<<
>>

Резолюція 1179 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Дотримання Україною зобов'язань"" Страсбург, 27 січня 1999 року" Неофіційний переклад. Парламентська Асамблея Ради Європи. 1999

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Резолюція 1179 (1999) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи

"Дотримання Україною зобов'язань"

Страсбург, 27 січня 1999 року

Неофіційний переклад

1. Асамблея зазначає, що з часу вступу до Організації 9

листопада 1995 року Україна, як країна-член, виконала частину

зобов'язань, які містяться у Висновку N 190 (1995) ( 994_590 ).

Однак, вона глибоко стурбована повільним виконанням державою тих

зобов'язань, що залишилися.

2. Асамблея вітає, що:

i. Україна досягла врегулювання міжнародних спорів мирними

засобами, уникнула широкомасштабних соціальних заворушень або

громадянської війни і стала фактором стабільності в регіоні;

ii. нова Конституція ( 254к/96-ВР ) була прийнята протягом

року з моменту вступу;

iii. Україна підписала майже всі головні конвенції Ради

Європи, які передбачені Висновком N 190 (1995) ( 994_590 ),

зокрема Європейську конвенцію з прав людини ( 995_004 ) та

протоколи NN 1 ( 994_535 ), 2, 4 ( 994_059 ), 7 ( 994_804 ) та 11

( 994_536 ) до неї, Європейську конвенцію про запобігання тортурам

та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи

покаранню ( 995_068 ), Рамкову конвенцію про захист національних

меншин ( 995_055 ) та Європейську хартію місцевого самоврядування

( 994_036 );

iv. Закон України "Про вибори Президента України" ( 474-14 )

був прийнятий;

v. Конституція ( rb239k002-98 ) Автономної Республіки Крим

була схвалена.

3. Однак, у світлі доповіді її Комітету з питань моніторингу

виконання зобов'язань країнами-членами Асамблея висловлює жаль, що

у перехідний період між тоталітарною та демократичною державою

Україна не досягла чіткого розподілу між судовою, законодавчою та

виконавчою владами. Існує постійний контроль виконавчої влади і

рішучість добиватися та утримувати політичну владу, іноді

незаконно, що може неналежним чином вплинути на наступні

президентські вибори, які повинні відбутися у жовтні 1999 року.

4. Органи влади України все ще повинні вжити багато заходів

для забезпечення верховенства права, про що свідчить невиконання

рішень судів, зростання корупції та злочинності і залучення

військового складу Міністерства внутрішніх справ для приватних

цілей.

5. Законодавчий процес відбувається повільно, і тільки

декілька основних законодавчих актів, зазначених у Висновку N 190

( 994_590 ), були прийняті. Новий Цивільний та Кримінальний

кодекси з великими труднощами були розглянуті Верховною Радою

(Парламентом), досягнуто незначного прогресу у прийнятті

законодавства щодо реформування судової системи та

Генеральної прокуратури, що має бути пріоритетною справою з

метою якомога більшого скорочення перехідного періоду,

передбаченого Конституцією ( 254к/96-ВР ).

6. Передача відповідальності за пенітенціарну систему до

Міністерства юстиції здійснюється повільно.

7. Законодавство щодо місцевого самоврядування має бути

ухвалене без подальшого зволікання відповідно до принципів

Європейської хартії місцевого самоврядування ( 994_036 ),

включаючи чітке розмежування між державною адміністрацією та

муніципальними радами, що обираються. Новий статус Києва і

Севастополя повинен бути визначений у відповідності до Конституції

( 254к/96-ВР ) та Європейської хартії місцевого самоврядування.

8. Що стосується смертної кари, Україна, вочевидь, не

виконала свої зобов'язання (відповідно до офіційних джерел 212

осіб були страчені за період між 9 листопада 1995 року та 11

березня 1997 року). В той же час, Асамблея зазначає, що з 11

березня 1997 р. в Україні був введений фактичний мораторій на

виконання смертних вироків. Асамблея наполягає на підтвердженні

мораторію "де юре". Верховна Рада повинна ратифікувати Протокол N

6 до Європейської конвенції з прав людини ( 994_802 ) в

пріоритетному порядку.

9. Заяви про тортури та погане поводження у місцях

позбавлення волі мають бути ретельно вивчені, діяльність поліції

повинна підлягати більшому контролю з боку незалежного або

судового органу.

10. Державні засоби масової інформації повинні розвивати

нейтральну та незалежну редакторську лінію, та, у разі

започаткування будь-якого судового процесу проти опозиційних

засобів масової інформації, він має відбуватися з неухильним

дотриманням процедури, без примусу засобу масової інформації,

стосовно якого провадиться слідство, до закриття.

11. Процес розгляду оскарження результатів виборів має бути

спрощений і повинні бути встановлені та дотримані строки подання

та розгляду скарг.

12. Асамблея вітає укладення 4 вересня 1998 р. угоди між

Урядами України та Республіки Узбекистан стосовно спрощення для

кримських татар порядку виходу з громадянства Узбекистану. У цьому

зв'язку, Асамблея заохочує органи влади України прискорити процес

отримання кримськими татарами громадянства України з метою надання

можливості кримським татарам, які постійно проживають в Криму,

взяти участь у президентських виборах у жовтні 1999 року.

13. Асамблея ще раз наголошує на важливості фактичного

мораторію на виконання смертних вироків і твердо заявляє, що у

разі будь-якого виконання смертних вироків у подальшому

повноваження української парламентської делегації будуть

анульовані на наступній частині сесії Асамблеї відповідно до

правила 6 Правил процедури.

14. Асамблея вважає, що органи влади України, включаючи

Верховну Раду України, значною мірою несуть відповідальність за

недотримання Україною зобов'язань, взятих під час вступу до Ради

Європи, зокрема тих, які стосуються прийняття протягом одного року

після вступу:

- рамкового документа про правову політику України у сфері

захисту прав людини;

- рамкового документа про правову та судову реформи;

- нового Кримінального кодексу та нового

Кримінально-процесуального кодексу;

- нового Цивільного кодексу та нового Цивільно-процесуального

кодексу;

- нового закону про політичні партії, хоча новий Закон

України "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) вже

був схвалений.

Більш того, Україна взяла на себе зобов'язання ратифікувати

протягом трьох років з моменту вступу (9 листопада 1995 року)

Протокол N 6 до Європейської конвенції з прав людини стосовно

скасування смертної кари ( 994_802 ). На даний час строк

вичерпаний, а Протокол не ратифікований. Крім того, Україна не

виконала своє зобов'язання ратифікувати протягом одного року з

моменту вступу, Європейську хартію регіональних мов та мов меншин

( 994_014 ).

15. Це є обгрунтуванням для прийняття Асамблеєю у разі

нездійснення до відкриття червневої частини сесії 1999 року

значного прогресу у виконанні цих зобов'язань рішення:

i. анулювати повноваження Української парламентської

делегації відповідно до правила 6 Правил процедури до того часу,

поки ці зобов'язання не будуть повністю виконані;

ii. рекомендувати Комітету міністрів розпочати процедуру

призупинення права України бути представленою, відповідно до

статті 8 Статуту Ради Європи ( 994_001 ).

16. Асамблея приймає рішення передати цю резолюцію до

Європейського парламенту, Європейської Комісії, ОБСЄ,

Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового Банку,

Міжнародного Валютного фонду і Конгресу місцевих та регіональних

влад Європи та пропонує їм взяти до уваги її положення у процесі

співробітництва з Україною для надання допомоги державі у

подоланні вищезгаданих проблем.

Слухання Асамблеї 27 січня 1999 року ( 5-те засідання).

Дивіться Док. N 8272, доповідь Комітету з виконання зобов'язань

країнами-членами Ради Європи (Доповідачі: п. Келам, п.

Северінсен).

Текст прийнятий Асамблеєю 27 січня 1999 року (5-те

засідання).

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Парламентська Асамблея Ради Європи:

 1. Резолюция 1862 (2012) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине"" 26 января 2012 года" Неофициальный перевод. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2012 рікк
 2. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні"" Ухвалена у Страсбурзі (Французька Республіка)" 4 жовтня 2010 року. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2010 рікк
 3. Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні"" Ухвалена у Страсбурзі (Французька Республіка) 19 квітня 2007 року"1. Парламентська Асамблея занепокоєна політичними подіями в Україні в останні місяці, кульмінацією яких став Указ Президента В. Ющенка від 2 квітня 2007 року ( 264/2007 ) про оголошення дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Триваюча політична нестабільність є результатом того, що численні українські уряди не мали узгодженої політики, підкріпленої змістовними юридичними, адміністративними та економічними реформами. Політичні реформи, що закріпили б "правила гри"та створили передумови для гарантування демократичних прав і свобод законними інституціями та сприяли б політичній конкуренції, не було завершено дотепер.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2007 рікк
 4. Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" 5 жовтня 2005 року " Неофіційний переклад"1. Україна приєдналась до Ради Європи 9 листопада 1995 року. При вступі вона зобов'язалась дотримуватись своїх загальних обов'язків згідно зі Статутом Ради Європи ( 994_001 ), а саме плюралістичної демократії, верховенства права та захисту прав людини і основних свобод усіх осіб під її юрисдикцією. Тоді Україна також погодилась виконати, у визначені терміни, ряд спеціальних зобов'язань, перелічених у Висновку Парламентської Асамблеї N 190 (1995) ( 994_590 ).. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 5. Резолюция 1455 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы ""О выполнении Российской Федерацией своих обязательств"" (Страсбург, 22 июня 2005 года). Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 6. Рекомендація 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною""1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1466 (2005) про виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_611 )."2. Парламентська Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів:. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 7. Резолюция 1461 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Куршская коса, нефть и окружающая среда"" Предварительное издание" (Монако, 1 сентября 2005 года). Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 8. Резолюция 1459 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Об устранении ограничений на право голоса"" (Страсбург, 24 июня 2005 года)" Неофициальный перевод. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 9. Резолюція 1364 (2004) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Політична криза в Україні"" Переклад з англійської"1. Асамблея глибоко стурбована останніми подіями у Верховній Раді України, пов'язаними з розглядом законопроекту щодо внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), і в цьому зв'язку посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1239 (2001) ( 994_601 ), 1244 (2001) ( 994_603 ), 1346 (2003) ( 994_608 ) та, зокрема, на Рекомендацію 1451 (2000) ( 994_053 ) щодо інституційної реформи в Україні. Вона зазначає, що нещодавно було ініційовано процедуру, яка не відповідає Регламенту Верховної Ради ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) та Статті 19 Конституції України.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2004 рікк
 10. Рекомендація 1622 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною"" Неофіційний переклад"1. Парламентська асамблея посилається на свою резолюцію 1346 (2003) щодо виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_608 ).. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2003 рікк
 11. Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною"" Неофіційний переклад"1. Парламентська асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001) ( 994_601 ), 1244 (2001) ( 994_603 ) і, зокрема, на резолюцію 1262 (2001) щодо виконання Україною обов'язків та зобов'язань, яка була затверджена Асамблеєю 27 вересня 2001 року ( 994_607 ).. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2003 рікк
 12. Резолюція 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною""1. Парламентська асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (2001) ( 994_597 ) і, зокрема, на резолюцію 1244 (2001) з виконання обов'язків та зобов'язань Україною, прийнятою Асамблеєю 26 квітня 2001 року ( 994_603 )."2. Стосовно резолюції 1244 (2001) ( 994_603 ) Асамблея нагадує про тверде зобов'язання української делегації та керівників партій і фракцій Верховної Ради виконати обов'язки і зобов'язання України, включаючи, зокрема:. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 13. Остаточний текст резолюції ПАРЄ щодо дотримання обов'язків та зобов'язань Україною від 27.09.01 "1. Асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001)( 994_601 ) і особливо на резолюцію 1244 (2001) ( 994_603 ) про дотримання обов'язків та зобов'язань Україною, прийняту Асамблеєю 26 квітня 2001 року."2. Стосовно резолюції 1244 (2001)( 994_603 ) Асамблея нагадує чітке зобов'язання української делегації, керівників партій та фракцій Верховної Ради виконати обов'язки та зобов'язання України,зокрема:. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 14. Рекомендація 1497 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні""1. Асамблея посилається на свою Резолюцію 1239 (2001) щодо свободи вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні ( 994_601 ) та рекомендує Комітетові Міністрів:"i. закликати органи влади України, аби вони якомога швидше поінформували його про результати розслідування щодо зникнення чи смерті журналіста Георгія Гонгадзе;. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 15. Резолюція 1244 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації""1. Розглядаючи питання виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною, Асамблея приймає до уваги Резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ) і 1239 (2001) ( 994_601 ) та Рекомендації 1335 (1999) ( 994_598 ), 1416 (1999) ( 994_599 ), 1451 (2000) ( 994_053 ) і 1497 (2001) ( 994_602 )."2. Незважаючи на декілька позитивних заходів, здійснених українськими органами влади, особливо ратифікацію Протоколу N 6 Європейської Конвенції з прав людини ( 994_802 ) від 4 квітня 2000 року, постанову Конституційного Суду України про неконституційність смертної кари ( v011p710-99 ), Асамблея вважає, що Президент, Уряд та Парламент (Верховна Рада) не змогли виконати обов'язки і зобов'язання України, як країни-члена Ради Європи.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 16. Рекомендація 1513 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації""1. Розглядаючи питання виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною, Асамблея приймає до уваги Резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001) ( 994_601 ) і 1244 (2001) ( 994_603 ) та Рекомендації 1395 (1999) ( 994_598 ), 1416 (1999) ( 994_599 ), 1451 (2000) ( 994_053 ) і 1497 (2001) ( 994_602 )."2. Незважаючи на декілька позитивних заходів, здійснених українськими органами влади, особливо ратифікацію Протоколу N 6 Європейської Конвенції з прав людини ( 994_802 ) від 4 квітня 2000 року, постанову Конституційного Суду України про неконституційність смертної кари ( v011p710-99 ), Асамблея вважає, що Президент, Уряд та Парламент (Верховна Рада) не змогли виконати обов'язки і зобов'язання України, як країни-члена Ради Європи.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 17. Рекомендація 1506 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі"" Попереднє видання"1. Асамблея вважає вільні і незалежні засоби масової інформації суттєвою ознакою демократичної зрілості суспільства. Право на свободу слова та інформації в суті своїй пов'язане з правом громадян знати, що є основою для прийняття вмотивованих рішень. Можливість вільно висловлювати ідеї і думки посилює суспільний діалог і тим самим стимулює розвиток демократичних процесів у суспільстві.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 18. Резолюція 1246 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "П'ятнадцять років після Чорнобиля: фінансування вирішення проблеми""1. Асамблея, нагадуючи, зокрема, про Резолюцію 1087 (1996 року) про наслідки Чорнобильської катастрофи. Резолюцію 1127 (1997 року) стосовно впливу аварії, що сталася на Чорнобильській атомній станції на здоров'я та Рекомендацію 1311 (1997 року) щодо безпеки ядерних установок в країнах Центральної та Східної Європи, вітає закриття Чорнобильської атомної станції у грудні 2000 року, через 15 років після того, як вибух четвертого реактора станції став причиною смерті та захворювань по всій Україні, в сусідніх країнах Європи та за її межами."2. Асамблея схвалює рішення України щодо її згоди закрити Чорнобильську станцію, і рішення міжнародного співтовариства, яке діяло через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Євроатом, щодо основної фінансової допомоги у цьому процесі у відповідності з Меморандумом про взаєморозуміння, укладеним в 1995 році між Урядом України, Урядами країн "Великої сімки"та Європейською Комісією.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 19. Резолюція 1239 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні""1. Хоча Асамблея віддає належне різним заходам, яких упродовж останніх десяти років вживає Україна для забезпечення основних прав людини і свобод, у тому числі в галузі свободи вираження поглядів та переконань, вона стурбована залякуванням, неодноразовими проявами нападів та вбивствами журналістів в Україні та постійним зловживанням владою з боку компетентних органів влади в Україні стосовно свободи вираження поглядів та переконань."2. Заходи, що вживаються українськими органами влади та Верховною Радою (парламентом) щодо розслідування зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, та їхні зусилля з метою належним чином оцінити дії всіх, хто причетний до цього, слід вважати своєрідною перевіркою свободи вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні. Асамблея висловлює занепокоєння з приводу затягування розгляду цієї справи Генеральною прокуратурою України. Різні результати розслідування, що проводилося Генеральною прокуратурою та Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, спричинили кризу довіри між виконавчою владою та парламентом.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 20. Рекомендація 1455 (2000) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Репатріація та інтеграція кримських татар""1. Усе кримськотатарське населення (приблизно 200 тис.) було депортоване із своєї історичної Батьківщини в 1944 році за колабораціонізм з фашистами (як стверджувалося) в роки другої світової війни. Під час цього примусового переселення, перш за все до Узбекистану та інших центральноазіатських республік, протягом 2 років 46% кримських татар померло від голоду та захворювань. Відповідно до радянського указу від 1967 року кримськотатарський народ був повністю реабілітований. Проте не було зроблено жодного кроку для їх повернення або компенсації кримським татарам за завдані тяжкі втрати. До останніх днів існування СРСР кримським татарам не дозволяли повертатися до Криму."2. Асамблея нагадує загальні принципи та рекомендації, викладені в Рекомендації 1334 (1997) "Про біженців, шукачів притулку та переміщених осіб в Співдружності Незалежних Держав (СНД)"та висловлює жаль з приводу невиконання більшості пропозицій, зазначених в них.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2000 рікк