<<

Стаття 15 – Повідомлення

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам – членам Ради Європи та будь-якій державі, яка приєдналася до цього Протоколу, про:

a) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття, затвердження або приєднання;

c) будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом відповідно до статей 9 і 10;

d) будь-яке застереження, зроблене відповідно до пункту 3 статті 10 і пункту 5 статті 21 Конвенції, з поправками, внесеними цим Протоколом, а також пункту 3 статті 6 цього Протоколу, і будь-яке відкликання такого застереження;

e) будь-яку заяву, зроблену відповідно до пункту 1 статті 12 і пункту 3 статті 14 Конвенції, з поправками, внесеними цим Протоколом, а також статті 12 цього Протоколу, і будь-яке відкликання такої заяви;

f) будь-яке повідомлення, отримане відповідно до положень статті 14, і дату, з якої денонсація набирає чинності;

g) будь-який інший акт, заяву, повідомлення або інформацію, пов’язані із цим Протоколом.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені представники, підписали цей Протокол.

Учинено в м.

Відень 20 вересня 2012 року англійською і французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи.
Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі, яка є членом Ради Європи, і державам, що не є членами Ради Європи, які приєдналися до Конвенції.

Офіційний переклад

Застереження до Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Латвійська Республіка

Застереження, що міститься в ратифікаційній грамоті, яка передана на зберігання 24 лютого 2014 року

Відповідно до статті 1 Четвертого додаткового протоколу та пункту 3 статті 10 Конвенції у редакції Четвертого додаткового протоколу Латвійська Республіка залишає право не застосовувати пункт 2 статті 10 Конвенції у випадку, передбаченому у підпункті b пункту 3 статті 10 Конвенції, у зв’язку зі змінами відповідно до статті 1 Четвертого додаткового протоколу.

Період, що охоплює: 01.06.2014 -

Статті, яких стосується: 1.

Швейцарія

Застереження, що міститься в ратифікаційній грамоті, яка передана на зберігання 15 липня 2016 року

Відповідно до пункту 3 статті 6 Четвертого Додаткового протоколу до Конвенції про видачу Швейцарія залишає за собою право вимагати оригінал або завірену копію запиту і підтвердних документів, згаданих в статті 12 і пункті 1.а статті 14 Конвенції.

Період, що охоплює: 01.11.2016 -

Статті, яких стосується: 6

Туреччина

Застереження, що міститься в ратифікаційній грамоті, яка передана на зберігання 11 липня 2016 року

Беручи до уваги статтю 1 Четвертого Додаткового протоколу, коли Туреччина є запитуваною Стороною щодо видачі, вона не приймає запити зі строками давності, що закінчилися відповідно до турецького законодавства.

Період, що охоплює: 01.11.2016 -

Статті, яких стосується: 1

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Застереження, що міститься в ратифікаційній грамоті, яка передана на зберігання 23 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 3 статті 6 Четвертого додаткового протоколу, Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії заявляє, що для цілей статті 12 та пункту 1.а статті 14 Конвенції він зберігає право вимагати оригінал або засвідчену копію запиту та підтверджуючих документів.

Період, що охоплює: 01.01.2015 -

Статті, яких стосується: 6.

<< |
Законодавчий акт: ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 15 – Повідомлення