<<
>>

ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2503-VIII від 11 липня 2018 року "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік". Верховна Рада України. 2018

Документ актуальний на 18.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 37, ст.278)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік:

за роботу "Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно-правовий аналіз)":

Янчуку Артему Олександровичу - доктору юридичних наук, заступнику директора Інституту законодавства Верховної Ради України;

за роботу "Дієслово в українській мові XVI-XVII століть: семантика, перехідність, об’єкт":

Заневич Ользі Євгенівні - кандидату філологічних наук, науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України (далі - НАН України);

за роботу "Оптимізація систем живлення та режимів потужних технологічних комплексів електропечей опору прямого нагріву":

Яримбашу Дмитру Сергійовичу – доктору технічних наук, завідувачу кафедри Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

за роботу "Теплофізичні основи створення та експлуатації експериментального пасивного будинку":

Гончарук Світлані Михайлівні - кандидату технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;

Божку Ігорю Костянтиновичу - молодшому науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;

за роботу "Формування сфокусованих іонних мікропучків для дослідження радіаційно-стимульованих процесів ядерним скануючим мікрозондом":

Романенку Олександру Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

за роботу "Особливості нестандартної інноваційної системи І.Є.

Тамма - лауреата Нобелівської премії з фізики - з формування теоретичного мислення творчої особистості та патріотизму":

Трифоновій Олені Михайлівні - кандидату педагогічних наук, доценту кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;

за роботу "Вчинення злочину організованою групою":

Невідомій Надії Володимирівні - кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

за роботу "Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду GENTIANA L. - еколого-генетичний підхід":

Мосулі Мар’яні Зіновіївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України;

Майоровій Оксані Юріївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України;

за роботу "Трудова Україна у соціологічному дзеркалі сучасних реформ":

Буткалюк Віталіні Олександрівні - кандидату соціологічних наук, науковому співробітнику Інституту соціології НАН України;

за роботу "Розробка функціональних полімерних нанокомпозитів новітніми методами":

Демченку Валерію Леонідовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

Лобко Євгенії Володимирівні - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

Юрженку Максиму Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

Лисенкову Едуарду Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського МОН України;

за роботу "Математичні та програмні засоби вирішення задач моніторингу атмосферного повітря техногенно-навантажених територій":

Попову Олександру Олександровичу - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

Артемчуку Володимиру Олександровичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

за роботу "Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів":

Майзеліс Антоніні Олександрівні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Розробка способу дегазації вуглепородного масиву та інтенсифікації видобутку метану через поверхневі дегазаційні свердловини із застосуванням пневмогідродинамічної дії":

Агаєву Руслану Агагулуєвичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

Власенку Василю Вікторовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

Притулі Дмитру Олександровичу - інженеру 1 категорії Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

за роботу "Розробка фізико-хімічних засад та створення нових фотокаталітичних, фотовольтаїчних і люмінесцентних систем на основі наночастинок напівпровідників та графену для сучасної фотоніки":

Гродзюк Галині Ярославівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Андрюшиній Наталії Сергіївні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Козицькому Андрію Володимировичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу "Діагностика, профілактика та лікування захворювань, пов’язаних з процесами запалення":

Урвант Лесі Петрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Гудзю Єгору Анатолійовичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

за роботу "Оптико-електронні інформаційні технології для оцінювання функціонального стану людини":

Козловській Тетяні Іванівні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Московко Марині Василівні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

за роботу "Підвищення ресурсу роботи морського і військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання нанокомпозитів":

Сапронову Олександру Олександровичу - кандидату технічних наук, докторанту Херсонської державної морської академії МОН України;

Браїлу Миколі Володимировичу - кандидату технічних наук, докторанту Херсонської державної морської академії МОН України;

Біщаку Роману Теодоровичу - кандидату технічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;

за роботу "Нові ензиматичні підходи для клінічної діагностики, контролю харчових продуктів та об’єктів довкілля":

Стасюк Наталії Євгенівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

Кучеренку Івану Сергійовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;

за роботу "З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів":

Іващуку Богдану Володимировичу - молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";

Карелову Анатолію Валерійовичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України;

Заїці Євгенію Вікторовичу - кандидату сільськогосподарських наук, в.о. старшого наукового співробітника Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України";

за роботу "Українська виробнича кооперація в контексті діяльності К.І. Осьмака у першій половині 20-х рр. XX ст.":

Підгайній Тетяні Миколаївні - кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. 

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік провести до 31 грудня 2018 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ

11 липня 2018 року

№ 2503-VIII


Публікації документа

 • Голос України від 20.07.2018 — № 132
 • Відомості Верховної Ради України від 14.09.2018 — 2018 р., № 37, стор. 27, стаття 278

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Постанови Верховної Ради України:

 1. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2378-VIII від 3 квітня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про концесії". Верховна Рада України. 2018 рікк
 2. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2381-VIII від 3 квітня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону". Верховна Рада України. 2018 рікк
 3. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2335-VIII від 14 березня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України". Верховна Рада України. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2355-VIII від 20 березня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Кодексу України з процедур банкрутства". Верховна Рада України. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2361-VIII від 22 березня 2018 року "Про внесення змін до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання". Верховна Рада України. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2351-VIII від 20 березня 2018 року "Про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання". Верховна Рада України. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2358-VIII від 20 березня 2018 року "Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Верховна Рада України. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2372-VIII від 22 березня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб’єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні". Верховна Рада України. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2368-VIII від 22 березня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування". Верховна Рада України. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2359-VIII від 20 березня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур". Верховна Рада України. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2356-VIII від 20 березня 2018 року "Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України". Верховна Рада України. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2371-VIII від 22 березня 2018 року "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополі". Верховна Рада України. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2388-VIII від 5 квітня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта". Верховна Рада України. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2385-VIII від 4 квітня 2018 року "Про проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп"". Верховна Рада України. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2386-VIII від 5 квітня 2018 року "Про внесення зміни до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання". Верховна Рада України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2394-VIII від 5 квітня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлювальної енергетики". Верховна Рада України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2391-VIII від 5 квітня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про національну безпеку України". Верховна Рада України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2410-VIII від 19 квітня 2018 року "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні". Верховна Рада України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2405-VIII від 17 квітня 2018 року "Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу". Верховна Рада України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2399-VIII від 17 квітня 2018 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"". Верховна Рада України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -