<<
>>

Стаття 11 Рішення та рекомендації

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Підкомітет з питань митного співробітництва схвалює практичні механізми, заходи, рішення та рекомендації відповідно до статті 83 Угоди.

Вони схвалюються шляхом досягнення Сторонами консенсусу після завершення відповідних внутрішніх процедур, необхідних для їх схвалення. Рішення є обов'язковими для Сторін, які вживають відповідних заходів для їх виконання.

2. Кожне рішення або рекомендація підписується представником кожної Сторони. Без порушення параграфу 3 представники підписують такі документи протягом засідання, на якому прийнято відповідне рішення або рекомендацію.

3. Якщо Сторони про це домовилися, Підкомітет з питань митного співробітництва може схвалювати рішення або рекомендації за письмовою процедурою після завершення відповідних внутрішніх процедур. Письмова процедура складається з обміну нотами між двома Секретарями, які діють за згодою Сторін. Для цього текст пропозиції розсилається відповідно до статті 7, після чого надається щонайменше 21 календарний день для повідомлення будь-яких застережень чи змін. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строки, визначені у цьому параграфі, для врахування особливих обставин. Після узгодження тексту рішення або рекомендація підписується представником кожної Сторони.

4. Акти Підкомітету з питань митного співробітництва називаються «Рішення» або «Рекомендація». Кожне рішення набуває чинності з дати його схвалення, якщо таким рішенням не передбачено інше.

5. Рішення або рекомендації завіряються двома Секретарями Підкомітету з питань митного співробітництва.

6. Рішення та рекомендації надсилаються обом Сторонам.

7. Секретаріат Комітету асоціації у торговельному складі повинен бути поінформований про будь-які рішення, висновки, рекомендації, звіти або інші позгоджені дії Підкомітету з питань митного співробітництва.

8. Кожна Сторона може вирішувати, чи оприлюднювати рішення та рекомендації Підкомітету з питань митного співробітництва у своєму відповідному офіційному виданні.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 11 Рішення та рекомендації