<<
>>

Стаття 1 Загальні положення

Інформація актуальна на 11.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (далі - Підкомітет з питань ТСР), створений відповідно до статті 300 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 (далі - «Угода»), надає допомогу Комітету асоціації у торговельному складі, як передбачено статтею 465(4) Угоди, у виконанні його обов’язків.

__________-1Офіційний вісник ЄС, L 161, 29 травня 2014 р., с.

3.

2. Підкомітет з питань ТСР виконує свої обов’язки, викладені у Главі 13 «Торгівля та сталий розвиток» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди.

3. До складу Підкомітету з питань ТСР входять представники органів управління кожної Сторони, відповідальних за питання торгівлі та сталого розвитку.

4. Представник України чи Європейської Комісії, відповідальний за питання торгівлі та сталого розвитку, виконує обов’язки Голови Підкомітету з питань ТСР.

5. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1 Загальні положення