<<
>>

Стаття 14 Захист персональних даних

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення того, щоб всі дії проти маніпулювання спортивними змаганнями відповідали національними і міжнародними законами та стандартами щодо захисту персональних даних, зокрема, при обміні інформацією за цією Конвенцією.

2.

Кожна Сторона вживає таких законодавчих чи інших заходів, які необхідні для того, щоб гарантувати, що державні органи і організації, які визначені цією Конвенцією вживають необхідних заходів для того, щоб гарантувати, що, коли персональні дані збираються, обробляються та підлягають обміну, незалежно від характеру обмінів, належна увага приділяється принципам законності, відповідності, актуальності та точності, а також захисту інформації і правам суб'єктів даних.

3. Кожна Сторона передбачає у своєму законодавстві, що державні органи та організації, які визначені цією Конвенцією, повинні забезпечити, щоб обмін даними для цілей цієї Конвенції не виходив за рамки необхідного мінімуму для досягнення визначених цілей обміну.

4. Кожна Сторона дозволяє різним державним органам та організаціям, які визначені цією Конвенцією, надавати необхідні технічні засоби для забезпечення безпеки обміну даними і гарантування їхньої надійності та цілісності, а також доступності і цілісності системи обміну даними та ідентифікації своїх користувачів.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 14 Захист персональних даних