<<
>>

Справа «Шамрай та інші проти України» (Заява № 15918/07 та 7 інших - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2017

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Четверта секція

РІШЕННЯ

Справа «Шамрай та інші проти України»

(Заява № 15918/07 та 7 інших - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

18 травня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Шамрай та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Вінсент А. Де Гаетано (<...>). Голова,

Егідіюс Куріс (<...>},

Габріеле Куцско-Штадльмайер (<...>), судді,

та Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2017 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у доданій таблиці.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість цивільних проваджень була несумісною із вимогою «розумного строку», та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв'язку з цим.

Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«При визначенні його цивільних прав та обов'язків ... кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку [а] ... судом...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників {див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У справах «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine, № 41984/98, від 09 листопада 2004 року) та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine, № 55870/00, від 18 липня 2006 року) Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цих справах тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

13. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine, № 41984/98, пп. 109 і 112, від 09 листопада 2004 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

14. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви.

2. Оголошує скарги прийнятними.

3. Постановляє, щоці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв'язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 травня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО


Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника,

дата народження / дата реєстрації

П. І. Б. та місцезнаходження представника

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Сума, присуджена кожному заявнику / сім'ї в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат

(в євро)-1

1

15918/07

21/03/2007

Олександр Вікторович

ШАМРАЙ

04/08/1954

01/07/2000

15/09/2009

9 років, 2 місяці та 15 днів,

3 інстанції

1,800

2

39085/07

25/08/2007

Сім'я

Олексанра Апполлонівна

ШАФРАНЕЦЬ

22/09/1923

Заявниця померла 13/08/2008.

Другий та третій заявники є спадкоємцями.

Людмила Петрівна

АЛАВЕРДЯН

23/08/1952

Рафаель Алесанович

АЛАВЕРДЯН

25/08/1948

Сергій Євгенович Сиротенко

Харків

22/09/2004

03/02/2006

1ий блок проваджень:

1 рік, 4 місяці та 13 днів,

3 інстанції;

1,200

21/04/2006

23/09/2008

2 роки, 5 місяців та 3 дні,

3 інстанції;

24/03/2009

05/01/2012

2 роки, 9 місяців та 13 днів,

3 інстанції

01/04/2007

23/07/2013

2ий блок проваджень:

6 років, 3 місяці та 23 дні,

3 інстанції

3

52870/08

18/10/2008

Любов Федорівна

ЛЕБЕДИНСЬКА

22/10/1948

Заявниця померла 06/06/2016.

Її донька пані М.С. Мальцева є спадкоємицею

Володимир Іванович Баранов

Одеса

03/09/1999

21/04/2008

8 років, 7 місяців та 19 днів,

3 інстанції

1,800

4

2523/09

20/12/2008

Лариса Дмитрівна

САВЧЕНКО

20/06/1949

03/08/2000

17/07/2008

7 років, 11 місяців та 15 днів,

3 інстанції

1,200

5

11171/09

10/02/2009

Володимир Броніславович

РЕПЕЦЬКИЙ

10/04/1960

16/09/1999

12/03/2004

4 роки, 5 місяців та 26 днів,

3 інстанції;

1,200

11/07/2005

06/10/2008

3 роки, 2 місяці та 26 днів,

3 інстанції

6

44694/10

01/07/2010

Михайло Олексійович

ЩУР

28/04/1964

21/06/2001

19/10/2010

9 років, 3 місяці та 29 днів,

3 інстанції

1,800

7

17285/11

11/02/2011

Федір Іванович

РУДИЙ

01/04/1962

31/10/2006

21/05/2010

3 роки, 6 місяців та 22 дні,

2 інстанції;

1,200

24/01/2011

30/05/2011

4 місяці та 7 днів,

2 інстанції;

01/02/2013

23/12/2013

10 місяців та 23 дні,

2 інстанції

8

29774/16

11/05/2016

Анатолій Сергійович

КЛЕЦЕНКО

06/03/1960

15/05/2008

11/11/2015

7 років, 5 місяців та 28 днів,

3 інстанції

900

__________

-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.11.2017 — 2017 р., № 86, стор. 625, стаття 2645

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк