<<
>>

Стаття 39. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Конвенція буде відкритою для підписання всіма державами в Центральних установах Агенції в Відні з 29 вересня 1997 року до моменту набуття нею чинності.

2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю чи схваленню державами, що її підписали.

3. Після набуття чинності ця Конвенція є відкритою для приєднання до неї для всіх інших держав.

4. i) Ця Конвенція буде відкритою для підписання, за умови її підтвердження чи приєднання до неї, регіональними організаціями інтеграційної чи іншої природи за умови, що будь-яка така організація утворена суверенними державами та є компетентною щодо ведення переговорів, укладення та застосування міжнародних угод з питань, охоплених цією Конвенцією.

ii) З питань, що входять до їхньої компетенції, такі організації від свого власного імені здійснюють права та виконують обов'язки, які ця Конвенція покладає на держави-учасниці.

iii) Коли така організація стає учасницею цієї Конвенції, вона передає Депозитарієві, згаданому в Статті 43, декларацію, де вказується, які держави є її членами, які статті цієї Конвенції до неї застосовуються та якою є сфера її компетенції в галузі, охопленій цими статтями.

iv) Така організація не володіє будь-яким голосом на додаток до голосів її держав-членів.

5.

Документи про ратифікацію, прийняття, схвалення, приєднання чи підтвердження здаються на зберігання Депозитарієві.

<< | >>
Законодавчий акт: Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами "Статус Конвенції див. ( 951_005 )" ( Об'єднану конвенцію ратифіковано Законом N 1688-III ( 1688-14 ) від 20.04.2000 ). ООН. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 39. Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -