<<
>>

Заява № 15712/13, подана Галиною Іванівною Бурмою проти України, та 207 інших заяв (див. додаток). Європейський суд з прав людини. 2017

Документ актуальний на 20.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Четверта секція

РІШЕННЯ

Заява № 15712/13,

подана Галиною Іванівною Бурмою проти України,

та 207 інших заяв (див. додаток)

Автентичний переклад

18 травня 2017 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,

Юлія Моток (<...>),

Марко Бошняк (<...>), судді,

а також Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені у таблиці у додатку,

з огляду на декларації щодо вилучення Судом заяв з реєстру справ, подані Урядом держави-відповідача, та відповіді заявників на ці декларації,

після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в переліку в додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого Протоколу на невиконання або тривале виконання рішень національних судів та відсутність у національному законодавстві будь-яких ефективних засобів юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

У різні дати Уряд подав декларації з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяви з реєстру справ.

Декларації передбачали таке:

«Уряд визнає надмірну тривалість виконання рішень національних судів, зазначених у додатку до цієї односторонньої декларації.

Уряд готовий виконати рішення національних судів, зазначених у додатку, які ще підлягають виконанню, а також сплатити кожному заявнику 1000 (одна тисяча) євро.

Сума у розмірі 1000 (одна тисяча) євро є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також судових та інших витрат, буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу.

Держава виплатить вищезазначені кошти і виконає рішення національних судів, які ще підлягають виконанню, протягом трьох місяців з дати повідомлення про ухвалення Судом рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У випадку несплати цих сум і невиконання рішень національних судів протягом зазначеного тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню за період з моменту спливу тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти. Ці виплати та виконання зазначених рішень національних судів становитимуть остаточне вирішення цих справ.

Таким чином, Уряд просить Суд вилучити заяви з реєстру справ. Уряд пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як «будь-яку іншу підставу» вилучення заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції».

Заявники повідомили Суд про прийняття умов односторонньої декларації.

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

Суд зазначає, що після висловлення заявниками згоди із умовами декларацій, запропонованих Урядом, справи мають розглядатися як дружнє врегулювання спору сторонами.

Тому Суд бере до уваги досягнення сторонами дружнього врегулювання спору. Суд погоджується, що врегулювання спору відбулось на підставі поваги до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї, і не вбачає причин, які б виправдовували подальший розгляд заяв.

Враховуючи вищезазначене, доцільним видається виключити справи зі скаргами щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ.

Деякі заявники також подавали скарги за іншими статтями Конвенції. Суд вважає, що, з урахуванням всіх матеріалів, які знаходяться у його розпорядженні, та належності оскаржуваних питань до його компетенції, ці скарги не розкривають будь-яких ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції або у протоколах до неї.

Із зазначеного випливає, що ця частина заяв є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об'єднати заяви.

Вирішує вилучити заяви щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції. Оголошує решту заяв неприйнятними.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 червня 2017 року.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО


Додаток

№ заяви,

дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження (якщо відома), місце проживання, громадянство

Відомості про остаточне рішення національного суду

Стан виконавчого провадження за інформацією, наданою Урядом

1

15712/13

20/02/2013

Галина Іванівна

БУРМА

12/11/1964

Житомир

Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 13/07/2009

Виконано

2

16040/13

20/02/2013

Олена Володимирівна

ЛОСЮК

20/02/1960

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/05/2009

Виконано

3

16616/13

21/02/2013

Олександр Омелянович

НАКОНЕЧНИЙ

08/09/1970

Лугини

Україна

1) Постанова Лугинського районного суду Житомирської області від 27/05/2009;

2) Постанова Лугинського районного суду Житомирської області від 01/03/2011

Виконано

4

17828/13

05/03/2013

Олена Олександрівна

КОБИЛИНСЬКА

17/06/1974

Овруч

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 16/04/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/06/2010

Не виконано

5

20204/13

15/03/2013

Олександр Германович

АРТЮШИН

12/10/1959

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 02/11/2007

Не виконано

6

20209/13

15/03/2013

Олексій Олександрович

ДЕМИДЧУК

21/06/1955

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/12/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/04/2009

Не виконано

7

21654/13

18/03/2013

Світлана Володимирівна

СТОЦЬКА

15/10/1973

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2009;

1) Не виконано

2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 01/12/2010

2) Виконано

8

21697/13

20/03/2013

Віктор Григорович

КУЧЕР

29/07/1953

Житомир

Україна

Рішення військового місцевого суду Житомирського гарнізону від 09/12/2004

Не виконано

9

21814/13

20/03/2013

Олександр Андрійович

ОХРІМЧУК

05/07/1981

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10/12/2009

Не виконано

10

22472/13

19/03/2013

Микола Адамович

КАЛЬНИК

28/12/1951

Тхорин

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/12/2009

Не виконано

11

22479/13

19/03/2013

Марія Костянтинівна

КАЛЬНИК

Тхорин

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/10/2009

Не виконано

12

23045/13

26/03/2013

Євген Сергійович

МІРОШНИЧЕНКО

20/02/1977

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 11/03/2008

Не виконано

13

23714/13

27/03/2013

Микола Костянтинович

ЛАВРИНОВИЧ

10/02/1947

Овруч

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 26/01/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/07/2009;

3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28/09/2010

Не виконано

14

23785/13

29/03/2013

Валерій Григорович

ІВАНОВ

27/09/1970

Гладковичі

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009;

2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Не виконано

15

23804/13

28/01/2013

Анатолій Іванович

РАДЧЕНКО

27/06/1956

Оленичі

Україна

1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 16/09/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/05/2010

Виконано

16

23814/13

12/02/2013

Павло Костянтинович

ВИТВИЦЬКИЙ

10/03/1956

Левковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/03/2009

Виконано

17

24036/13

29/03/2013

Світлана Володимирівна

ДЕМИДЧУК

13/05/1972

Овруч

Україна

1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08/11/2010;

1) Не виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/03/2010;

2) Виконано

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/04/2009

3) Виконано

18

24042/13

29/03/2013

Антоніна Микитівна

КЛИМЧУК

28/06/1948

Лука

Україна

1) Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 25/02/2011;

2) Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 08/12/2011

Не виконано

19

24063/13

28/03/2013

Олег Васильович

НЕСТЕРЕНКО

21/02/1971

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/04/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/08/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 31/03/2010;

4) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2010;

5) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2010

Виконано

20

24125/13

27/03/2013

Світлана Олександрівна

ДЕМЕНЧУК

29/01/1973

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/04/2010;

2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 05/10/2010

Не виконано

21

24625/13

27/03/2013

Наталія Яківна

ШАДУРА

17/02/1973

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/04/2010;

2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 17/09/2010

Не виконано

22

24633/13

01/04/2013

Віра Дмитрівна

ГАРИПОВА

10/02/1957

Овруч

Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 20/08/2010

Не виконано

23

24784/13

27/03/2013

Лілія Дмитрівна

СИНГАЇВСЬКА

14/03/1941

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/07/2010

Не виконано

24

25255/13

29/03/2013

Олена Миколаївна

ГЕРАСЬКЕВИЧ

01/01/1966

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/04/2009;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009;

2) Виконано

3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 03/09/2010;

3) Не виконано

4) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/09/2009

4) Виконано

25

25573/13

28/03/2013

Валентина Петрівна

ШАДУРА

29/10/1960

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/10/2009

Виконано

26

25629/13

28/03/2013

Олександра Миколаївна

ГРИБ

04/11/1958

Листвин

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/03/2009

Виконано

27

25916/13

09/04/2013

Марія Іванівна

ЛЕВКІВСЬКА

21/10/1958

Возничі

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/02/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/12/2010

Не виконано

28

26049/13

12/04/2013

Василь Максимович

МИКИТЧУК

10/02/1950

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 14/02/2011

Не виконано

29

26322/13

04/04/2013

Євдокія Василівна

ОСТАЩЕНКО

24/08/1944

Надвірна

Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 13/09/2011

Не виконано

30

26758/13

19/03/2013

Сергій Федорович

ФЕДОРЕНКО

07/03/1961

Овруч

Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 20/08/2010

Не виконано

31

26873/13

01/04/2013

Василь Іванович

ПАЄНТКО

30/01/1965

Можари

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/05/2009

Виконано

32

26912/13

02/04/2013

Володимир Іванович

ЗАРОДНЮК

18/03/1943

Житомир

Україна

Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 12/11/2010

Не виконано

33

27311/13

17/04/2013

Олег Анатолійович

ПАВЛЕНКО

10/05/1961

Житомир

Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 08/09/2009

Не виконано

34

27981/13

18/04/2013

Алла Степанівна

САДОВА

01/01/1969

Оленичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/01/2010

Виконано

35

28070/13

19/04/2013

Валентина Василівна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

03/04/1971

Лукишки

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/06/2010;

2)Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2009

Виконано

36

29124/13

18/04/2013

Леонід Михайлович

КУЧЕР

24/10/1946

Новоград-Волинський

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 14/02/2008

Не виконано

37

29444/13

16/04/2013

Володимир Петрович

ЛЕВКІВСЬКИЙ

02/01/1956

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/04/2010

Виконано

38

30217/13

25/04/2013

Антоніна Яківна

ДУМИНСЬКА

02/04/1943

Кирдани

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

39

31104/13

23/04/2013

Юрій Григорович

КАЛЬВІНОВ

19/01/1948

Полтава

Україна

Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 25/03/2009

Не виконано

40

31520/13

30/04/2013

Валентина Василівна

БАРАНІВСЬКА

30/10/1968

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/02/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/02/2010;

3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2010

Виконано

41

31524/13

30/04/2013

Віктор Іванович

ДЕМИДЧУК

13/06/1970

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/04/2009

Виконано

42

32015/13

29/04/2013

Інна Михайлівна

МУЛІВАНЦЕВА

10/10/1978

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2010

Виконано

43

32149/13

07/05/2013

Раїса Ісаківна

ЛЕВКІВСЬКА

23/11/1956

Овруч

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/01/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/04/2009;

3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 06/09/2010

Не виконано

44

32376/13

14/05/2013

Ігор Григорович

РИМАР

31/07/1976

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/08/2007

Не виконано

45

32727/13

10/05/2013

Микола Павлович

ГАВРИЛЮК

06/07/1956

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/05/2010

Не виконано

46

32759/13

15/05/2013

Микола Леонідович

КИСЕЛЬЧУК

03/01/1964

Овруч

Україна

1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08/12/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/10/2009

Не виконано

47

32806/13

04/05/2013

Любов Миколаївна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

22/06/1969

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/07/2010

Виконано

48

32868/13

04/05/2013

Григорій Васильович

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

29/06/1964

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/07/2010

Виконано

49

32873/13

06/05/2013

Галина Петрівна

ШВАБ

25/01/1968

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/04/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/06/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/02/2010

Не виконано

50

33387/13

04/05/2013

Микола Павлович

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

15/11/1969

Житомир

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/08/2009

Виконано

51

33599/13

04/05/2013

Олег Григорович

ЛЕВКІВСЬКИЙ

16/11/1975

Можари

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/09/2010

Виконано

52

34369/13

29/04/2013

Леонід Федосович

РИБІНСЬКИЙ

10/10/1958

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Виконано

53

34980/13

22/05/2013

Олександр Михайлович

ВОЛОСЮК

29/09/1970

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/09/2009

Виконано

54

35601/13

25/05/2013

Анатолій Станіславович

ГРОХОЛЬСЬКИЙ

01/01/1964

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/09/2007

Не виконано

55

35633/13

27/05/2013

Анатолій Іванович

ЛАТИШКО

20/12/1957

Житомир

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 20/03/2008;

2) Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 18/09/2007

Не виконано

56

36463/13

23/05/2013

Олександр Михайлович

ЯКУХНО

02/10/1968

Овруч

Україна

Постанова Народицького районного суду Житомирської області від 17/12/2009

Виконано

57

37532/13

01/06/2013

Микола Петрович

МЕЛЬНИК

01/01/1964

Овруч

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 25/11/2008;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/10/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2010

Виконано

58

37658/13

20/05/2013

Сергій Леонідович

БОБРОВ

14/03/1958

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/02/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/02/2010

Не виконано

59

38331/13

06/06/2013

Олександр Олександрович

КОЦУПЕЙ

12/11/1960

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/08/2007

Не виконано

60

38948/13

03/06/2013

Ольга Миколаївна

ХИЛЬКО

26/05/1974

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/11/2009

Не виконано

61

38966/13

06/06/2013

Тетяна Іванівна

СКОРОДУМОВА

03/09/1970

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/07/2009

Не виконано

62

39476/13

07/06/2013

Микола Миколайович

АНДРОСОВИЧ

22/04/1976

Бігунь

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/11/2010

Не виконано

63

39568/13

06/06/2013

Тетяна Василівна

ЛЕВКІВСЬКА

24/12/1956

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17/12/2010

Виконано

64

39842/13

29/05/2013

Михайло Антонович

САВЧЕНКО

31/07/1959

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 21/10/2011

Не виконано

65

41383/13

05/06/2013

Тамара Петрівна

ВОРОБЕЙ

11/07/1968

Бігунь

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/09/2010

Не виконано

66

41430/13

15/06/2013

Іван Федорович

ГРИЩУК

28/05/1962

Тхорин

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Не виконано

67

41508/13

13/06/2013

Тамара Василівна

ХИЛЕВИЧ

28/11/1971

Листвин

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/02/2010

Не виконано

68

41633/13

14/06/2013

Ганна Адамівна

ПАВЛУШКО

01/04/1956

Городець

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/09/2010

Виконано

69

41968/13

14/06/2013

Марія Григорівна

ВОРОБЕЙ

21/11/1953

Левковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/04/2009

Виконано

70

43958/13

20/06/2013

Ігор Михайлович

ТАРАСЮК

30/05/1966

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/07/2010

Виконано

71

44229/13

02/07/2013

Андрій Георгійович

КОЛБУН

22/08/1978

Київ

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/08/2007

Не виконано

72

44819/13

02/07/2013

Олександр Петрович

ІВАШКО

16/01/1954

Листвин

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009

Не виконано

73

47172/13

09/07/2013

Ольга Василівна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

06/05/1951

Левковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2010

Не виконано

74

51659/13

08/08/2013

Зінаїда Акимівна

МИРОНОВА

05/01/1941

Кременчук

Україна

Постанова Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25/04/2011

Не виконано

75

52379/13

29/07/2013

Валентина Василівна

ВИШНЕВСЬКА

19/01/1958

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/12/2009

Не виконано

76

52845/13

08/08/2013

Сергій Петрович

ІВАСЕНКО

15/07/1960

Кременчук

Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 24/02/2012

Не виконано

77

53650/13

09/08/2013

Тетяна Олександрівна

ГЛАДІЙ

24/12/1948

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/05/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 31/05/2010

Не виконано

78

53847/13

08/08/2013

Мирон Ярославович

КЛУБ

07/11/1957

Великий Дорошів

Україна

Червоноградський міський суд Львівської області від 12/04/2011

Не виконано

79

55884/13

23/08/2013

Наталія Петрівна

КОСІЦИНА

20/06/1975

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/11/2009

Виконано

80

57367/13

04/09/2013

Анатолій Дмитрович

АКСЬОНОВ

02/09/1954

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/10/2009, змінена ухвалою Овруцького районного суду Житомирської області від 18/01/2013

Виконано

81

58368/13

28/08/2013

Микола Володимирович

СЛЮСАР

04/03/1959

Гладовичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010

Виконано

82

58373/13

28/08/2013

Надія Миколаївна

ДЯЧЕНКО

14/06/1960

Гладовичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010

Виконано

83

58596/13

31/07/2013

Володимир Федорович

ГУРІНЧУК

22/04/1971

Овруч

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 19/01/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/02/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/11/2009

Виконано

84

59085/13

05/09/2013

Ігор Броніславович

ЦАЛКО

21/05/1976

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/03/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/01/2010

Не виконано

85

59088/13

05/09/2013

Світлана Миколаївна

ЦАЛКО

22/03/1975

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/01/2010;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/03/2009

2) Не виконано

86

62355/13

20/08/2013

Олександр Іванович

КОНОНЕНКО

20/08/1957

Кременчук

Україна

Постанова Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 05/07/2011

Не виконано

87

62362/13

20/09/2013

Анатолій Іванович

АРТЮШЕНКО

09/05/1962

Кременчук

Україна

Постанова Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 15/08/2011, змінена постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 03/02/2012

Не виконано

88

62570/13

19/09/2013

Ніна Василівна

РЕДЧИЦЬ

26/07/1945

Житомир

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/02/2010

Не виконано

89

62616/13

20/09/2013

Світлана Михайлівна

СОДОЛІНСЬКА

20/10/1977

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009

Не виконано

90

62641/13

20/09/2013

Катерина Іванівна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

17/03/1959

Левковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Не виконано

91

63060/13

20/09/2013

Тетяна Володимирівна

САРНАВСЬКА

05/04/1986

Житомир

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/01/2010

Не виконано

92

63137/13

11/09/2013

Сергій Якович

ПИЛИПЕНКО

28/12/1963

Харків

Україна

Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 04/06/2010

Не виконано

93

63550/13

25/09/2013

Олександр Петрович

РЕДЧИЦЬ

02/08/1979

Заріччя

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/02/2009

Не виконано

94

63720/13

30/09/2013

Михайло Захарович

СІДЕНКО

02/03/1942

Деренківець

Україна

Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 20/10/2010, яка частково змінена постановою Апеляційного суду Житомирської області від 28/04/2011

Не виконано

95

64080/13

01/10/2013

Валентина Терентіївна

ПАПКА

25/06/1940

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/06/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/03/2011

Не виконано

96

64106/13

28/09/2013

Світлана Миколаївна

МОЖАР

15/05/1974

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/01/2010

Не виконано

97

64207/13

29/08/2013

Василь Миколайович

КУЗЬОМКО

20/04/1959

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/11/2007

Не виконано

98

65200/13

08/10/2013

Світлана Віталіївна

ГЕРАСКЕВИЧ

30/08/1969

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2009;

1) Не виконано

2) Постанова Народицького районного суду Житомирської області від 02/04/2009

2) Виконано

99

65345/13

07/10/2013

Надія Микитівна

БУРМИСТРОВА

15/07/1952

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/07/2011

Не виконано

100

67354/13

10/10/2013

Надія Яківна

ТОВСТОЛУГ

01/08/1941

Харків

Україна

Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова від 26/04/2011

Не виконано

101

69237/13

27/10/2013

Наталія Василівна

КАЛЕНСЬКА

02/12/1978

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 04/12/2009,

змінена ухвалою Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 27/05/2013

Виконано

102

70665/13

08/11/2013

Ольга Данилівна

ДЕГТЯРЬОВА

29/04/1943

Запоріжжя

Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 22/02/2011

Не виконано

103

71554/13

31/10/2013

Наталія Володимирівна

МОСТОВИЧ

06/06/1973

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/08/2009

Виконано

104

71784/13

24/10/2013

Віктор Вікторович

ПРИЛУЦЬКИЙ

03/06/1969

Житомир

Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 12/07/2011

Не виконано

105

72212/13

07/11/2013

Віталій Іванович

ДАНЮК

20/08/1980

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Виконано

106

73300/13

16/11/2013

Людмила Іванівна

КОВАЛЬЧУК

14/10/1961

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/05/2009;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009;

2) Не виконано

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/03/2010

3) Виконано

107

73371/13

18/11/2013

Іван Вікентійович

ЗУБРЕЙЧУК

01/01/1941

Шоломки

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/05/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/07/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/01/2010

Виконано

108

73416/13

18/11/2013

Катерина Володимирівна

ШВАБ

01/01/1960

Заріччя

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/02/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/02/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/01/2009

Не виконано

109

73513/13

18/11/2013

Василь Вікентійович

ЗУБРІЙЧУК

13/10/1931

Шоломки

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/03/2010

Виконано

110

73801/13

16/11/2013

Віктор Петрович

ЗУБРІЙЧУК

03/06/1958

Дубовий Гай

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/05/2009

Виконано

111

74872/13

18/11/2013

Тетяна Іванівна

ЗУБРІЙЧУК

02/03/1958

Дубовий Гай

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/02/2010;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2010

Виконано

112

74906/13

22/11/2013

Юрій Іванович

КІЩЕНКО

27/04/1973

Шахворостівка

Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 19/01/2012

Не виконано

113

75019/13

18/11/2013

Тамара Григорівна

ХЛУПЯНЕЦЬ

30/11/1969

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/06/2009;

2)Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/01/2010

Не виконано

114

75550/13

05/06/2013

Сергій Федорович

ФЕДОРЕНКО

07/03/1961

Овруч

Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 04/06/2002

Не виконано

115

77641/13

23/11/2013

Лариса В'ячеславівна

ЛЯШЕНКО

11/03/1966

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/02/2010

Виконано

116

77905/13

27/11/2013

Валентина Миколаївна

МОШКІВСЬКА

09/11/1963

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/02/2010

Не виконано

117

78313/13

11/11/2013

Михайло Григорович

ТАРНАВСЬКИЙ

03/01/1949

Житомир

Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 27/09/2011

Не виконано

118

78450/13

05/12/2013

Іван Олексійович

ЛЕВКІВСЬКИЙ

22/03/1956

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/10/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Виконано

119

79247/13

27/11/2013

Галина Микитівна

ЛЕВКІВСЬКА

04/02/1955

Можари

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, від 12/05/2009, скасована постановою Апеляційного суду Житомирської області від 30/06/2011

Не виконано

120

79282/13

02/12/2013

Віктор Олександрович

СИДОРЕНКО

04/11/1985

Запоріжжя

Україна

Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19/08/2011

Не виконано

121

79379/13

27/11/2013

Віра Григорівна

СУБІНА

04/03/1946

Сокорики

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду від 29/10/2009, скасована постановою Апеляційного суду Житомирської області від 09/08/2011

Не виконано

122

79514/13

05/12/2013

Ольга Іванівна

ЛЕВКІВСЬКА

06/02/1959

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/04/2009

Виконано

123

79518/13

05/12/2013

Олександр Іванович

ЛЕВКІВСЬКИЙ

31/03/1980

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/04/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/06/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/03/2010

Виконано

124

80020/13

09/12/2013

Олена Анатоліївна

ЗУБРІЙЧУК

14/05/1971

Мала Хайча

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/09/2010;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009

Не виконано

125

80173/13

10/12/2013

Галина Володимирівна

ВЛАСЮК

12/01/1963

Коростень

Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10/02/2011;

2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, від 17/02/2010

Виконано

126

80561/13

09/12/2013

Юрій Михайлович

КРАПИВНИЦЬКИЙ

16/08/1974

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2010;

1) Не виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/10/2009

2) Виконано

127

80730/13

12/12/2013

Ганна Василівна

КАЛЮК

28/05/1951

Бігунь

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/03/2009

Виконано

128

80766/13

09/12/2013

Наталія Аркадіївна

КРАПИВНИЦЬКА

26/08/1976

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/09/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/04/2010

Виконано

129

464/14

30/11/2013

Володимир Петрович

КУЗЬМЕНКО

21/01/1955

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 14/09/2007

Не виконано

130

810/14

10/12/2013

Андрій Миколайович

ФЕДЕНЬОВ

27/02/1961

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 23/10/2007

Не виконано

131

1674/14

24/12/2013

Людмила Іванівна

КОЛЄСНІК

17/07/1937

Запоріжжя

Україна

Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 17/06/2011, змінена постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05/06/2012

Не виконано

132

1699/14

17/12/2013

Михайло Володимирович

ГРИЦЕНКО

16/01/1961

Торговиця

Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06/11/2012

Не виконано

133

2448/14

09/12/2013

Олена Андріївна

ЗУБРЕЙЧУК

06/03/1944

Шоломки

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/03/2009;

2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 27/09/2010

Виконано 4

134

2553/14

16/12/2013

Марія Дмитрівна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

25/10/1939

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/07/2009;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/07/2010

2) Не виконано

135

2952/14

17/12/2013

Ганна Данилівна

ВАСИЛЬЧЕНКО

02/02/1942

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/11/2009

Виконано

136

3060/14

12/12/2013

Наталія Тимофіївна

КАЛЬНИК

17/02/1959

Антоновичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/05/2009

Не виконано

137

3090/14

25/12/2013

Віра Володимирівна

ВОРОБЕЙ

08/10/1966

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/11/2009

Виконано

138

3233/14

23/12/2013

Андрій Степанович

АНТОНЮК

29/12/1975

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 21/10/2009

Не виконано

139

3275/14

24/12/2013

Василь Борисович

НЕЛЕП

16/05/1957

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/06/2009

Не виконано

140

3287/14

10/12/2013

Наталія Василівна

КОБИЛИНСЬКА

25/05/1989

Житомир

Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 27/10/2011

Не виконано

141

3443/14

20/12/2013

Віктор Миколайович

ПАВЛУЩЕНКО

22/03/1968

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/03/2009

Виконано

142

3518/14

17/12/2013

Валерій Олександрович

АННЕНКО

19/08/1943

Озерне

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 02/04/2008

Не виконано

143

3537/14

11/12/2013

Надія Яківна

ПЕШКО

14/04/1937

Овруч

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 20/03/2009

Не виконано

144

3611/14

26/12/2013

Микола Іванович

ЛЕВКІВСЬКИЙ

28/05/1949

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/03/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/01/2010

Не виконано

145

3615/14

26/12/2013

Валентина Федорівна

ЛЕВКІВСЬКА

24/09/1960

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/03/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/01/2010

Не виконано

146

3647/14

26/12/2013

Ігор Володимирович

ШВАБ

27/03/1974

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2009

Виконано

147

3675/14

17/12/2013

Катерина Михайлівна

ДУБНИЦЬКА

05/09/1952

Житомир

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Виконано

148

4757/14

23/12/2013

Микола Іванович

СУБІН

15/01/1948

Сокорики

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду від 18/03/2011

Виконано

149

5211/14

14/01/2014

Дмитро Федорович

ХИЛЬКО

30/10/1981

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/01/2010

Виконано

150

5329/14

14/01/2014

Сергій Валерійович

ЧУМАК

11/10/1980

Гуничі

Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 30/11/2010

Не виконано

151

5372/14

14/01/2014

Неля Галіївна

ВОЛИК

25/12/1949

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/04/2009

Виконано

152

5388/14

27/12/2013

Тетяна Володимирівна

ШАДУРА

07/08/1970

Словечно

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/06/2009

Виконано

153

5401/14

30/12/2013

Галина Антонівна

СІЛЬЧЕНКО

27/01/1962

Коростень

Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду від 02/10/2009;

2) Постанова Коростенського міськрайонного суду від 17/06/2009

Виконано

154

6948/14

18/12/2013

Тетяна Михайлівна

ЛИСЕНКО

15/12/1975

Кирдани

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Виконано

155

6967/14

19/12/2013

Альбіна Михайлівна

КАСІМОВА

06/09/1940

Харків

Україна

Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова від 08/02/2011

Не виконано

156

7106/14

14/12/2013

Микола Іванович

ЗЕЛЕНСЬКИЙ

20/12/1968

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 15/04/2008

Не виконано

157

7279/14

26/12/2013

Андрій Михайлович

КАЛЕНСЬКИЙ

07/12/1974

Коростень

Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 25/05/2009;

2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 27/12/2010

Виконано

158

7286/14

26/12/2013

Алла Володимирівна

КАЛЕНСЬКА

27/04/1973

Коростень

Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 04/03/2011;

2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/07/2009

Виконано

159

7303/14

27/12/2013

Наталія Дмитрівна

ВИГІВСЬКА

24/04/1967

Коростень

Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 05/03/2010;

2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 25/02/2011

Не виконано

160

7505/14

20/12/2013

Лара Василівна

ТОЛСТІК

05/08/1938

Запоріжжя

Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 26/04/2011

Не виконано

161

8619/14

15/01/2014

Юрій Миколайович

СТАРОВОЙТ

06/12/1979

Мала Фосня

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2010

Виконано

162

8879/14

15/01/2014

Зінаїда Михайлівна

БЕЗКРОВНА

21/06/1942

Запоріжжя

Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18/05/2011

Не виконано

163

10657/14

24/01/2014

Віра Михайлівна

ГАВРИЛОВСЬКА

17/01/1956

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/05/2009

Виконано

164

11590/14

02/12/2013

Віталій Афанасійович

ВОРОПАЄВ

13/10/1951

Одеса

Україна

Постанова Київського міськрайонного суду м. Одеси від 29/05/2012

Скасовано постановою Вищого адміністративного суду України від 22/04/2015

165

11988/14

20/12/2013

Тетяна Іванівна

КУЛАГІНА

04/02/1939

Запоріжжя

Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 20/05/2011

Не виконано

166

13366/14

27/12/2013

Катерина Іванівна

ТРОХИМЧУК

20/09/1953

Ушомир

Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17/02/2010

2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10/02/2011

Виконано

167

14066/14

27/12/2013

Антоніна Миколаївна

КОСТЮК

14/01/1957

Коростень

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/10/2010

Не виконано

168

15366/14

10/02/2014

Юрій Тимофійович

ШВЕДОВ

13/02/1939

Харків

Україна

Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова 31/03/2011

Не виконано

169

15385/14

05/02/2014

Валентин Петрович

КОНДРАТЧУК

23/08/1975

Гладковичі

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області Від 13/01/2010;

Не виконано

Світлана Петрівна

КОНДРАТЧУК

12/08/1980

Гладковичі

Україна

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області Від 22/02/2010;

Володимир Павлович

ЗАРУЦЬКИЙ

23/04/1974

Нові Велидники

Україна

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/02/2010

170

16582/14

25/12/2013

Станіслав Федорович

ОРЛОВСЬКИЙ

08/11/1949

Запоріжжя

Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 12/03/2012

Не виконано

171

20334/14

27/02/2014

Володимир Анатолійович

ФІЛІМОНОВ

15/09/1962

Житомир

Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/12/2007

Не виконано

172

22481/14

03/03/2014

Валерій Андрійович

МУХІН

21/01/1950

Полтава

Україна

Постанова Октябрського районного суду м. Полтави від 22/04/2010

Не виконано

173

22588/14

12/03/2014

Віталій Леонідович

МАЄВСЬКИЙ

21/10/1967

Коростень

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/06/2009

Виконано

174

23528/14

17/06/2014

Надія Миколаївна

ФЕДОРОВА

14/07/1965

Овруч

Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/10/2008;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009;

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/09/2010

Не виконано

175

24489/14

18/03/2014

Анатолій Антонович

РЕДЧИЦЬ

04/01/1962

Овруч

Україна

Постанова Овруцького суду районного Житомирської області від 21/05/2012

Не виконано

176

26228/14

20/03/2014

Тарас Миколайович

РАДУЧИЧ

17/01/1966

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/01/2012

Не виконано

177

26640/14

28/03/2014

Вячеслав Миколайович

СТЕПАНЧУК

26/10/1959

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 01/02/2011

Виконано

178

43319/14

30/05/2014

Валентина Тимофіївна

ПОЖОГІНА

21/03/1939

Запоріжжя

Україна

Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22/12/2011

Не виконано

179

48182/14

24/06/2014

Микола Миколайович

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

05/01/1950

Левковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/12/2009

Не виконано

180

48328/14

24/06/2014

Катерина Семенівна

АНДРОСОВИЧ

20/05/1957

Городець

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

181

49564/14

26/07/2014

Григорій Романович

АНТОНЮК

03/12/1983

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 18/03/2010

Не виконано

182

52895/14

16/07/2014

Надія Григорівна

КИТОВА

18/08/1948

Мамеч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/12/2009

Не виконано

183

52898/14

16/07/2014

Надія Григорівна

КИТОВА

18/08/1948

Мамеч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області Від 02/04/2012

Не виконано

184

52946/14

21/07/2014

Тетяна Василівна

ПАЙЦУН

29/09/1981

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07/07/2009

Не виконано

185

53654/14

18/07/2014

Єва Семенівна

ГРИМАШЕВИЧ

03/01/1943

Бігунь

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/07/2009

Не виконано

186

54184/14

23/07/2014

Ганна Василівна

САВЧЕНКО

03/01/1942

Черняхів

Україна

Постанова Черняхівського районного суду Житомирської області від 08/12/2010

Не виконано

187

60105/14

26/08/2014

Раїса Дмитрівна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

30/12/1965

Овруч

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/07/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/04/2010

Не виконано

188

61526/14

04/09/2014

Сергій Казимирович

ВИШКОВСЬКИЙ

01/03/1962

Олександрія

Україна

Постанова Олександрійського районного суду Кіровоградської області від 06/10/2011

Не виконано

189

63327/14

09/09/2014

Сергій Анатолійович

КОЛОСЮК

11/02/1973

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 13/10/2010

Не виконано

190

63371/14

12/09/2014

Алла Миколаївна

ХУЛАП

21/03/1962

Харків

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/10/2009;

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/11/2009

Не виконано

191

63774/14

16/09/2014

Наталія Владиславівна

МАМКУТА

22/08/1976

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/04/2009

Не виконано

192

63802/14

18/09/2014

Олександр Петрович

ТОЛКАЧ

16/08/1969

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 15/04/2010

Не виконано

193

65263/14

23/09/2014

Олександр Миколайович

ПРИСТУПА

29/07/1957

Новогупалівка

Україна

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 21/07/2011

Не виконано

194

66513/14

29/09/2014

Василь Андрійович

ЛИТВИНЕНКО

21/01/1962

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/07/2010

Виконано

195

69034/14

20/10/2014

Оксана Олександрівна

СТАКАН

08/02/1971

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 03/03/2010

Виконано

196

70515/14

24/10/2014

Іван Адамович

КУЧА

06/08/1948

Злобичі

Україна

Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 19/12/2011

Не виконано

197

70519/14

24/10/2014

Віра Дмитрівна

КУЧА

19/06/1947

Злобичі

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 28/07/2010 із змінами, внесеними постановою Апеляційного суду Житомирської області від 10/02/2012

Не виконано

198

71546/14

12/12/2014

Олександр Олександрович

ФЕЩУК

13/09/1988

Мала Зубівщина

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 20/10/2010

Не виконано

199

71813/14

03/11/2014

Микола Федорович

ОБИХОД

30/09/1959

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07/06/2010

Не виконано

200

72280/14

06/11/2014

Любов Петрівна

КУРИЛЮК

30/03/1956

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07/12/2010

Не виконано

201

73724/14

14/11/2014

Надія Лукашівна

ПРАВОСУД

10/11/1937

Прилуки

Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/08/2010 із змінами, внесеними постановою Апеляційного суду Житомирської області від 20/12/2011

Не виконано

202

73791/14

18/11/2014

Микола Михайлович

САВІН

29/09/1968

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/07/2009

Не виконано

203

75725/14

25/11/2014

Неля Іванівна

ПАЄНТКО

26/11/1977

Можари

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/03/2012

Не виконано

204

78552/14

09/12/2014

Мусій Олексійович

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

26/09/1937

Левковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/10/2011

Не виконано

205

78613/14

11/12/2014

Руслан Михайлович

РАФАЛЬСЬКИЙ

21/07/1978

Коростень

Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17/06/2009

Не виконано

206

954/15

16/12/2014

Людмила Володимирівна

НЕВМЕРЖИЦЬКА

16/04/1981

Гладковичі

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/07/2011

Не виконано

207

1348/15

01/12/2014

Галина Іванівна

КРИЖКО

19/08/1930

Світловодськ

Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27/02/2014

Не виконано

208

1856/15

22/12/2014

Микола Васильович

КОРКУШКО

18/07/1950

Овруч

Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/04/2012

Не виконано


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.10.2017 — 2017 р., № 78, стор. 354, стаття 2420

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Надточій проти України» (Заява № 32899/13). Європейський суд з прав людини. 2022 рікк
 2. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк