<<
>>

Стаття 3 Засідання

Інформація актуальна на 11.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Якщо Сторони не домовилися про інше, Підкомітет ГЗ проводить засідання позачергово на території Європейського Союзу та на території України на прохання будь-якоїї Сторони не пізніше, ніж через 90 днів після надходження такого прохання.

2.

Кожне засідання Підкомітету ГЗ скликається Головою на дату й у місці, погоджені Сторонами. Голова надсилає повідомлення про скликання засідання не пізніше, ніж за 28 календарних днів до початку засідання, якщо Сторони не домовилися про інше.

3. За можливості чергові засідання Підкомітету ГЗ скликаються завчасно до проведення чергового засідання Комітету асоціації у торговельному складі.

4. Як виняток, засідання Підкомітету ГЗ можуть проводитися за допомогою будь-яких узгоджених Сторонами технічних засобів, у тому числі відеоконференцій.

<< | >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3 Засідання