<<
>>

Стаття 37 Застереження

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Шляхом письмового повідомлення, направленого Генеральному секретарю Ради Європи, будь-яка держава чи Європейський Союз може під час підписання або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження заявити, що вона застосовує застереження, передбачені у пункті 2 статті 19 та у пункт 1 статті 36.

Жодні інші застереження не допускаються.

2. Сторона, яка зробила застереження відповідно до пункту 1, може повністю або частково відкликати їх шляхом направлення повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи. Таке відкликання набирає чинності у день отримання такого повідомлення Генеральним секретарем. Якщо у повідомленні зазначається, що відкликання застереження набирає чинності у день, зазначений у ньому, і такий день є пізнішим, ніж день отримання повідомлення Генеральним секретарем, відкликання набирає чинності у такий пізніший день.

3. Сторона, яка зробила застереження, відкликає таке застереження, повністю або частково, як тільки обставини це дозволяють.

4. Генеральний секретар Ради Європи може періодично запитувати детальну інформацію Сторін, які зробили одне або більше застережень, щодо перспектив відкликання такого застереження (застережень).

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 37 Застереження