<<
>>

Стаття 32 Підписання та набрання чинності

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Конвенція є відкритою для підписання державами-членами Ради Європи, іншими державами-сторонами Європейської культурної конвенції, Європейським Союзом і державами, які не є членами, що брали участь у її розробці чи мають статус спостерігачів при Раді Європи.

2.

Ця Конвенція також є відкритою для підписання будь-якою іншою державою, яка не є членом Ради Європи на пропозицію Комітету міністрів. Рішення запропонувати державі, яка не є членом, підписати Конвенцію приймається більшістю голосів, передбаченою у статті 20.d Статуту Ради Європи, і одностайним голосуванням представників Договірних держав, які уповноважені засідати в Комітеті міністрів після консультацій з Комітетом Конвенції з виконання рішень, коли вона буде створена.

3. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Ратифікаційна грамота, документи про прийняття або затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

4. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьохмісячного періоду з дати, коли п'ять держав, які підписали цю Конвенцію, у тому числі принаймні три держави-члени Ради Європи, висловили свою згоду на обов'язковість для них Конвенції відповідно до положень пунктів 1, 2 і 3.

5. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цю Конвенцію, або Європейського Союзу, які в подальшому висловлюватимуть свою згоду на її обов'язковість для них, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьохмісячного періоду з дати висловлення згоди на обов'язковість для них Конвенції відповідно до положень пунктів 1, 2 і 3.

6. Договірна Сторона, яка не є членом Ради Європи, сприяє фінансуванню Комітету Конвенції з виконання рішень в порядку, який буде вирішено Комітетом міністрів після консультацій з такою Стороною.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 32 Підписання та набрання чинності