>>

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, («Угода») частини Угоди, у тому числі Глава 5 («Митні питання та сприяння торгівлі») Розділу IV («Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»), застосовуються тимчасово з 1 січня 2016 року.

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

(2) Стаття 83 Угоди передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва має здійснювати моніторинг впровадження та застосування Глави 5 Розділу IV Угоди.

(3) Стаття 83(е) Угоди передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва повинен схвалити свій регламент,

ВИРІШИВ:

| >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, («Угода») частини Угоди, у тому числі Глава 5 («Митні питання та сприяння торгівлі») Розділу IV («Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»), застосовуються тимчасово з 1 січня 2016 року.