<<
>>

Стаття 7 Спортивні організації та організатори змагань

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна Сторона заохочує спортивні організації та організаторів змагань приймати і виконувати правила по боротьбі з маніпулюванням спортивними змаганнями, а також принципи належного управління, пов'язані, inter alia, із:

a) запобіганням конфліктам інтересів, у тому числі:

- заборона учасникам змагань робити ставки на спортивних змаганнях, у яких вони беруть участь;

- заборона зловживання або розповсюдження внутрішньої інформації;

b) дотримання спортивними організаціями та їхніми афілійованими членами усіх своїх договірних чи інших зобов'язань;

c) вимогою до учасників змагань невідкладно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, подію, мотив чи підхід, який можна було б розглянути як порушення правил проти маніпулювання спортивними змаганнями.

2.

Кожна Сторона заохочує спортивні організації приймати і виконувати належні заходи з метою забезпечення:

a) посиленого та ефективного моніторингу в ході спортивних змагань, які можуть піддатися ризикам маніпулювання;

b) наявності механізмів для невідкладного звітування про випадки підозрілої активності, пов'язані з маніпулюванням спортивними змаганнями до відповідних державних органів або національної платформи;

c) ефективних механізмів для полегшення розкриття будь-якої інформації стосовно потенційних чи фактичних випадків маніпулювання спортивними змаганнями, у тому числі належного захисту інформаторів;

d) обізнаності учасників змагань, в тому числі молодих спортсменів щодо ризику маніпулювання спортивними змаганнями і зусиль по боротьбі з ним за допомогою освіти, професійної підготовки та поширення інформації;

e) призначення відповідних офіційних осіб для спортивних змагань, зокрема суддів і рефері, на останній можливій стадії.

3. Кожна Сторона заохочує свої спортивні організації, а через них - міжнародні спортивні організації, до застосування конкретних, ефективних, пропорційних та переконливих дисциплінарних санкцій та заходів до порушень їхніх внутрішніх правил проти маніпулювання спортивними змаганнями, зокрема тих, що зазначені в пункті 1 цієї статті, а також для забезпечення взаємного визнання та застосування санкцій, накладених іншими спортивними організаціями, зокрема і в інших країнах.

4. Дисциплінарна відповідальність встановлена спортивними організаціями не виключає будь-якої кримінальної, цивільної чи адміністративної відповідальності.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 7 Спортивні організації та організатори змагань