<<
>>

Стаття 9 Порядок денний засідань

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Секретаріат Підкомітету з питань митного співробітництва готує попередній порядок денний кожного засідання на основі пропозицій, внесених Сторонами. Попередній порядок денний складається з питань, щодо яких Секретаріат отримав прохання Сторони внести їх до порядку денного разом з відповідними документами не пізніше, ніж за 21 календарний день до дати проведення засідання.

2.

Попередній порядок денний разом з відповідними документами розсилається згідно зі статтею 7 не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання.

3. Порядок денний затверджується Підкомітетом з питань митного співробітництва на початку кожного засідання. Питання, відсутні у попередньому порядку денному, можуть бути внесені до нього за згодою Сторін.

4. Голова може, ad hoc і за згоди іншої Сторони, запрошувати представників інших органів Сторін або незалежних експертів до участі у засіданнях Підкомітету з питань митного співробітництва як спостерігачів для надання інформації з конкретних питань. Сторони забезпечують дотримання такими спостерігачами усіх вимог конфіденційності.

5. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строки, визначені в параграфах 1 і 2, для врахування особливих обставин.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 9 Порядок денний засідань