<<
>>

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) "Представники Комітету міністрів ... (не менше третини держав-членів Ради Європи) спільно з представниками ... (держав-нечленів, які запрошені для участі в цій угоді)."Розуміючи, що корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам людини, об'єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства;. Комітет Міністрів Ради Європи. 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

про створення групи держав по боротьбі з корупцією

(GRECO)

Представники Комітету міністрів ... (не менше третини

держав-членів Ради Європи) спільно з представниками ...

(держав-нечленів, які запрошені для участі в цій угоді). Розуміючи, що корупція являє собою величезну загрозу правовим

нормам, демократії, правам людини, об'єктивності та соціальній

справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під

загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм

суспільства; Розуміючи нагальність підтримки співробітництва між державами

в боротьбі з корупцією, разом з її зв'язками з організованою

злочинністю та відмиванням грошей; Наголошуючи, що успішна стратегія боротьби з корупцією

вимагає стійких переконань держав в об'єднанні зусиль, обміні

досвідом та прийнятті спільних дій; Розуміючи, що зростання суспільної свідомості та моральних

цінностей є ефективними засобами попередження корупції; Розглянувши рекомендації 19 Конференції Міністрів юстиції

європейських країн (Мальта, 1994); Беручи до уваги Програму дій боротьби з корупцією, прийняту

Комітетом міністрів Ради Європи в 1996 році та заходи, вжиті

Багатопредметною Групою по боротьбі з корупцією на виконання її; Беручи до уваги результати Спільного Проекту Європейської

комісії (PHARE Programme) та Ради Європи щодо боротьби з корупцією

та організованою злочинністю в державах перехідного періоду

("OCTOBUS Project"); Розглянувши Резолюцію N 1 щодо зв'язків корупції з

організованою злочинністю, прийняту на 21-ій Конференції Міністрів

Юстиції європейських країн (Прага, 1997); Розглянувши Підсумкову Декларацію, прийняту на Другому Саміті

керівників держав та урядів країн-членів Ради Європи (Страсбург,

10-11 жовтня, 1997), в якій керівники держав та урядів прийняли

рішення щодо пошуку спільних відповідей на проблеми, які постали у

зв'язку зі зростанням корупції та організованої злочинності; Відповідно до Плану дій, прийнятого на Другому Саміті

керівників держав та урядів країн-членів Ради Європи (Страсбург,

10-11 жовтня 1997 року), в якому керівники держав та урядів з

огляду на підтримку співробітництва в боротьбі з корупцією,

включаючи її зв'язки з організованою злочинністю та відмиванням

грошей, доручили Комітету міністрів, зокрема, прийняти керівні

принципи у використанні для розвитку національного законодавства

та практичної роботи і створення без затримки відповідного та

ефективного механізму для спостереження за дотриманням керівних

принципів та впровадженням інших міжнародних документів, які

прийматимуться для виконання Програми дій боротьби з корупцією; Звертаючись до 20 керівних принципів боротьби з корупцією,

прийнятих Комітетом міністрів на 101 зустрічі 6 листопада 1997

року (далі за текстом "Керівні принципи"); Розуміючи, що створення групи (GRECO), де держави-члени та

нечлени Ради Європи беруть участь на однакових умовах, було б

важливим вкладом для сприяння динамічному процесу ефективного

попередження корупції та боротьби з нею; Переконані, що, використовуючи засоби взаємного оцінювання та

однакового впливу, Група (GRECO) буде здатною спостерігати у

вільній та ефективній формі за виконанням Керівних принципів та

впровадженням міжнародних документів, прийнятих Радою Європи в

боротьбі з корупцією; Розуміючи, що всі місця членів групи "GRECO" повинні бути

зарезервовані для тих, хто бере участь без обмежень в спільних

процедурах оцінювання методів, та погоджуються на проведення

оцінювання щодо них; Звертаючись до Резолюції (98), прийнятої Комітетом міністрів

5 травня 1998 року з нагоди 102 міністерської сесії, санкціонуючи

прийняття цієї угоди; ЦИМ ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ щодо створення Групи держав по боротьбі з

корупцією згідно з розширеною неповною Угодою, керуючись Статутом

( 994_144 ),

який додається до неї;

ПОГОДЖУЮТЬСЯ, що група "GRECO" створена на початковий період

три роки; ВИСЛОВЛЮЮТЬ БАЖАННЯ, щоб всі держави-члени РЄ стали членами

групи "GRECO" найближчим часом.

Міжнародні правові акти та законодавство

окремих країн про корупцію

- К.: Школяр, 1999.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Комітет Міністрів Ради Європи:

 1. Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини " Конференція високого рівня держав-учасниць Ради Європи" Організована за домогою турецького головування у Комітеті Міністрів Ради Європи. Комітет Міністрів Ради Європи. 2011 рікк
 2. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2010 рікк
 3. "РЕГЛАМЕНТ Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых соглашений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2006 рікк
 4. Рекомендация N R (2005) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудничества территориальных сообществ или властей и устранение препятствий ему"" (19 января 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 5. Рекомендация N Rec (2005) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об "особых методах расследования"тяжких преступлений, в том числе террористических актов"" (20 апреля 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 6. Рекомендация N R (2005) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О документах, удостоверяющих личность, и документах для поездок за границу и борьбе с терроризмом"" (30 марта 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 7. Рекомендация N R (2005) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О преподавании языков сопредельных государств в приграничных регионах"" (2 февраля 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 8. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 9. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту"" УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 10. Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 11. Рекомендация N Rec (2003) 24 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об организации паллиативного ухода"" (12 ноября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 12. Рекомендация N Rec (2003) 15 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об архивировании электронных документов в правовой сфере"" (9 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 13. Рекомендация N Rec (2003) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О бытовом обслуживании в неблагоприятных городских районах"" (13 февраля 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 14. Рекомендация N Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сотрудничестве в области предупреждения преступлений"" (24 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 15. Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини"" УХВАЛЕНО на 112-й сесії в Страсбурзі Комітетом міністрів від 15 травня 2003 р."Комітет міністрів,. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 16. Рекомендация N Rec (2003) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сбалансированном представительстве женщин и мужчин"в процессе принятия политических и общественных решений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 17. Рекомендация N Rec (2003) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О ксенотрансплантации"" (19 июня 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 18. Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест лишения свободы"" (9 октября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 19. Рекомендация N Rec (2003) 9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О мерах поддержки демократического и социального распространения цифрового вещания"" (28 мая 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 20. Рекомендация N Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об условно-досрочном освобождении"" (24 сентября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк