Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ від 01.12.2011 № 689 "Про затвердження Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012". НКРЗІ. 2011

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01.12.2011  № 689

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2012 р.

за № 98/20411

Про затвердження Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

Відповідно до статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012, що додається.

2. Доручити Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним управлінням в установленому законодавством порядку подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті НКРЗ та в журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання) після державної реєстрації.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 01.09.2012.

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства

з питань підготовки

та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

та реалізації інфраструктурних проектів

Голова Державної митної

служби України

Голова Антимонопольного

комітету України

Голова Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

В.Г.

Ковалевський

І.Г. Калєтнік

В. Цушко

Л.І. Нетудихата

В.Ю. Захарченко

В. Манжосов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з питань регулювання

зв’язку України

01.12.2011  № 689

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2012 р.

за № 98/20411

ПОЛОЖЕННЯ

про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон),  «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» та інших нормативно-правових актів і визначає спрощену процедуру розгляду і надання іноземним користувачам радіочастотного ресурсу України - призначеним особам (УЄФА, компанії та їх відповідні працівники, посадові особи, представники або посадові особи асоціацій - членів УЄФА, члени делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційні партнери та їх відповідні працівники, представники засобів масової інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату) дозволів на ввезення з-за кордону та експлуатацію на території України радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) для телекомунікаційного забезпечення подій, пов`язаних з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі - Євро-2012).

1.2. До РЕЗ, призначених для забезпечення підготовки та проведення Євро-2012, згідно зі статтею 11 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року в Україні» застосовується спрощений порядок митного оформлення. Пропуск через митний кордон та митне оформлення РЕЗ, призначених для забезпечення підготовки та проведення Євро-2012, які ввозяться призначеними особами на період підготовки та проведення Євро-2012, здійснюється без подання дозволів на ввезення РЕЗ.

1.3. Це Положення не поширюється на порядок ввезення з-за кордону та експлуатації РЕЗ на території України для потреб, не пов’язаних з Євро-2012, які здійснюються відповідно до статей 29, 42, 43 Закону та рішень НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 242/16258, і від 12.08.2005 № 46 «Про затвердження Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243.

1.4. Дозволи на експлуатацію РЕЗ надає Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) на платній основі.

1.5. Дозволи на експлуатацію РЕЗ на період підготовки та проведення Євро-2012 видаються на заявлений заявником термін, але кінцевий строк дії дозволу на експлуатацію РЕЗ не повинен бути пізніше 31.08.2012.

1.6. Дозволи на експлуатацію РЕЗ оформляються окремо на кожний РЕЗ для кожного окремого регіону відповідно до адміністративно-територіального устрою України, в якому розташовано відповідний стадіон, або для декількох чи всіх зазначених регіонів, якщо це буде визначено в заяві та за наявності технічної можливості.

1.7. Вартість робіт (послуг), пов’язаних з оформленням іноземним користувачам дозволів на експлуатацію в Україні РЕЗ на період проведення Євро-2012, визначається відповідно до розділу ІІІ Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 № 1256, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1238/15929.

ІІ. Порядок видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ

2.1. Для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ заявник направляє до УДЦР рекомендованим листом з описом вкладення, факсом або на електронну пошту заяву про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (далі - заява). Заяви можуть подаватися українською або англійською мовою.

Форми заяви для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ наведено в додатках 1-5.

2.2. Перелік радіоелектронних засобів, для  експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію, наведено в додатку 6.

2.3. Перелік радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію РЕЗ, наведено в додатку 7.

2.4. До заяви додаються:

копія свідоцтва (сертифіката) про реєстрацію іноземного користувача радіочастотного ресурсу України - власника РЕЗ;

переклад свідоцтва (сертифіката) про реєстрацію іноземного користувача радіочастотного ресурсу України - власника РЕЗ на українську або англійську мову (якщо свідоцтво (сертифікат) оформлено іншою мовою).

2.5. Для забезпечення УДЦР своєчасного розгляду заяв та видачі дозволів на експлуатацію заяви подаються до 15.04.2012.

2.6. При розгляді заяви у випадку виявлення неточностей або помилок її заповнення УДЦР може звернутися до заявника за додатковою (уточнюючою) інформацією.

2.7. УДЦР приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію заявленого РЕЗ протягом 30 календарних днів від дня реєстрації відповідної заяви в УДЦР. Протягом зазначеного строку УДЦР надсилає заявнику рахунок на оплату робіт з підготовки й оформлення дозволу на експлуатацію РЕЗ або мотивовану відмову у видачі дозволу.

Рахунок заявнику направляється поштою, електронною поштою або факсом - на бажання заявника.

2.8. УЄФА може визначити та надати УДЦР для врахування при прийнятті рішення про видачу дозволу перелік пріоритетних користувачів певних смуг (номіналів) радіочастот.

2.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на експлуатацію РЕЗ є:

2.9.1. Невідповідність заявлених параметрів РЕЗ основним загальним стандартам радіотехнології.

2.9.2. Незабезпечення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ.

2.9.3. Відсутність вільного радіочастотного ресурсу для заявлених РЕЗ.

2.10. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ направляється заявнику поштою на зазначену ним у заяві адресу не пізніше ніж через три дні після надходження оплати за відповідним рахунком. На бажання заявника (іноземного користувача) дозвіл на експлуатацію РЕЗ він може отримати в УДЦР особисто, через уповноважений ним орган чи особу.

2.11. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ оформлюється на бланку, який є документом суворої звітності. Зміст дозволів на експлуатацію РЕЗ різних радіотехнологій наведено в додатках 8-12.

2.12. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ підписується начальником УДЦР або уповноваженою ним особою, засвідчується печаткою та маркується відповідним стікером або суперстікером УЄФА (додаток 13) залежно від території, на якій дозволено експлуатацію РЕЗ.

ІІІ. Правила користування  радіочастотним ресурсом України під час підготовки та проведення Євро-2012 і контроль за їх дотриманням

3.1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), за участю УДЦР, який здійснює радіочастотний моніторинг.

3.2. Іноземні користувачі, що експлуатують з порушенням законодавства про радіочастотний ресурс України (без відповідного дозволу на експлуатацію, з порушенням особливих умов дозволу на експлуатацію, створюють радіозавади) РЕЗ, зазначений у переліку радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію (додаток 6), за приписом уповноважених посадових осіб НКРЗІ повинні в установлений приписом строк усунути виявлені порушення або припинити експлуатацію РЕЗ.

3.3. У разі виявлення факту експлуатації РЕЗ без дозволу на експлуатацію після надання відповідного припису уповноважені посадові особи НКРЗІ складають щодо іноземного користувача протокол про адміністративне правопорушення та протягом 5 днів направляють його до суду для вжиття заходів, передбачених законодавством України.

3.4. Експлуатація РЕЗ іноземними користувачами на території України під час підготовки та проведення Євро-2012 здійснюється з дотриманням таких правил:

експлуатація РЕЗ іноземним користувачем не повинна створювати радіозавад іншим РЕЗ іноземних користувачів та користувачів радіочастотного ресурсу України;

експлуатація пересувних земних станцій супутникового зв`язку для передачі телевізійних репортажів з місця подій може здійснюватися на відстані не ближче 5 км від адміністративних меж будь-якого аеропорту (аеродрому);

експлуатація іноземними користувачами РЕЗ з дотриманням параметрів випромінювання, встановлених дозволом на експлуатацію, та особливих умов дозволу на експлуатацію. У разі отримання від НКРЗІ припису про усунення порушення зазначених у дозволі параметрів випромінювання або особливих умов дозволу іноземний користувач повинен припинити експлуатацію РЕЗ до приведення у відповідність РЕЗ дозволу на експлуатацію;

у випадку створення радіозавад іншим РЕЗ іноземний користувач повинен негайно вжити необхідних заходів щодо їх усунення, а у разі неможливості - припинити експлуатацію РЕЗ, що створює радіозавади;

власник РЕЗ зобов'язаний допускати уповноважених посадових осіб НКРЗІ та працівників УДЦР для проведення перевірки і неухильно виконувати їх вимоги стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, а також особливих умов дозволу на експлуатацію РЕЗ;

експлуатація РЕЗ у зоні стадіонів дозволяється за умови наявності відповідного дозволу на експлуатацію і спеціального маркування цих РЕЗ стікерами УЄФА (додаток 13).

3.5. Анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ здійснює НКРЗІ відповідно до законодавства України.

3.6. Підставами для прийняття рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

акт про невиконання іноземним користувачем законних вимог (приписів) уповноважених посадових осіб НКРЗІ;

акт про повторну відмову іноземного користувача в допуску уповноважених посадових осіб НКРЗІ для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих іноземним користувачем для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ.

IV. Порядок допуску РЕЗ за периметр стадіону

4.1. З метою полегшення контролю та забезпечення безпеки щодо допуску на стадіони дозволеного радіоелектронного обладнання під час проведення матчів Євро-2012 у визначені зони стадіонів допускається лише те обладнання, що має відповідне позначення стікерами УЄФА.

4.2. Стікери УЄФА (додаток 13) поділяються на такі типи:

дозволено користування радіообладнанням на всіх визначених стадіонах в Україні та Польщі (суперстікер УЄФА);

дозволено користування радіообладнанням на всіх стадіонах України;

дозволено користування радіообладнанням на конкретному стадіоні України;

дозволено користування радіообладнанням за межами стадіонів України.

4.3. Виготовлення та передачу УДЦР необхідної кількості стікерів забезпечує УЄФА.

4.4. Користувачі РЕЗ при вході в зону стадіону повинні пройти в спеціальних пунктах технічного контролю РЕЗ перевірку характеристик РЕЗ та їх позначення відповідними стікерами УЄФА.

4.5. Умовами позначення РЕЗ відповідним стікером УЄФА є:

наявність дозволу на експлуатацію РЕЗ, визначених переліком радіоелектронних засобів, для  експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію (додаток 6);

наявність права допуску за периметр відповідного стадіону конкретного РЕЗ та користувача цього РЕЗ;

відповідність технічних характеристик РЕЗ визначеним дозволом на експлуатацію або технічним характеристикам, визначеним переліком радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію РЕЗ (додаток 7).

4.6. Стікер УЄФА наноситься на нерозбірну частину РЕЗ у місці, зручному для його візуальної ідентифікації.

Для ідентифікації дозволених до експлуатації пересувних земних станцій супутникового зв'язку для передачі телевізійних репортажів з місця подій (SNG-станція) стікер УЄФА наноситься на лобовому склі автомобіля, в якому змонтовано цю станцію, в місці, зручному для огляду.

4.7. Створення та технічне оснащення спеціальних пунктів технічного контролю РЕЗ забезпечує УДЦР. Технічна перевірка характеристик РЕЗ та їх позначення стікерами УЄФА здійснюються безкоштовно фахівцями УДЦР спільно з представниками правоохоронних органів.

4.8. Допуск акредитованих УЄФА мовників за внутрішній периметр стадіону здійснюється в такому порядку:

4.8.1. Не менш ніж за 2 тижні до першого матчу УДЦР перевіряє електромагнітну обстановку на стадіоні та в прилеглих до нього зонах в смугах радіочастот, запланованих для присвоєнь РЕЗ призначених осіб.

4.8.2. За день до початку першого матчу Євро-2012 починають працювати спеціальні пункти технічного контролю РЕЗ, розташовані між зовнішнім та внутрішнім периметрами стадіону, в яких здійснюються перевірка характеристик РЕЗ, що будуть допускатися за внутрішній периметр стадіону, та їх позначення відповідними стікерами УЄФА.

4.8.3. За 15, 10 та 5 днів до початку першого матчу проводиться перевірка технічних характеристик та позначення відповідними стікерами УЄФА РЕЗ служб забезпечення: пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги та інших.

4.8.4. У день матчу представники служб безпеки УЄФА здійснюють перевірку на входах за внутрішній периметр стадіону наявності на радіообладнанні відповідних стікерів УЄФА і пропуск за внутрішній периметр стадіону лише обладнання, що має відповідний стікер.

4.9. Державний нагляд за дотриманням іноземними користувачами правил експлуатації РЕЗ під час підготовки та проведення Євро-2012 здійснюється НКРЗІ та правоохоронними органами відповідно до чинного законодавства України.

Директор Департаменту

ліцензування та радіочастот

М. Сокирко


Додаток 1

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ЗАЯВА

про видачу дозволу на  експлуатацію базової станції сухопутної рухомої радіослужби

Додаток 2

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію абонентського (персонального) радіоелектронного засобу сухопутної рухомої радіослужби

Додаток 3

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію пересувної земної станції супутникового зв’язку

Додаток 4

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу широкосмугового радіодоступу

Додаток 5

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення


Додаток 6

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію

№ з/п

Види радіоелектронних засобів

Основні технічні характеристики

1

Засоби радіозв’язку стандарту PMR 446 або Digital PMR 446, радіостанції стандарту PMR/PARM ношені або вожені, в тому числі встановлені на транспортних засобах, інші аналогічні радіоелектронні засоби

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц - при потужності передавача до 0,5 Вт включно 412-420 МГц/423-430 МГц - при потужності передавача до 5 Вт включно

2

Апаратура передавальна для радіомовлення, до складу якої входить або не входить приймальна

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 87,5 - 108 МГц

3

Цифрові камери та/або записувальні відеокамери, що містять у своєму складі радіомодулі бездротових мереж зв’язку

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 2200 - 2290 МГц - при потужності передавача до 4 Вт включно 2400-2483,5 МГц - при потужності передавача до 100 мВт включно 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц - при потужності передавача до 200 мВт включно

4

Радіомікрофони

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 174-216 МГц, 470-862 МГц - при потужності передавача від 10 до 50 мВт включно

5

Пересувні земні станції супутникового зв`язку для передачі телевізійних репортажів з місця подій (SNG-станція)

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 5925 - 6425МГц, 13750 - 14500 МГц Незалежно від потужності

6

Базові станції транкінгового радіозв’язку

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 413 - 420 МГц, 423 - 430 МГц Потужність випромінювання: 28 - 46 дБм

7

Абонентські станції транкінгового радіозв’язку

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 413 - 420 МГц, 423 - 430 МГц Потужність передавача - до 5 Вт

8

Засоби безпроводового широкосмугового радіодоступу

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 2400-2483,5 МГц, 5725-5850 МГц


Додаток 7

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію РЕЗ

з/п

Радіоелектронний засіб

Дозволена частота

Дозволена потужність передавача

1

Персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшетний персональний комп’ютер, що містять у своєму складі радіомодулі для стільникових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку, у тому числі в комплекті з безпроводовим пристроєм введення даних (маніпулятор типу миша), - для забезпечення роботи УЄФА, учасників змагань, представників засобів масової інформації під час проведення Євро-2012

Без обмеження частоти випромінювання та потужності РЕЗ

Без обмеження потужності РЕЗ

2

Радіотелефон стільникового зв’язку, у тому числі смартфон, комунікатор тощо

Для систем радіозв’язку: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100, IMT 2000, CDMA 450, CDMA 800

До 2 Вт включно

3

Абонентський термінал глобальної системи рухомого супутникового зв’язку, у тому числі якщо він встановлений на транспортному засобі

Для систем радіозв’язку: Thuraya, SpaceChecker, Inmarsat, Globalstar, Iridium

До 0,5 Вт включно

Для системи радіозв’язку Euteltracs

До 2 Вт включно

4

Приймач глобальної супутникової мережі позиціонування (типу ГЛОНАСС, GPS, GALLILEO), що має або не має радіоінтерфейс передачі даних, у тому числі встановлених на транспортному засобі

Без вимог до технічних характеристик

Без вимог до технічних характеристик

5

Адаптер (термінал) радіодоступу (пристрій перетворення сигналів), що містить у своєму складі радіомодуль для стільникових мереж зв’язку або інших бездротових мереж зв’язку з інтерфейсами типу PCMCIA, ExpressCard, USB та інших

Для систем: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100, IMT 2000, CDMA 450, CDMA 800, WiMAX , WiFi, Bluetoth

Без вимог до інших параметрів

6

Радіомікрофон

30,01-47 МГц, 66-74 МГц, 87,5-92 МГц, 100-108 МГц, 174,4-174,6 МГц, 174,9-175,1 МГц, 433,05-434,79 МГц, 863-865 МГц

До 10 мВт включно

7

Кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями (у тому числі планшетні персональні комп’ютери), що містять у своєму складі радіомодулі для стільникових мереж зв’язку або інших бездротових мереж зв’язку

Для систем: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100, IMT 2000, CDMA 450, CDMA 800, WiMAX , WiFi, Bluetoth

Без вимог до інших параметрів

8

Фотокамери та фотоспалахи, що містять у своєму складі радіомодулі бездротових мереж зв’язку або радіоприймач GPS (A-GPS)

2400-2483,5 МГц

До 100 мВт включно

5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц

До 200 мВт включно

9

Радіостанція СВ-діапазону, в тому числі якщо вона встановлена на транспортному засобі

26,960- 27,410 МГц

До 4 Вт включно


Додаток 8

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ДОЗВІЛ

на експлуатацію базової станції сухопутної рухомої радіослужби

Додаток 9

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ДОЗВІЛ

на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу (РЕЗ)

Додаток 10

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ДОЗВІЛ

на експлуатацію пересувної земної станції супутникового зв’язку

Додаток 11

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ДОЗВІЛ

на експлуатацію радіоелектронного засобу широкосмугового радіодоступу

Додаток 12

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ДОЗВІЛ

на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення

Додаток 13

до Положення про наданн

іноземним користувачам

дозволів на ввезення

та експлуатацію радіоелектронних

засобів на період проведенн

Євро-2012

ВИГЛЯД

стікерів УЄФА для маркування радіообладнання


Документи та файли

Сигнальний документ — f371854n131.rtf / zip
Сигнальний документ — f371854n110.rtf / zip
Сигнальний документ — f371854n111.rtf / zip
Сигнальний документ — f371854n112.rtf / zip
Сигнальний документ — f371854n113.rtf / zip
Сигнальний документ — f371854n114.rtf
Сигнальний документ — f371854n115.rtf
Сигнальний документ — f371854n116.rtf
Сигнальний документ — f371854n117.rtf
Сигнальний документ — f371854n118.rtf
Сигнальний документ — f371854n132.rtf / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.01.2012 — 2012 р., № 6, стор. 108, стаття 230, код акта 60196/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 13. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -