<<
>>

Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини"" УХВАЛЕНО на 112-й сесії в Страсбурзі Комітетом міністрів від 15 травня 2003 р."Комітет міністрів,. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Декларація 

Комітету міністрів Ради Європи

"Гарантувати довгострокову ефективну

діяльність Європейського суду з прав людини"

УХВАЛЕНО

на 112-й сесії в Страсбурзі

Комітетом міністрів

від 15 травня 2003 р.

Комітет міністрів,

1) згадуючи свої декларації від 8 листопада 2001 року й 7

листопада 2002 року щодо Європейського суду з прав людини;

2) знову підтверджуючи свою переконаність у тому, що

Європейська конвенція з прав людини ( 995_004 ) має і далі

залишатися основоположним документом у царині захисту прав людини

в Європі, а також підтверджуючи свою рішучість, задля забезпечення

правової безпеки та єдності, гарантувати подальшу головну роль

Конвенції та Суду в справі захисту прав людини та основних свобод

на континенті;

3) знову висловлюючи свою стурбованість з приводу ускладнень,

спричинених постійним зростанням кількості індивідуальних заяв, що

подаються до Суду та перешкоджають ефективній дії механізму

Конвенції ( 995_004 ),

4) вітаючи підсумкову доповідь Керівного комітету з питань

прав людини (CDDH), що містить, відповідно до Декларації від 7

листопада 2002 року, низку конкретних пропозицій стосовно

забезпечення довгострокової ефективної роботи Суду, та схвалюючи

підхід, представлений у доповіді;

5) пам'ятаючи про колективну відповідальність держав-членів

гарантувати ефективність дії механізму Конвенції ( 995_004 ), що

оцінюється здатністю Суду виконувати роль, надану йому статтею 19

Конвенції, - забезпечення додержання державами-Сторонами їхніх

зобов'язань за Конвенцією;

6) бажаючи підготуватися до розгляду, з метою ухвалення на

114-й сесії у 2004 році, проекту протоколу, що вносить поправки до

Конвенції ( 995_004 ), а також інших документів, які з'являться

після втілення у життя цієї Декларації;

7) доручає заступникам міністрів втілити у життя пропозиції,

представлені у підсумковій доповіді Керівного комітету з питань

прав людини, шляхом розроблення відповідних змін до Конвенції

( 995_004 ), а також до інших запропонованих документів, які

передбачатимуть:

a) втілення пропозиції Керівного комітету з питань прав

людини щодо запобігання порушенням на національному рівні та

поліпшення внутрішніх засобів правового захисту;

b) втілення у життя пропозицій Керівного комітету з прав

людини, спрямованих на поліпшення ефективності роботи щодо відбору

та дальшого розгляду заяв з урахуванням пунктів 8 і 9, викладених

нижче;

c) втілення пропозицій Керівного комітету з питань прав

людини щодо поліпшення та пришвидшення виконання рішень Суду з

урахуванням пунктів 10 і 11, викладених нижче;

8) втілюючи у життя пропозицію щодо включення до статті 35

Конвенції ( 995_004 ) нового критерію прийнятності, доручає

заступникам міністрів урахувати всі наслідки впливу

запропонованого критерію на унікальне право звернення з особистою

заявою, у т.

ч. висловлену раніше стурбованість Комітету стосовно

загрози для цього права у зв'язку зі зростанням завантаженості

Суду;

9) з огляду на пропозицію щодо можливого збільшення в

майбутньому кількості суддів у Суді, одностайно підтриману

Комітетом міністрів, доручає заступникам міністрів проаналізувати

цю пропозицію та підготувати відповідну доповідь;

10) втілюючи у життя пропозицію щодо надання Комітетові

міністрів права здійснювати нагляд за дотриманням умов дружніх

врегулювань, які фігурують у відповідних рішеннях Суду, доручає

заступникам міністрів випрацювати остаточний текст пропозиції;

11) стосовно пропозиції надати Комітетові міністрів право

порушувати справу в Суді з метою отримання висновку стосовно

невиконання державою її зобов'язання за пунктом 1 статті 46

Конвенції ( 995_004 ), доручає заступникам міністрів продовжити

необхідну роботу щодо умов і методів здійснення такого права та

підготувати доповідь з цього питання;

12) стосовно внесення змін до Конвенції ( 995_004 ) - слід

також, за потреби, врахувати інші проблеми, порушені в підсумковій

доповіді Керівного комітету з питань прав людини: можливість

приєднання Європейського Союзу до Конвенції у разі досягнення

згоди між Європейським Союзом і Радою Європи, питання про строк

повноважень суддів у Суді, а також потребу забезпечити, щоб

наступні поправки до Конвенції набирали чинності якнайшвидше;

13) закликає Суд поліпшити його внутрішні методи роботи та

діяльність підрозділів, зокрема в питаннях відбору заяв;

14) закликає уряди держав-членів тісно співпрацювати у справі

втілення в життя цієї Декларації та інформувати громадськість;

15) пропонує заступникам міністрів інформувати Парламентську

асамблею та консультуватись із Судом з питань втілення цієї

Декларації в життя, цікавитися їхньою думкою під час підготовки

проектів поправок до Конвенції ( 995_004 ) та розглядати всі

подальші пропозиції, які можуть бути внесені;

16) доручає заступникам міністрів брати активну участь у

цьому процесі.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Комітет Міністрів Ради Європи:

 1. Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини " Конференція високого рівня держав-учасниць Ради Європи" Організована за домогою турецького головування у Комітеті Міністрів Ради Європи. Комітет Міністрів Ради Європи. 2011 рікк
 2. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2010 рікк
 3. "РЕГЛАМЕНТ Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых соглашений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2006 рікк
 4. Рекомендация N R (2005) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудничества территориальных сообществ или властей и устранение препятствий ему"" (19 января 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 5. Рекомендация N Rec (2005) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об "особых методах расследования"тяжких преступлений, в том числе террористических актов"" (20 апреля 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 6. Рекомендация N R (2005) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О документах, удостоверяющих личность, и документах для поездок за границу и борьбе с терроризмом"" (30 марта 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 7. Рекомендация N R (2005) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О преподавании языков сопредельных государств в приграничных регионах"" (2 февраля 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 8. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 9. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту"" УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 10. Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 11. Рекомендация N Rec (2003) 24 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об организации паллиативного ухода"" (12 ноября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 12. Рекомендация N Rec (2003) 15 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об архивировании электронных документов в правовой сфере"" (9 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 13. Рекомендация N Rec (2003) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О бытовом обслуживании в неблагоприятных городских районах"" (13 февраля 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 14. Рекомендация N Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сотрудничестве в области предупреждения преступлений"" (24 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 15. Рекомендация N Rec (2003) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сбалансированном представительстве женщин и мужчин"в процессе принятия политических и общественных решений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 16. Рекомендация N Rec (2003) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О ксенотрансплантации"" (19 июня 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 17. Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест лишения свободы"" (9 октября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 18. Рекомендация N Rec (2003) 9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О мерах поддержки демократического и социального распространения цифрового вещания"" (28 мая 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 19. Рекомендация N Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об условно-досрочном освобождении"" (24 сентября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 20. Рекомендация N Rec (2003) 16 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об исполнении административных решений и судебных решений в области административного права"" (9 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк