<<
>>

Стаття 35 Територіальне застосування

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Будь-яка держава або Європейський Союз може під час підписання чи здачі на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження визначити територію чи території, до яких ця Конвенція застосовується.

2.

Кожна Сторона може у подальшому шляхом заяви, адресованої Генеральному секретарю Ради Європи, поширити сферу застосування цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в заяві і за міжнародні відносини яких вона несе відповідальність чи від імені яких вона уповноважена приймати на себе зобов'язання. Щодо такої території Конвенція набирає чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьохмісячного періоду з дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної у ній, бути відкликана шляхом направлення повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьохмісячного періоду з дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 35 Територіальне застосування