<<
>>

МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Україна), та Комісією з питань регулювання суспільних комунікацій Латвійської Республіки щодо співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій". НКРЗІ. 2019

Документ актуальний на 07.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Україна), та Комісією з питань регулювання суспільних комунікацій Латвійської Республіки щодо співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій


Дата вчинення:

29.11.2019


Дата набрання чинності для України:

29.11.2019

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Україна) та Комісія з питань регулювання суспільних комунікацій Латвійської Республіки,

ДАЛІ окремо іменовані як «Сторона» і спільно іменовані як «Сторони»,

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ добрі відносини співробітництва між Сторонами,

ВИЗНАЮЧИ взаємну зацікавленість у встановлені партнерського співробітництва в регулюванні сфери електронних комунікацій,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що співробітництво між Сторонами сприятиме розвитку сталих регуляторних практик в державах Сторін,

ВИЗНАЮЧИ, що Сторони отримуватимуть переваги від взаємного співробітництва шляхом обміну інформацією,

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що співробітництво у сфері електронних комунікацій забезпечує подальший розвиток відносин між Сторонами,

КЕРУЮЧИСЬ положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 5 жовтня 2004 року,

У межах своєї компетенції домовилися про таке:

Стаття 1.
Мета співпраці

1. Метою цього Меморандуму є розвиток співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій шляхом обміну інформацією та досвідом через підтримку та реалізацію Сторонами спільних заходів щодо впровадження нових технологій і засобів електронних комунікацій.

2. Співпраця сприятиме обміну інформацією, що стосується національного законодавства та законодавства Європейського Союзу у сфері електронних комунікацій, обміну досвідом щодо регулювання та консультацій у цих галузях.

3.

Сторони очікують, що така співпраця підтримуватиме їхню регуляторну діяльність, спрямовану на розвиток конкуренції у сфері електронних комунікацій та захист інтересів кінцевих споживачів електронних комунікаційних послуг, згідно з кращою практикою Європейського Союзу та міжнародною практикою.

Стаття 2.
Сфера співпраці

З метою зміцнення інституційного потенціалу Сторін, співробітництво між ними може включати, але не обмежуватися такими сферами:

a. регулювання ринків електронних комунікаційних послуг;

b. обмін кращими регуляторними практиками між Сторонами;

c. сприяння розвитку високоякісних та ефективних електронних комунікаційних послуг;

d. просування технічних інновацій у сфері електронних комунікацій;

e. захист інтересів кінцевих споживачів електронних комунікаційних послуг;

f. посередництво у співробітництві з іншими міжнародними регуляторними органами чи організаціями, які діють у сфері електронних комунікацій.

Стаття 3.
Форми та засоби співпраці

Сторони домовилися про наступні форми та засоби співпраці:

a. обмін досвідом та документацією професійного спрямування та такою, яка пов’язана з діяльністю Сторін у сфері електронних комунікацій, яка не є конфіденційною або таємною;

b. обмін досвідом під час міжнародних заходів, семінарів, конференцій;

c. проведення спільних практикумів, семінарів, конференцій тощо;

d. організація двосторонніх консультацій на рівні керівництва та експертів з метою сприяння співробітництву та обміну досвідом і знаннями, що відносяться до широкого спектру діяльності у сфері електронних комунікацій;

e. створення експертних груп задля досягнення цілей цього Меморандуму;

f. сприяння у застосуванні кращих практик, які застосовуватимуться у регулюванні електронних комунікацій;

g. інші форми співробітництва, узгоджені Сторонами, на основі окремих пропозицій про співпрацю, як вираження подальших скоординованих або спільних дій Сторін.

Стаття 4.
Внесення поправок

1. Цей Меморандум може бути змінений Сторонами шляхом укладання додаткових протоколів, які набирають чинності відповідно до пункту 1 статті 6 цього Меморандуму, якщо у додаткових протоколах не зазначено інше.

2. Додаткові протоколи, зазначені у пункті 1 вище, укладаються у письмовій формі та є невід’ємною частиною цього Меморандуму, при цьому належним чином застосовуються положення статті 6.

Стаття 5.
Дотримання та врегулювання спорів

1. Сторони зобов’язуються сумлінно і повною мірою дотримуватися положень цього Меморандуму.

2. Будь-які спори, що стосуються застосування або тлумачення цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 6.
Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум укладається строком на 3 роки та набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

2. Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомила іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити дію цього Меморандуму, не пізніше ніж за 60 днів до закінчення чергового періоду.

3. Цей Меморандум може бути припинений в будь-який час будь-якою зі Сторін, шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні за 60 днів,

4. У разі припинення дії цього Меморандуму, Сторони невідкладно та без затримок припиняють усі спільні заходи від дати, коли було отримано повідомлення про припинення.

5. Цей Меморандум не порушує будь-які права та обов’язки за будь-якими міжнародними договорами держав Сторін та угодами самих Сторін, міжнародні зобов’язання та національне законодавство держави кожної Сторони.

Учинено у м. Київ, 29 листопада 2019 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, текст англійською мовою має переважну силу.


За Національну комісію,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
(Україна)

За Комісію
з питань регулювання
суспільних комунікацій
Латвійської Республіки


(підпис)

(підпис)Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.01.2020 — 2020 р., № 8, стор. 180, стаття 346, код акта 97688/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 3. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 4. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 5. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 6. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 7. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 20.08.2019 № 385 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 30 серпня 2016 року № 456". НКРЗІ. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 03.09.2019 № 403 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року № 414". НКРЗІ. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.09.2019 № 403 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року № 414". НКРЗІ. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 29.10.2019 № 505 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403 «Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року № 414»". НКРЗІ. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.11.2019 № 564 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488". НКРЗІ. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 19.11.2019 № 544 "Про внесення зміни до пункту 5 розділу II Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 26.11.2019 № 561 "Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень". НКРЗІ. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 26.11.2019 № 561 "Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 19.11.2019 № 541 "Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.12.2019 № 610 "Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.02.2018 № 80 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2018 рікк
 19. РІШЕННЯ від 13.02.2018 № 78 "Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2018 рікк
 20. ЗМІНИ до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України. НКРЗІ. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -