<<
>>

РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019

Документ актуальний на 24.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

02.04.2019  № 160

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 436/33407

Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

Відповідно до пунктів 7, 16 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації», підпунктів 7, 26 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 09 липня 2009 року № 1586, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 року за № 880/16896 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 4.1 розділу IV Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945 (зі змінами), доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) зобов’язання сторін щодо транзиту трафіку на перенесені абонентські номери.».

3. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О.

Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Ю. Терентьєв

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

02 квітня 2019 року № 160

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 436/33407

ЗМІНИ

до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій

1. У підпункті 3.3.2 пункту 3.3 розділу III слова «з використанням кодів мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку» виключити.

2. Пункт 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.1. У точці взаємоз’єднання оператори телекомунікацій можуть надавати такі послуги:

початок з’єднання;

транзит трафіка, у тому числі на перенесені абонентські номери;

термінація трафіка, у тому числі на перенесені абонентські номери.».

3. Пункт 5.2 розділу V доповнити словами «, відповідно до умов договорів про взаємоз’єднання».

4. Пункт 7.3 розділу VII після слова «Оплата» доповнити словами «за термінацію та/або транзит трафіка».

5. У розділі VIII:

1) у пункті 8.1 слова «з використанням кодів мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку» замінити словами «і здійснюють взаєморозрахунки з ними за послуги, які надаються у точці взаємоз’єднання, за умови їх використання»;

2) пункт 8.5 викласти в такій редакції:

«8.5. При взаєморозрахунках між оператором фіксованого місцевого телефонного зв’язку та/або оператором рухомого (мобільного) зв’язку та оператором фіксованого міжміського телефонного зв’язку за послуги, які надаються у точці взаємоз’єднання, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з’єднань за кодами зон нумерації, префіксом внутрішньозонового виклику або кодами мереж призначення та номерами маршрутування, які були завершені на кінцевій телекомунікаційній мережі призначення.»;

3) пункт 8.8 викласти в такій редакції:

«8.8. У разі надання оператором фіксованого міжміського телефонного зв’язку послуг термінації та/або транзиту трафіка, отриманого від оператора місцевого телефонного зв’язку, на телекомунікаційній мережі іншого оператора телекомунікацій розрахунки проводяться за термінацію та/або транзит трафіка залежно від рівня взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій.».

6. У розділі IХ:

1) у пункті 9.1 слово «завершення» замінити словами «термінації та/або транзиту»;

2) пункти 9.9, 9.10 викласти в такій редакції:

«9.9. Послуги термінації та/або транзиту вхідного міжнародного трафіка від мереж операторів інших держав на телекомунікаційній мережі загального користування України надають оператори фіксованого міжнародного телефонного зв’язку (незалежно від технології, що використовується), які отримують оплату за них на підставі договорів з операторами телекомунікацій інших держав.

9.10. При наданні послуг термінації та/або транзиту вхідного міжнародного трафіка оператором фіксованого міжнародного телефонного зв’язку на телекомунікаційні мережі інших операторів телекомунікацій розрахунки з операторами телекомунікацій, яким належать зазначені телекомунікаційні мережі, проводяться за термінацію та/або транзит трафіка.».

7. У розділі Х:

1) пункт 10.1 доповнити словами «, надають послуги телефонних розмов та обміну повідомленнями абонентам (споживачам) України у власних телекомунікаційних мережах та з абонентами телекомунікаційних мереж інших операторів фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку і здійснюють взаєморозрахунки з ними за послуги, які надаються у точці взаємоз’єднання, за умови їх використання»;

2) пункт 10.4 викласти в такій редакції:

«10.4. При взаєморозрахунках між операторами рухомого (мобільного) зв’язку та операторами фіксованого міжміського телефонного зв’язку за послуги, які надаються у точці взаємоз’єднання, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з’єднань за кодами зон нумерації, префіксом внутрішньозонового виклику, кодами мереж призначення та номерами маршрутування.».

В.о. директора Департаменту

економічного аналізу

Л.М. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.05.2019 — 2019 р., № 36, стор. 233, стаття 1303, код акта 94384/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -