Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Рекомендація Rec(2002)13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам ""Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах"" УХВАЛЕНО на 822-й сесії заступників міністрів Комітету міністрів від 18 грудня 2002 р.. Комітет Міністрів Ради Європи. 2002

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Рекомендація Rec(2002)13 

Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської

конвенції з прав людини і практики Європейського суду

з прав людини в державах-членах"

УХВАЛЕНО

на 822-й сесії заступників

міністрів Комітету міністрів

від 18 грудня 2002 р.

Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради

Європи ( 994_001 ),

беручи до уваги важливість Європейської конвенції з прав

людини ( 995_004 ) (далі - Конвенція), і зокрема практики

Європейського суду з прав людини (далі - Суд) як

конституціонального забезпечення захисту публічного порядку в

Європі;

вважаючи безперешкодний доступ до прецедентної практики Суду

надзвичайно важливим для ефективного впровадження Конвенції

( 995_004 ) на національному рівні, оскільки він дає змогу

забезпечити узгодженість внутрішньодержавних рішень з цією

практикою і запобігти порушенням;

беручи до уваги відповідну практику Суду, Комітету міністрів

у сфері здійснення ним контролю за виконанням рішень Суду, а також

держав-членів стосовно опублікування та розповсюдження практики

Суду;

враховуючи, що під час Європейської конференції міністрів з

проблем захисту прав людини (Рим, 3 - 4 листопада 2000 року)

держави-члени були заохочені "забезпечувати переклад і широке

розповсюдження тексту Конвенції ( 995_004 ) серед національних

органів влади, передусім судів, і повний доступ до напрацювань у

прецедентній практиці Суду, викладених мовою (мовами) держави";

беручи до уваги різноманітність традицій та способів

опублікування та розповсюдження судових рішень у державах-членах;

посилаючись на статтю 12 Статуту Ради Європи ( 994_001 ),

згідно з якою офіційними мовами Ради Європи є англійська та

французька,

рекомендує урядам держав-членів переглянути їхню практику

стосовно опублікування та розповсюдження:

- тексту Конвенції ( 995_004 ) мовою (мовами) держави,

- рішень та ухвал Суду,

у світлі таких міркувань.

Важливо, щоб держави-члени:

i. забезпечували опублікування та розповсюдження тексту

Конвенції ( 995_004 ) мовою (мовами) країни таким чином, щоб

знання його було ефективним і щоб національні органи влади,

передусім суди, могли його застосовувати;

ii. забезпечували з ініціативи держави чи приватних осіб

негайне і широке опублікування рішень та ухвал Суду, які

становлять відповідні напрацювання у прецедентній практиці або

вимагають від них як від держав-відповідачів спеціальних заходів з

їх виконання, повністю або принаймні у стислому викладі чи у формі

витягів (з відповідними посиланнями на оригінальні тексти) мовою

(мовами) країни, зокрема в офіційних виданнях, інформаційних

бюлетенях відповідних міністерств, правових журналах та інших

засобах масової інформації, якими зазвичай користується правнича

громадськість, включаючи, коли це доречно, Інтернет-сторінки;

iii.

заохочували, в разі необхідності, регулярний випуск

посібників та інших видань мовою (мовами) країни у друкованій

та/або електронній формі, сприяючи обізнаності із системою

Конвенції ( 995_004 ) та основоположною прецедентною практикою

Суду;

iv. поширювали адресу Інтернет-сторінки Суду

(http://www.echr.coe.int), зокрема забезпечуючи наявність посилань

на цю сторінку на національних Інтернет-сторінках, які, як

правило, використовуються для правових досліджень;

v. забезпечували судові органи текстами відповідних

прецедентних рішень у друкованій та/або електронній формі (CD-Rom,

DVD тощо) чи обладнанням, необхідним для доступу до практики Суду

через Інтернет;

vi. забезпечували, в разі необхідності, швидке розповсюдження

серед державних органів, таких як суди, правоохоронні органи,

пенітенціарні установи або соціальні служби, а також, коли це

доцільно, і серед недержавних інституцій - таких як об'єднання

адвокатів, професійні об'єднання тощо, - тих рішень, які можуть

мати особливе значення в їхній діяльності, якщо потрібно, то разом

з пояснювальною запискою або циркуляром;

vii. забезпечували негайне інформування національних органів

влади чи інших структур, які мають безпосередній стосунок до

конкретної справи, про рішення або ухвалу Суду, наприклад,

надіславши їхні копії;

viii. розглянули можливість співпраці з метою опублікування в

друкованій або електронній формі збірок наявних рішень чи ухвал

Суду мовами, що не є офіційними в Раді Європи.


Публікації документа

 • Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. від 2004 — 2004 р., № 4

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Комітет Міністрів Ради Європи:

 1. Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини " Конференція високого рівня держав-учасниць Ради Європи" Організована за домогою турецького головування у Комітеті Міністрів Ради Європи. Комітет Міністрів Ради Європи. 2011 рікк
 2. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2010 рікк
 3. "РЕГЛАМЕНТ Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых соглашений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2006 рікк
 4. Рекомендация N R (2005) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудничества территориальных сообществ или властей и устранение препятствий ему"" (19 января 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 5. Рекомендация N Rec (2005) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об "особых методах расследования"тяжких преступлений, в том числе террористических актов"" (20 апреля 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 6. Рекомендация N R (2005) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О документах, удостоверяющих личность, и документах для поездок за границу и борьбе с терроризмом"" (30 марта 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 7. Рекомендация N R (2005) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О преподавании языков сопредельных государств в приграничных регионах"" (2 февраля 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 8. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 9. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту"" УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 10. Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 11. Рекомендация N Rec (2003) 24 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об организации паллиативного ухода"" (12 ноября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 12. Рекомендация N Rec (2003) 15 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об архивировании электронных документов в правовой сфере"" (9 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 13. Рекомендация N Rec (2003) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О бытовом обслуживании в неблагоприятных городских районах"" (13 февраля 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 14. Рекомендация N Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сотрудничестве в области предупреждения преступлений"" (24 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 15. Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини"" УХВАЛЕНО на 112-й сесії в Страсбурзі Комітетом міністрів від 15 травня 2003 р."Комітет міністрів,. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 16. Рекомендация N Rec (2003) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сбалансированном представительстве женщин и мужчин"в процессе принятия политических и общественных решений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 17. Рекомендация N Rec (2003) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О ксенотрансплантации"" (19 июня 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 18. Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест лишения свободы"" (9 октября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 19. Рекомендация N Rec (2003) 9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О мерах поддержки демократического и социального распространения цифрового вещания"" (28 мая 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 20. Рекомендация N Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об условно-досрочном освобождении"" (24 сентября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк