Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 03.03.2015 № 120 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2015

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

03.03.2015 № 120

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2015 р.

за № 317/26762

Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 квітня 2007 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за № 829/14096, та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 16 липня 2009 року № 1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за № 741/16757, що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

регуляторної служби України

В.о.

Голови

Антимонопольного комітету України

К. Ляпіна

М.Я. Бараш


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

03.03.2015  № 120

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2015 р.

за № 317/26762

ЗМІНИ

до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

І. У Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 квітня 2007 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за № 829/14096:

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова «Державну інспекцію зв’язку (далі – ДІЗ)» замінити словами «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;

2) у пункті 1.4 абревіатуру «ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

3) в абзаці першому пункту 1.6 слова «та/або посадові особи ДІЗ при усуненні дії джерел радіозавад» виключити;

4) у пункті 1.8 слова «приписів ДІЗ та» виключити;

5) у пункті 1.10 абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

2. У главі 4:

1) у пункті 4.1 слова «повідомляє про це користувача РЧР» замінити словами «повідомляє про це користувача РЧР та НКРЗІ»;

2) у пункті 4.2 слова «направлення користувачу РЧР повідомлення» замінити словами «направлення користувачу РЧР та НКРЗІ повідомлення»;

3) у пункті 4.7:

абревіатуру «ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

друге речення виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Ненаправлення УДЦР у встановлений строк до НКРЗІ звернення є підтвердженням усунення дії джерел радіозавад.

УДЦР відповідає за направлення у встановлений строк або своєчасне ненаправлення звернення до НКРЗІ;»;

4) пункти 4.8, 4.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.10 – 4.14 вважати відповідно пунктами 4.8 – 4.12;

5) у пункті 4.9:

в абзаці другому абревіатуру «ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

абзац третій виключити;

6) у пункті 4.11 абревіатури «НКРЗ, ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

7) у пункті 4.12 абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

3. У додатку 1 до Порядку слова «Національна комісія з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації».

4. У додатку 2 до Порядку абревіатуру «ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

5. Додатки 5, 8 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

ІІ. У Положенні про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 16 липня 2009 року № 1599, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за № 741/16757:

1. У розділі І:

1) у пункті 1.4 слова «Державною інспекцією зв’язку (далі – ДІЗ)» замінити словами «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації», слова «Національною комісією з питань регулювання зв’язку» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у пункті 1.11 слова «ЕМС РЕЗ (ВП), наводиться» замінити словами «ЕМС РЕЗ (ВП), визначається УДЦР і наводиться».

2. У пункті 2.4 розділу ІІ слова «НКРЗ щорічно затверджує» замінити словами «НКРЗІ за поданням УДЦР щороку затверджує».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.3 абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3.7. В окремих випадках для забезпечення ефективного і своєчасного виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад під час проведення державних, громадських, спортивних масових заходів та інших заходів персонал УДЦР працює поза межами визначеного робочого дня (тижня) з дотриманням вимог чинного законодавства.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 абревіатури «НКРЗ, ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) в абзаці другому пункту 4.4 абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

3) у пункті 4.7:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

в абзацах четвертому, п’ятому абревіатуру «ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

4) у пункті 4.11 абревіатуру «ДІЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

5) у пункті 4.12:

абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

слова «визначає НКРЗ» замінити словами та цифрами «визначаються додатками 1 і 2 до цього Положення».

5. У пункті 5.2 розділу V абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

6. Доповнити Положення додатками 1, 2, що додаються.

Директор Департаменту

правового забезпечення

В. Володін


Додаток 5

до Порядку виконання робіт

з виявлення та усунення дії джерел

радіозавад у смугах радіочастот

загального користування

(пункт 4.4)

ПРОТОКОЛ

інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП)


Додаток 8

до Порядку виконання робіт

з виявлення та усунення дії джерел

радіозавад у смугах радіочастот

загального користування

(пункт 4.9)

ПРОТОКОЛ

інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого РЕЗ, ВП (НДП)


Додаток 1

до Положення про радіочастотний

моніторинг у смугах радіочастот

загального користування

(пункт 4.12)

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ УДЦР

щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР за період

з «__» ______ ____р. по «__» ______ ____р.

№ з/п

Філія УДЦР

Усього порушень, виявлених у звітному періоді

Характер та кількість виявлених порушень, заходи впливу

Порушення (станом на кінець звітного періоду), заходи щодо усунення яких тривають

умов дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП)

користування РЧР без дозвільних документів (незаконно діючий пристрій)

виявлено

надано попереджень

направлено матеріалів до Департаменту державного нагляду НКРЗІ

усунено

виявлено

надано попереджень

направлено матеріалів до Департаменту державного нагляду НКРЗІ

усунено

усього

на підставі попереджень

спільно з Департаментом державного нагляду НКРЗІ

усього

на підставі попереджень

спільно з Департаментом державного нагляду НКРЗІ

усього

кількість порушень умов дозволу

кількість незаконно діючих пристроїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Додаток 2

до Положення про радіочастотний

моніторинг у смугах радіочастот

загального користування

(пункт 4.12)

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ УДЦР

щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР

станом на «__» ______ ____р.

Філія УДЦР

Звернення до суб’єкта господарювання про виявлене порушення

Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта господарювання

Радіотехнологія

Частота випромінювання

Координати, адреса розміщення РЕЗ

Вид порушення

Дата листа-відповіді від суб’єкта господарювання

Номер листа-відповіді від суб’єкта господарювання

Короткий зміст відповіді від суб’єкта господарювання

Дата повторного технічного радіоконтролю, висновки щодо усунення порушення

Звернення УДЦР до Департаменту державного нагляду НКРЗІ або спільної координаційної комісії

Примітка

дата

номер листа

дата

номер листа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Документи та файли

Сигнальний документ — f440731n83.doc
Сигнальний документ — f440731n77.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2015 — 2015 р., № 26, стор. 169, стаття 768, код акта 76238/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -