<<
>>

Справа «Петрук та інші проти України» (Заява № 1343/19 та 5 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2019

Документ актуальний на 22.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Петрук та інші проти України»

(Заява № 1343/19 та 5 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

14 листопада 2019 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Петрук та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Андре Потоцький (<…>), Голова,

Ганна Юдківська (<…>),

Йонко Грозєв (<…>), судді,

та Лів Тігерштедт (<…>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 24 жовтня 2019 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Заявників, крім заявника у заяві № 1343/19, представляв п. С.М. Рибій - юрист, який практикує у м. Дніпро.

3. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

4. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

5. Заявники скаржилися на неналежні умови тримання їх під вартою та на відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

6. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ

7. Заявники скаржилися на неналежні умови тримання їх під вартою та на відсутність у них ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим.

Суд вважає, що скарги заявників мають розглядатися за статтями 3 та 13 Конвенції, які передбачають таке:

Стаття 3

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі ...».

8. Суд зазначає, що заявники трималися під вартою у неналежних умовах. Деталі щодо тримання заявників під вартою наведені у таблиці в додатку. Суд посилається на встановлені у його практиці принципи щодо неналежних умов тримання під вартою (див., наприклад, рішення у справі «Муршіч проти Хорватії» (<…>) [ВП], заява № 7334/13, пункти 96-101, ЄСПЛ 2016). Суд нагадує, зокрема, що при встановленні того, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недоліками (див. згадане рішення у справі «Муршіч проти Хорватії» (<…>), пункти 122-141, та рішення у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), заяви № 42525/07 та № 60800/08, пункти 149-159, від 10 січня 2012 року).

9. У керівній справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, від 28 березня 2006 року (нещодавню практику див. у рішенні у справі «Бекетов проти України» (Beketov v. Ukraine), заява № 44436/09, від 19 лютого 2019 року), Суд уже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

10. Розглянувши всі надані матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі умови тримання заявників під вартою були неналежними.

11. Суд також зазначає, що заявники не мали у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

12. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

13. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

14. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine)) Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у таблиці в додатку.

15. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою.

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці у додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 листопада 2019 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за статтею 3 та статтею 13 Конвенції (неналежні умови тримання під вартою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,

дата подання

П.І.Б. заявника,

дата народження

Установа, дата початку та закінчення строку,

тривалість

Площа (кв.м) на кожного увязненого

Конкретні скарги

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди і судових та інших витрат

(в євро)-1

1

1343/19

12.12.2018

Денис Васильович

ПЕТРУК

15.06.1988

Київський слідчий ізолятор

з 30.07.2012 по 09.08.2018

6 років та 11 днів

2,5 кв.м

неадекватна температура, камера заражена паразитами/гризунами, недостатня кількість спальних місць, відсутність свіжого повітря, відсутність або неналежна якість засобів гігієни, відсутність або недостатнє природне освітлення, постійно включене електричне освітлення, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, цвіль або бруд у камері, відсутність або обмежений доступ до питної води, відсутність або обмежений доступ до душу, низька якість продуктів харчування, двоярусні ліжка, переповненість

12 200

2

3773/19

27.12.2018

Руслан Ілліч

ОНІЩЕНКО

12.03.1972

Київський слідчий ізолятор

з 21.06.2015 по 09.08.2018

3 роки, 1 місяць та 20 днів

2,7-2,9 кв.м

відсутність свіжого повітря, відсутність або неналежна якість засобів гігієни, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, відсутність туалетних засобів, цвіль або бруд у камері, відсутність або обмежений доступ до питної води, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або обмежений доступ до теплої води, переповненість, низька якість продуктів харчування, низька якість питної води

6 900

3

3783/19

27.12.2018

Данило Олександрович

ЛЯШУК

01.11.1995

Київський слідчий ізолятор

з 11.09.2015 по 09.08.2018

2 роки, 10 місяців та 30 днів

3 кв.м

камера заражена паразитами/гризунами, відсутність свіжого повітря, відсутність або неналежна якість засобів гігієни, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, відсутність туалетних засобів, цвіль або бруд у камері, відсутність або обмежений доступ до питної води, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або обмежений доступ до теплої води, переповненість, низька якість продуктів харчування, низька якість питної води

6 500

4

3786/19

27.12.2018

Ілля Іванович

ХОЛОД

14.10.1989

Київський слідчий ізолятор

з 11.03.2016 пo 18.09.2018

2 роки, 6 місяців та 8 днів

2,4-3 кв.м

камера заражена паразитами/гризунами, відсутність свіжого повітря, відсутність або неналежна якість засобів гігієни, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, відсутність туалетних засобів, цвіль або бруд у камері, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або обмежений доступ до теплої води, переповненість, низька якість продуктів харчування, низька якість питної води, відсутність або обмежений доступ до питної води

5 900

5

4093/19

22.12.2018

Микита Володимирович

КУСТ

07.01.1995

Київський слідчий ізолятор

з 21.06.2015

Триває

Більше 4 років, 3 місяців та 14 днів

2,6-3 кв.м

1 туалет

камера заражена паразитами/гризунами, відсутність свіжого повітря, відсутність або неналежна якість засобів гігієни, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, відсутність туалетних засобів, відсутність або недостатня кількість продуктів харчування, цвіль або бруд у камері, відсутність або обмежений доступ до питної води, відсутність або обмежений доступ до водопровідної води, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або обмежений доступ до теплої води, низька якість продуктів харчування, низька якість питної води

9 000

6

4095/19

22.12.2018

Анатолій Миколайович

ПЛЯМАДЯЛА

20.10.1982

Київський слідчий ізолятор

з 14.04.2016 Триває

Більше 3 років, 5 місяців та 21 дня

2,8-3,1 кв.м

1 туалет

камера заражена паразитами/гризунами, відсутність свіжого повітря, відсутність або неналежна якість засобів гігієни, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, відсутність туалетних засобів, відсутність або недостатня кількість продуктів харчування, цвіль або бруд у камері, відсутність або обмежений доступ до питної води, відсутність або обмежений доступ до водопровідної води, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або обмежений доступ до теплої води, низька якість продуктів харчування, низька якість питної води

7 500

_________

-1 Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявникам.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.04.2020 — 2020 р., № 29, стор. 47, стаття 1056

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Філозофенко проти України» (Заява № 72954/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 2. Справа «Іванко проти України» (Заява № 46850/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 3. Справа «Закутній проти України» (Заява № 17843/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 4. Справа «Поваров проти України» (Заява № 7220/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 5. Справа «Антоненко та інші проти України» (Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 6. Справа «Єльник проти України» (Заява № 10444/13). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 7. Справа «Стриж проти України» (Заява № 39071/08). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 8. Справа «Мештешуг проти України» (Заява № 52826/18). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 9. Справа «Вагапов проти України» (Заява № 35888/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 10. Справа «Стрюков проти України» (Заява № 78484/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 11. Справа «Дикусаренко проти України» (Заяви № 7218/19 та № 17854/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 12. Справа «Антонюк проти України» (Заява № 48040/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 13. Справа «Брайловська проти України» (Заява № 14031/09). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 14. Справа «Ільченко проти України» (Заява № 65400/16). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 15. Справа «Распряхін проти України» (Заява № 70878/12). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 16. Справа «Ювченко та інші проти України» (Заяви № 32529/18 та 5 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 17. Справа «Романов проти України» (Заява № 76273/11). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 18. Справа «Свіргунець проти України» (Заява № 38262/10). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 19. Справа «Гончарук та інші проти України» (Заява № 25837/18 та 2 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк
 20. Справа «Гарагуля та Сич проти України» (Заяви № 42361/12 та № 25927/19). Європейський суд з прав людини. 2020 рікк