Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил "( Подальший додатковий протокол ратифіковано Законом N 1687-III ( 1687-14 ) від 20.04.2000 )"Беручи до уваги Угоду між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_042 ) і Додатковий протокол до неї ( 950_022 ), які укладені 19 червня 1995 року в м. Брюсселі;. Міжнародний документ. 1999

Документ актуальний на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

         Подальший додатковий протокол 

до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного

Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі

"Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил

( Подальший додатковий протокол ратифіковано Законом

N 1687-III ( 1687-14 ) від 20.04.2000 )

Беручи до уваги Угоду між державами-учасницями

Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть

участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх

збройних сил ( 994_042 ) і Додатковий протокол до неї ( 950_022 ),

які укладені 19 червня 1995 року в м.

Брюсселі; враховуючи необхідність встановлення та врегулювання статусу

військових штабів НАТО та особового складу цих штабів на території

держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" з метою

сприяння взаємовідносинам із збройними силами кожної

країни-партнера; враховуючи необхідність забезпечення відповідного статусу

особового складу збройних сил країн-партнерів, прикріпленого до

військових штабів НАТО або виділеного до них; враховуючи, що за допомогою Подальшого додаткового протоколу

до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та

іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради

миру", щодо статусу їхніх збройних сил (далі - Протокол) можна

досягти зазначеної мети, і беручи до уваги особливість ситуації у

деяких державах-членах НАТО та країнах-партнерах; Сторони цього Протоколу погодилися про таке:

Стаття I

Для цілей цього Протоколу: 1. Вислів "Паризький Протокол" означає Протокол про статус

міжнародних військових штабів, створених згідно з

Північноатлантичним Договором, укладений 28 серпня 1952 року в

Парижі. а) вислів "Угода" в будь-якому місці Паризького Протоколу

означає Угоду між державами-учасницями Північноатлантичного

Договору щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_041 ), яка

застосовується через Угоду між державами-учасницями

Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть

участь у програмі Партнерство заради миру, щодо статусу їхніх

збройних сил, укладену 19 червня 1995 року в м. Брюсселі; б) вислови "збройні сили" та "цивільний компонент" у

будь-якому місці Паризького Протоколу мають значення, визначені в

статті 3 Паризького Протоколу, і включають в себе також тих осіб,

які є прикріпленими до військових штабів НАТО або виділеними для

них державами-учасницями програми "Партнерство заради миру"; с) вислів "утриманець" в будь-якому місці Паризького

Протоколу означає чоловіка чи дружину, або дітей, які перебувають

на утриманні члена збройних сил або члена цивільного компонента,

зазначених у параграфі (б) цієї статті. 2.

Вислів "УСЗС-ПЗМ" у будь-якому місці цього Протоколу

означає Угоду між державами-учасницями Північноатлантичного

Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі

"Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил,

укладену 19 червня 1995 року в м. Брюсселі. 3. Вислів "НАТО" означає Організацію Північноатлантичного

Договору. 4. Вислів "військові штаби НАТО" означає штаби Об'єднаних

збройних сил НАТО та інші міжнародні військові штаби або

організації, згідно із статтями 1 і 14 Паризького Протоколу.

Стаття II

Без шкоди для прав держав, які є членами НАТО або учасницями

програми "Партнерство заради миру", але не є Сторонами Протоколу,

Сторони цього Протоколу застосовують положення, ідентичні

положенням Паризького Протоколу, за винятком положень, викладених

у новій редакції цього Протоколу, стосовно діяльності на своїй

території військових штабів НАТО та їх військового і цивільного

персоналу.

Стаття III

На додаток до сфери територіальної дії Паризького Протоколу,

цей Протокол буде застосовуватися на території всіх його сторін,

як визначено параграфом 1 статті II УСЗС-ПЗМ. Для цілей цього Протоколу посилання у Паризькому Протоколі на

сферу територіальної дії Північноатлантичного Договору включає в

себе території, визначені параграфом 1 цієї статті.

Стаття IV

З метою виконання цього Протоколу для країн-партнерів

положення Паризького Протоколу, якими передбачається вирішення

спорів через Північноатлантичну Раду, тлумачаться як такі, що

вимагають від заінтересованих Сторін вести переговори між собою

без звернення до будь-якої зовнішньої юрисдикції.

Стаття V

Цей Протокол відкритий для підписання будь-якою державою, яка

підписала УСЗС-ПЗМ. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або

затвердженню. Ратифікаційні грамоти чи документи про прийняття або

затвердження передаються на зберігання Уряду Сполучених Штатів

Америки, який повідомляє усі держави, що підписали Протокол, про

таку передачу. Як тільки дві або більше держав, що підписали цей Протокол,

передали на зберігання свої ратифікаційні грамоти, документи про

прийняття або затвердження, Протокол набирає чинності для таких

держав. Для кожної іншої держави Протокол набирає чинності з

моменту передачі нею на зберігання ратифікаційної грамоти або

іншого документа, що підтверджує виконання внутрішньодержавних

процедур щодо набрання Протоколом чинності.

Стаття VI

Цей Протокол може бути денонсований будь-якою Стороною цього

Протоколу шляхом подання письмового повідомлення про денонсацію

Урядові Сполучених Штатів Америки, який повідомить усі держави, що

підписали цей Протокол, про кожне таке повідомлення. Денонсація

набирає чинності через 1 рік після отримання Урядом Сполучених

Штатів Америки такого повідомлення. Після закінчення однорічного

періоду цей Протокол втрачає чинність для Сторони, яка його

денонсувала, за винятком неврегульованих позовів, які виникли до

моменту набрання денонсацією чинності. У той же час Протокол

залишається чинним для решти Сторін.

На засвідчення цього Протокол підписали особи, що мають

належні повноваження.

Вчинено в Брюсселі 19 грудня 1997 року англійською та

французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними, в одному

примірнику, який зберігатиметься в Архіві Уряду Сполучених Штатів

Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки передасть завірені копії

Протоколу всім державам, що підписали його.

За Україну Костянтин Грищенко

3 грудня 1999 р.

Засвідчена копія Брюссель, 3 грудня 1999 року

Печатка підпис

Юридичного радника НАТО Болдуїн де Відтс

03.12.1999 Юридичний радник НАТО

Печатка

Юридичної служби НАТО

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 10. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -