<<
>>

Стаття 11 Рішення

Інформація актуальна на 11.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Підкомітет ГЗ уповноважений приймати рішення у випадках, передбачених статтею 211(3) Угоди. Рішення приймаються шляхом досягнення Сторонами консенсусу після завершення відповідних внутрішніх процедур щодо їх схвалення.

Рішення є обов’язковими для Сторін, які повинні вживати належних заходів для їхнього виконання.

2. Всі рішення підписуються представником кожної Сторони. Без порушення параграфу 3 представники підписують такі документи протягом засідання, на якому було прийнято відповідне рішення.

3. Якщо Сторони про це домовилися, Підкомітет ГЗ може приймати рішення за письмовою процедурою після завершення відповідних внутрішніх процедур. Письмова процедура складається з обміну нотами між двома Секретарями, які діють за згодою Сторін. Для цього текст пропозиції розсилається відповідно до статті 7, після чого надається щонайменше 21 календарний день для повідомлення будь-яких застережень чи змін. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строк, визначений у цьому параграфі, для врахування особливих обставин. Після узгодження тексту рішення підписується представником кожної Сторони.

4. Акти Підкомітету ГЗ називаються «Рішення». Кожне рішення набуває чинності з дати його схвалення, якщо таким рішенням не передбачено інше.

5. Рішення Підкомітету ГЗ завіряються двома Секретарями.

6. Рішення надсилаються обом Сторонам.

7. Секретаріат Комітету асоціації у торговельному складі повинен бути поінформований про будь-які рішення, звіти або інші погоджені дії Підкомітету ГЗ.

8. Кожна Сторона може вирішувати, чи оприлюднювати рішення Підкомітету ГЗ у своєму відповідному офіційному виданні.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11 Рішення