<<
>>

Справа «Олександр Волков проти України» (Заява № 21722/11). Європейський суд з прав людини. 2018

Документ актуальний на 09.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Четверта секція

РІШЕННЯ

(Справедлива сатисфакція та вилучення з реєстру)

Справа «Олександр Волков проти України»

(Заява № 21722/11)

СТРАСБУРГ

06 лютого 2018 року

ОСТАТОЧНЕ

06/05/2018

Автентичний переклад

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Його текст може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Олександр Волков проти України»

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли:

Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,

Ганна Юдківська (<...>),

Фаріс Вегабовіч (<...>),

Карло Ранцоні (<...>),

Жорж Раварані (<...>),

Марко Бошняк (<...>),

Петер Пацолай (<...>), судді,

та Андреа Там’єтті (<...>), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 16 січня 2018 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 21722/11), яку 30 березня 2011 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) громадянин України п. Олександр Федорович Волков (далі - заявник).

2. У рішенні, ухваленому 09 січня 2013 року (далі - основне рішення), Суд встановив, що було кілька порушень пункту 1 статті 6 та статті 8 Конвенції у зв’язку зі звільненням заявника з посади судді Верховного Суду України. Відповідно до статті 41 Конвенції Суд присудив заявнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди, 12000 євро компенсації судових та інших витрат і відхилив решту вимог заявника за цими пунктами (див.

рішення у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine), заява № 21722/11, ЄСПЛ 2013).

3. Оскільки питання застосування статті 41 Конвенції щодо відшкодування матеріальної шкоди не було готове для вирішення, Суд відклав його розгляд та закликав Уряд і заявника протягом трьох місяців надати свої письмові зауваження з цього приводу та, зокрема, повідомити Суд про будь-яку угоду, якої вони можуть досягти (там само, пункт 211 та пункт 10 резолютивної частини).

4. Заявник та Уряд кожен надіслали зауваження.

5. 15 вересня та 02 жовтня 2017 року Суд отримав декларації, належним чином підписані обома сторонами, згідно з якими Уряд зобов’язався сплатити заявнику 1430212,32 українських гривень-1 відшкодування матеріальної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись йому, а заявник погодився відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України стосовно фактів, що стали підставою для цієї заяви. Ця сума має бути сплачена протягом тримісячного строку від дати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цих сум упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

__________

-1 Приблизно 40657 євро.

ПРАВО

6. Суд бере до уваги зазначену угоду та вважає, що вона є справедливою у розумінні пункту 4 правила 75 Регламенту Суду.

7. У світлі викладених міркувань Суд вважає, що спір було вирішено у розумінні підпункту «b» пункту 1 статті 37 Конвенції, та що повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, не вимагає подальшого розгляду заяви за пунктом 1 статті 37 in fine.

8. Відповідно іншу частину заяви має бути вилучено з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Бере до уваги угоду, якої досягли сторони, та засоби забезпечення дотримання взятих в рамках цієї угоди зобов’язань.

2. Вирішує вилучити решту заяви з реєстру його справ.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Андреа ТАМ’ЄТТІ

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.08.2018 — 2018 р., № 66, стор. 85, стаття 2248

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк