>>

Стаття 1

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Органи нагляду

1. Кожна Сторона передбачає один чи більше органів нагляду, відповідальних за забезпечення дотримання заходів, які передбачено її внутрішньодержавним правом і які втілюють принципи, викладені в главах II і III Конвенції ( 994_326 ) та в цьому Протоколі.

2.

a. Для цього зазначений вище орган нагляду має, зокрема, повноваження стосовно розслідування та втручання, а також право брати участь у судовому розгляді або повідомляти компетентним судовим органам про порушення положень внутрішньодержавного права, що втілюють принципи, викладені в пункті 1 статті 1 цього Протоколу.

b. Кожний орган нагляду в межах своєї компетенції після розгляду приймає рішення у зв'язку із заявами будь-якої особи стосовно захисту її прав та основоположних свобод стосовно обробки персональних даних.

3. Органи нагляду виконують свої функції в повній незалежності.

4. Ті рішення органів нагляду, які викликають скарги, можна оскаржувати в судах.

5. Відповідно до положень глави IV та без шкоди положенням статті 13 Конвенції ( 994_326 ) органи нагляду співробітничають між собою настільки, наскільки це необхідно для виконання їхніх обов'язків, зокрема шляхом обміну будь-якою корисною інформацією.

| >>
Законодавчий акт: Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних " Страсбург, 8 листопада 2001 року" Статус Протокола див. ( 994_767 ). Рада Європи. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1