<<
>>

Стаття 1 Загальні положення

Інформація актуальна на 11.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Підкомітет з географічних зазначень («Підкомітет ГЗ»), створений відповідно до статті 211 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 ("Угода"), надає допомогу Комітету асоціації у торговельному складі, як передбачено статтею 465(4) Угоди у виконанні його обов’язків.

__________-1ОВ ЄС L 161, 29.05.2014, с.

3.

2. Підкомітет ГЗ виконує функції, визначені статтею 211 Угоди.

3. До складу Підкомітету ГЗ входять посадові особи від Європейської Комісії та від України, відповідальні за питання, пов’язані з географічними зазначеннями.

4. Кожна Сторона призначає Голову делегації, який є контактною особою для врегулювання усіх питань, пов’язаних з Підкомітетом.

5. Голови делегацій діють як Головуючі відповідно до статті 2.

6. Кожен Голова делегації може передавати будь-які або всі свої функції призначеному заступнику. В такому випадку всі посилання на Голову делегації надалі застосовуються однаковою мірою до призначеного заступника.

7. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1 Загальні положення