішення від 27 квітня 2017 року у зв’язку з тим, що заявник помер до ухвалення рішення. Пан Леонід Жердєв та пані Ірина Жердєва, батьки заявника, були його єдиними спадкоємцями і, отже, повинні отримати суми, присуджені померлому.

6. Уряд зазначив, що батьки заявника не повідомили вчасно про його смерть ні Суд, ні представника заявника. Проте, з огляду на практику Суду щодо перегляду справ, Уряд залишив це питання на розсуд Суду.

7. Суд вважає, що за таких обставин рішення від 27 квітня 2017 року має бути переглянуто (див., наприклад, рішення у справах «Віпукол-Пьєтка проти Польщі» (<…>) (перегляд), заява № 3441/02, від 08 червня 2010 року, та «Джабраілови проти Росії» (Dzhabrailovy v. Russia) (перегляд), заява № 68860/10 та 4 інші заяви, від 04 лютого 2016 року), відповідно до правила 80 Регламенту Суду, відповідні частини якого передбачають:

«Будь-яка сторона в разі виявлення факту, який за своїм характером міг би мати вирішальне значення і який у той час, коли проголошувалося судове рішення, був невідомий Суду і об’єктивно не міг бути відомий цій стороні, може … звернутися до Суду з клопотанням про перегляд рішення.

...».

8. Відповідно Суд вирішує присудити спадкоємцям спільно суми, які він до цього присудив померлому заявнику, а саме 8000 євро відшкодування моральної шкоди та 2150 євро компенсації судових та інших витрат.

9. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує переглянути своє рішення від 27 квітня 2017 року щодо застосування статті 41 Конвенції.

2. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити спільно п. Леоніду Жердєву та пані Ірині Жердєвій такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись;

(ii) 2150 (дві тисячі сто п’ятдесят) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику та/або його спадкоємцям; ця сума має бути сплачена безпосередньо на рахунок адвоката заявника п. Є. Маркова;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 січня 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Клаудія ВЕСТЕРДІК

Голова

Ангеліка НУССБЕРГЕР


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.08.2018 — 2018 р., № 66, стор. 83, стаття 2247

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк