<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Транскордонні потоки персональних даних до користувача, який не підпадає під юрисдикцію Сторони Конвенції ( 994_326 )

1.

Кожна Сторона передбачає, що передача персональних даних користувачу, що знаходиться під юрисдикцією Держави чи організації, яка не є Стороною Конвенції ( 994_326 ), може здійснюватися, тільки якщо така Держава чи організація забезпечує адекватний рівень захисту відповідної передачі даних.

2. Відступаючи від положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу, кожна Сторона може дозволити передачу персональних даних:

a) якщо внутрішньодержавне право передбачає це у зв'язку з:

- специфічними інтересами суб'єкта даних або

- перевагою законних інтересів, зокрема важливих суспільних інтересів, або

b) якщо гарантії, що, зокрема, можуть випливати з договірних положень, надаються контролером, відповідальним за передачу, та визнаються як достатні компетентними органами відповідно до внутрішньодержавного права.

<< | >>
Законодавчий акт: Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних " Страсбург, 8 листопада 2001 року" Статус Протокола див. ( 994_767 ). Рада Європи. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2