<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи "Дата підписання: 27.05.2004 р."Дата набуття чинності: 27.05.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України
і Міжнародним банком реконструкції та розвитку
стосовно співробітництва у сфері державної
служби та адміністративної реформи

Дата підписання: 27.05.2004 р. Дата набуття чинності: 27.05.2004 р.
Цей Меморандум підготовлено за підсумками конференції
представників Кабінету Міністрів України, держав-донорів та
міжнародних організацій "Розвиток та модернізація державної служби
як складова проведення адміністративної реформи в Україні", що
відбулася у Києві 17 лютого 2004 року з метою досягнення згоди
щодо середньострокових цілей розвитку та можливостей
співробітництва у сфері державної служби та адміністративної
реформи в Україні.
Стаття 1
Кабінет Міністрів України (КМУ) в особі Першого
віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України Миколи
Азарова та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) в
особі Директора по Україні, Білорусі та Молдові Луки Барбоне,
обговорюючи останні досягнення та цілі розвитку у сфері державної
служби та адміністративної реформи в Україні, за згоди учасників
конференції дійшли порозуміння з основних питань та
середньострокових пріоритетів у цій сфері, які включають: розвиток системи надання адміністративних послуг фізичним та
юридичним особам, запровадження нових механізмів планування роботи
і вироблення політики органами державного управління; збільшення прозорості у діяльності державної служби та
перехід до відбору, просування по службі та оцінки роботи
державних службовців на основі їх особистих здібностей та
досягнень через створення відповідної правової бази, сумісної з
практикою Європейського Союзу у цій сфері; підвищення професійної спроможності державних службовців до
вироблення та реалізації урядової політики; розвиток наскрізної системи управління державною службою і
управління персоналом в органах державної влади на центральному та
місцевому рівнях; посилення стимулів для державних службовців через прозору та
ефективну систему винагород, ефективне управління кар'єрним
зростанням, професійний розвиток та соціальний захист; вдосконалення технічного забезпечення державних службовців та
системи управління державною службою через устаткування сучасним
обладнанням і застосування нових інформаційних та комунікаційних
технологій; поліпшення якості виконавської діяльності та підзвітності
органів державної влади через краще управління на інституційному
рівні.
Стаття 2
Домовившись щодо середньострокових пріоритетів розвитку
державного управління та державної служби, КМУ та МБРР беруть на
себе зобов'язання дотримуватися узгоджених цілей та сприяти їх
досягненню. З цією метою:
2.1.
Кабінет Міністрів України (a) розробить та втілить Програму розвитку державної служби в
Україні на 2005 - 2010 роки та передбачить ресурси для її
реалізації;
(b) розробить Концепцію та проект нового Закону про державну
службу;
(c) посилюватиме інституційну спроможність центрального
органу управління державною службою, зокрема, через створення при
ньому Центру сприяння інституційному розвитку державної служби, а
також розгалуженої мережі функціонального управління державною
службою;
(d) посилюватиме інституційну спроможність центрального
органу виконавчої влади, відповідального за процес запровадження
стратегічного планування та удосконалення системи надання послуг;
(e) здійснюватиме ефективні заходи щодо запровадження
стратегічного планування та системи вироблення політики у їхньому
зв'язку з бюджетним процесом;
(f) в порядку продовження адміністративної реформи
здійснюватиме функціональний аналіз органів системи державного
управління як регулярний процес приведення їх структури у
відповідність до функцій, що постійно змінюються разом зі змінами
у правовій базі;
2.2. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (a) підтримає діяльність КМУ у розробленні та втіленні
Програми розвитку державної служби, посиленні спроможності
центрального органу управління державною службою та вдосконаленні
стратегічного планування, можливо, через програмну системну позику
(ПСП III) та продовження надання технічної допомоги;
(b) продовжуватиме діалог з КМУ щодо можливості надання
інвестиційного кредиту на інституційний розвиток та модернізацію
державної служби в Україні;
(c) координуватиме свою підтримку з міжнародними донорами з
метою об'єднання їхніх зусиль у напрямку узгоджених технічної
експертизи та фінансового внеску на підтримку діяльності КМУ;
(d) підтримуватиме прагнення України наблизити державну
службу зокрема та систему державного управління в цілому до умов
Європейського адміністративного простору, зокрема сприятиме
здійсненню заходів щодо поширення кращого досвіду країн - членів
Європейського Союзу та країн-кандидатів.
Стаття 3
З метою досягнення узгоджених цілей КМУ та МБРР домовилися
про такі наступні кроки: КМУ за підтримки МБРР проведе двосторонні консультації з
представниками держав-донорів та міжнародних організацій на
продовження діалогу та з метою уточнення і реалізації попередніх
домовленостей, досягнутих під час згаданої конференції, щодо
можливостей та напрямів співробітництва у сфері розвитку та
модернізації державної служби в Україні; КМУ та МБРР розглянуть можливість створення спільної робочої
групи з підготовки пропозицій до можливого проекту з використання
інвестиційного кредиту МБРР на інституційний розвиток та
модернізацію державної служби в Україні. КМУ та МБРР спільно сприятимуть залученню інших сторін
(держав-донорів та міжнародних організацій) для підтримки
здійснення заходів щодо розвитку державної служби та проведення
адміністративної реформи в Україні. Сторони домовились призначити відповідальними за виконання
положень Меморандуму: з боку КМУ - Головдержслужбу України, з боку МБРР - Представництво МБРР в Україні.
Стаття 4
Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання і
діє до кінця 2010 року. За згодою сторін до Меморандуму можуть
бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів,
що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.
Вчинено у м. Київ, 27 травня 2004 року, у двох примірниках,
кожний українською і англійською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову юридичну силу.
Від імені Від імені Міжнародного банку
Кабінету Міністрів України реконструкції та розвитку
М. Азаров Л. Барбоне
Перший віце-прем'єр-міністр Директор Міжнародного банку
України, реконструкції та розвитку
Міністр фінансів України по Україні, Білорусі та
Молдові
(підпис)
(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.07.2004 — 2004 р., № 26, стор. 256, стаття 1742, код акта 29258/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 3. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 4. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 5. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 6. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 7. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 8. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 9. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 10. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 11. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 12. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 13. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 14. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 15. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 16. Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 17. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку Пілотного проекту " 17 березня 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 18. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку "Проекту системи казначейства - 2"" 11 лютого 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 19. Лист-угода стосовно японського гранта для підготовки Проекту реформування енергетичного сектора Грант N TF053330 "Дата підписання: 18.11.2004 р."Дата набуття чинності: 18.11.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004 рікк
 20. Угода про виконання Проекту (Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Київською міською державною адміністрацією від 25 квітня 2000 р. " Номер Позики 4534 UA"Угода від 25 квітня 2000 року між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Київською міською державною адміністрацією (далі - Київська міська держадміністрація).. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2000 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -