<<
>>

Стаття 1 Загальні положення

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Підкомітет з питань митного співробітництва, створений відповідно до статті 83 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 («Угода»), виконує свої обов'язки, передбачені у зазначеній статті.

__________-1 ОВ ЄС L 161, 29.05.2014, с.

3.

2. До складу Підкомітету з питань митного співробітництва входять представники Європейської Комісії та України, відповідальні за митні та пов'язані з митницею питання.

3. Представник Європейської Комісії або України, відповідальний за митні та пов'язані з митницею питання, діє як Голова відповідно до статті 2.

4. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1 Загальні положення