<<
>>

Стаття 34 Умови і гарантії

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна Сторона забезпечує, щоб створення, виконання та застосування повноважень і процедур, передбачених у Розділах II-VII, відповідали умовам та гарантіям, передбаченим відповідно до її внутрішнього законодавства, яке забезпечує належний захист прав і свобод людини, у тому числі прав, що випливають відповідно до зобов'язань, прийнятих нею за Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права Організації Об'єднаних Націй 1966 року, а також іншими застосовними міжнародними документами з прав людини, та яке включає принцип пропорційності у її внутрішнє законодавство.

2.

Такі умови і гарантії, у відповідних випадках, з урахуванням характеру відповідної процедури або повноважень, inter alia включають в себе судовий чи інший незалежний нагляд, підстави, які обґрунтовують застосування, а також обмеження обсягу та тривалості таких повноважень чи процедури.

3. За умови відповідності громадським інтересам, зокрема, належного здійснення правосуддя, кожна Сторона розглядає вплив повноважень і процедур у цих розділах на права, обов'язки та законні інтереси третіх сторін.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 34 Умови і гарантії