Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 05.07.2012 № 324 "Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України". НКРЗІ. 2012

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

05.07.2012  № 324

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2012 р.

за № 1252/21564

Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

№ 119 від 03.03.2015

№ 656 від 18.12.2018}

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, що додається.

2. Департаменту зв’язку та Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України

Р.І.Кузьмін

Г.А.Резніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

05.07.2012  № 324

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2012 р.

за № 1252/21564

ПОРЯДОК

маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

І.

Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України (далі - ТМЗК України) незалежно від технологій, які при цьому застосовуються, та визначає порядок складання маршруту трафіка голосової телефонії в ТМЗК України.

В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, на території проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, території, де здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави-агресора, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку може своїм рішенням оперативно-розпорядчого характеру встановлювати тимчасові особливості маршрутизації трафіка в ТМЗК України.

{Пункт 1.1 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 119 від 03.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

1.2. Дія цього Порядку поширюється на діяльність суб’єктів ринку телекомунікацій.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з ТМЗК України.

1.4. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в ТМЗК України здійснюється операторами телекомунікацій відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів, технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж, зокрема нормативного документа «Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2007 року № 1164, Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 04 серпня 2010 року № 558, Технічних вимог до маршрутизації трафіка в телефонній мережі загального користування України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 серпня 2010 року № 607, нормативного документа «Телекомунікаційна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технічні вимоги (у трьох частинах)», затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 07 травня 2015 року № 252, та договорів про взаємоз’єднання.

{Абзац перший пункту 1.4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

Умови договорів про взаємоз’єднання повинні відповідати вимогам Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945, та цього Порядку.

1.5. Види трафіка голосової телефонії:

місцевий трафік голосової телефонії;

міжміський трафік голосової телефонії;

міжнародний трафік голосової телефонії;

трафік голосової телефонії мереж рухомого (мобільного) зв’язку;

трафік голосової телефонії мереж з негеографічним планом нумерації.

ІІ. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виклик - дії, вчинені споживачем з метою встановлення з’єднання свого кінцевого обладнання з кінцевим обладнанням іншого споживача та обміну інформацією голосом у реальному часі;

вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) - комплекс програмно-технічних засобів телекомунікацій, який виконує функції комутації та/або маршрутизації трафіка голосової телефонії;

маршрут:

для мереж з комутацією каналів - певна послідовність каналів електрозв’язку, станцій і вузлів мережі, що утворює нерозривний (складений) канал електрозв’язку і яка використовується для встановлення з’єднань між двома заданими комутаційними станціями;

для мереж з комутацією пакетів - шлях утворюваний вузлами телекомунікаційної мережі з комутацією пакетів для передачі певної одиниці даних через одну або декілька мереж від вузла початку з’єднання (ініціації) до вузла призначення;

маршрутизація трафіка голосової телефонії:

для мереж з комутацією каналів - правила вибору маршруту(ів) комутаційною станцією для встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії;

для мережі з комутацією пакетів - правила вибору маршруту комутатором та/або маршрутизатором для передачі певного обсягу даних через одну або декілька мереж передачі даних для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії з метою встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення;

мережа з комутацією пакетів - мережа, яка базується на ІР або інших стандартизованих протоколах з пакетизацією даних та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, відео, дані), перетвореної в пакети, що передаються незалежно по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

мережа з комутацією каналів - мережа, яка базується на технологіях частотного або часового ущільнення каналів електрозв’язку та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, дані) з використанням виділених каналів електрозв’язку по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

міжміський трафік голосової телефонії - трафік між телекомунікаційними мережами різних зон нумерації та/або між різними місцевими мережами України;

{Абзац дванадцятий пункту 1.4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

міжнародний трафік голосової телефонії - трафік між телекомунікаційними мережами різних країн;

{Абзац тринадцятий пункту 1.4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

міжнародний центр комутації (далі - МЦК) - вузол телекомунікаційної мережі оператора, що встановлюється (один або декілька) на території держави та забезпечує з’єднання вузлів ТМЗК України з вузлами телекомунікаційних мереж, розміщених на території інших країн;

місцевий трафік голосової телефонії - трафік між абонентами однієї місцевої телефонної мережі;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

номер абонента «А» - телефонний номер абонента, що викликає;

номер абонента «Б» - телефонний номер абонента, якого викликають;

початок з’єднання - встановлення та підтримка мережею оператора телекомунікацій фізичного та/або логічного з’єднання від кінцевого обладнання абонента, який викликає, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій;

трафік голосової телефонії - сукупність інформаційних сигналів, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією голосом у реальному часі між вузлами телекомунікаційних мереж одного або декількох операторів за визначений інтервал часу;

трафік голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку - трафік від вузлів мереж рухомого (мобільного) зв’язку (далі - мережі РМЗ), які розташовані на території України;

трафік голосової телефонії фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації - трафік від вузлів мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації (далі - мережі НПН), які розташовані на території України.

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актах, нормативно-технічних документах у сфері телекомунікацій.

ІІІ. Організаційні вимоги щодо порядку пропуску та маршрутизації трафіка голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України

3.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії має здійснюватися відповідно до параметрів виклику, сформованого кінцевим обладнанням, з якого ініційовано виклик.

3.2. Термінація трафіка голосової телефонії здійснюється відповідно до вимог цього Порядку, чинних нормативно-технічних документів та договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні абонента, до телекомунікаційної мережі.

3.3. Для створення маршрутів голосової телефонії оператор телекомунікацій здійснює взаємоз’єднання власної телекомунікаційної мережі з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій відповідно до чинного законодавства та вимог нормативно - технічних документів у сфері телекомунікацій. При цьому здійснюється визначення груп каналів, що використовуються для маршрутизації необхідних видів трафіка голосової телефонії.

3.4. Оператори телекомунікацій, які беруть участь у технологічному процесі маршрутизації трафіка голосової телефонії, повинні підключати своє телекомунікаційне обладнання до точок взаємоз’єднання.

3.5. Для трафіка голосової телефонії оператори телекомунікацій взаємоз’єднаних телекомунікаційних мереж повинні створювати основні та резервні, альтернативні маршрути тільки через вузли телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які мають право надання відповідних телекомунікаційних послуг.

Оператор телекомунікацій зобов’язаний укладати договір про взаємоз’єднання для використання основних та резервних маршрутів з оператором телекомунікацій, через мережу якого він здійснює маршрутизацію трафіка голосової телефонії.

3.6. Оператори телекомунікацій, які здійснюють транзит або термінацію трафіка голосової телефонії, повинні забезпечити трансляцію оригінального номера абонента «А» у форматі відповідно до вимог Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158 (для національної мережі), та Рекомендації МСЕ-Т E.164 (для міжнародної мережі).

У разі використання аналогового комутаційного обладнання при транзиті або термінації місцевого трафіка забезпечення трансляції оригінального номера абонента «А» здійснюється за наявності технічної можливості.

Маршрутизація трафіка голосової телефонії між телекомунікаційними мережами, що побудовані з використанням різних технологій комутації (пакетів або каналів) здійснюється через міжмережеві (медіа) шлюзи.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

За наявності у оператора (операторів) комутаційних систем, які підтримують використання різних технологій комутації (пакетів та каналів), маршрутизація може здійснюватись без міжмережевих (медіа) шлюзів за напрямком, на якому використовується технологія комутації пакетів.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

3.7. Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії має здійснюватися через автоматичну телефонну станцію (далі - АТС) та/або опорно-транзитну телефонну станцію (далі - ОПТС), транзитну станцію (далі - ТС) (за їх наявності) відповідно до розділу ІV цього Порядку.

Як ОПТС/АТС може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має код пункту спільноканальної сигналізації (далі - сигналізація СКС-7) для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

має виданий в установленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та є включеним до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або має погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку для застосування як ОПТС/АТС;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як ОПТС/АТС.

{Пункт 3.7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

3.8. У разі спільного використання комутаційного обладнання ОПТС/АТС декількома операторами маршрутизацію трафіка між мережами цих операторів потрібно здійснювати за внутрішніми таблицями маршрутизації ОПТС/АТС.

3.9. Маршрутизація міжміського трафіка голосової телефонії має здійснюватися через автоматичні міжміські телефонні станції (далі - АМТС) відповідно до розділу IV цього Порядку.

Як АМТС може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має код пункту сигналізації СКС-7 для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

має виданий в установленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та є включеним до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або має погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку для застосування як АМТС;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як АМТС.

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

3.10. Маршрутизація міжнародного трафіка голосової телефонії має здійснюватися лише через МЦК відповідно до розділу IV цього Порядку.

Як МЦК може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має міжнародний код пункту сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу та національний код пункту сигналізації для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

має виданий в установленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та є включеним до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або має погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку для застосування як МЦК;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як МЦК.

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

3.11. Маршрутизація вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії, у тому числі з використанням технології комутації пакетів, здійснюється операторами від станцій комутації вищого ієрархічного рівня до станцій того самого або нижчого ієрархічного рівня без переходів трафіка голосової телефонії з нижчих ієрархічних рівнів на вищі у кожному з маршрутів.

{Пункт 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

3.12. При безпосередньому підключенні до МЦК ОПТС/АТС міста, де розташований МЦК, допускається виключення АМТС зони абонента, якого викликають, з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі.

3.13. При безпосередньому підключенні до МЦК центру комутації рухомого зв’язку (далі - ЦКРЗ) допускається виключення АМТС з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі, якою передається цей трафік.

3.14. Маршрутизація трафіка між вузлами телекомунікаційних мереж, які мають національні ідентифікаційні коди мереж призначення та/або національні коди зон призначення, здійснюється на міжміському рівні.

3.15. Операторам телекомунікацій забороняється:

здійснювати маршрутизацію трафіка за допомогою будь-яких технічних засобів телекомунікацій, що не відповідають вимогам Закону України «Про телекомунікації»;

формувати як номери абонента «А» неіснуючі номери, номери у неіснуючому форматі або формувати виклик без номера абонента «А» (у разі використання аналогового комутаційного обладнання - за наявності технічної можливості);

вносити зміни до параметрів, характеристик та даних трафіка з метою зміни виду трафіка (наприклад, представляти міжнародний трафік як міжміський або місцевий);

встановлювати та використовувати кінцеве обладнання для маршрутизації трафіка між мережами;

здійснювати маршрутизацію трафіка через АТС місцевої мережі фіксованого телефонного зв’язку до інших мереж у разі застосування додаткового набору коду зони/мережі/послуг та/або телефонного номера;

{Абзац шостий пункту 3.15 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

направляти трафік через точки взаємоз’єднання між телекомунікаційними мережами з порушенням умов договору про взаємоз’єднання;

здійснювати маршрутизацію міжнародного трафіка голосової телефонії та трафіка голосової телефонії мереж рухомого (мобільного) зв’язку через міжнародні центри комутації та центри комутації рухомого (мобільного) зв’язку, які розташовані на території України, у індексах номерного ресурсу Російської Федерації для використання на тимчасово окупованій території України;

ункт 3.15 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 119 від 03.03.2015}

здійснювати маршрутизацію трафіка через точки взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які використовуються суб’єктами господарювання, що не зареєстровані згідно із законодавством України.

{Пункт 3.15 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

IV. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії

4.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку встановлюється в порядку:

а) в межах місцевої мережі фіксованого телефонного зв’язку:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ОПТС або ТС (за їх наявності);

АТС абонента, якого викликають;

б) до місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку своєї зони нумерації:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони нумерації;

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ОПТС або ТС (за їх наявності);

АТС абонента, якого викликають;

в) до місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку іншої зони нумерації:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, якого викликають;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ОПТС або ТС (за їх наявності);

АТС абонента, якого викликають;

г) до мереж інших країн:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

МЦК в Україні;

МЦК іншої країни;

ґ) до мереж РМЗ:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає, або ЦКРЗ, або ЦКРЗ/АМТС;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ЦКРЗ;

д) до мереж НПН:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає;

АМТС оператора фіксованого зв’язку з НПН.

Маршрутизація трафіка голосової телефонії від/до кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку може здійснюватись з використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку на договірних засадах та відповідно до законодавства.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

За умови дотримання вимог цього Порядку і законодавства України та за технічної можливості один вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) може забезпечувати з’єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

При цьому такий вузол телекомунікаційної мережі може використовувати код СКС-7 мережевий або код СКС-7, який відповідає географічній зоні розміщення обладнання, та має виконувати функції комутаційного обладнання ОПТС/АМТС декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації. У цьому випадку маршрутизація всього трафіка здійснюється тільки через один вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) зі статусами ОПТС/АМТС.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

4.2. Маршрутизація вхідного трафіка до місцевих мереж (термінація) здійснюється в зворотному порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку, вказаного в пункті 4.1 цього розділу.

4.3. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від мереж РМЗ встановлюється в порядку:

а) в межах своєї або до інших мереж РМЗ - через ЦКРЗ та/або (за необхідності) АМТС, що здійснює транзит;

б) до мереж місцевого зв’язку - зворотному відповідно до підпункту «ґ» пункту 4.1 цього розділу:

в) до мереж НПН:

ЦКРЗ мережі РМЗ;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС оператора НПН;

г) до мереж інших країн:

ЦКРЗ мережі РМЗ;

МЦК в Україні;

МЦК інших країн.

4.4. Маршрутизація вхідного трафіка до мереж РМЗ (термінація) здійснюється в зворотному порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку, вказаного в пункті 4.3 цього розділу.

4.5. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від мереж НПН встановлюється в порядку:

а) в межах своєї або до інших мереж НПН - через власні АМТС та/або за необхідності АМТС, що здійснює транзит;

б) до мереж місцевого зв’язку - зворотному відповідно до підпункту «д» пункту 4.1 цього розділу;

в) до мереж РМЗ - зворотному відповідно до підпункту «в» пункту 4.3 цього розділу;

г) до мереж інших країн:

АМТС мережі НПН;

МЦК в Україні;

МЦК інших країн.

4.6. Маршрутизація вхідного трафіка до мереж НПН (термінація) здійснюється в зворотному порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку, вказаного в пункті 4.5 цього розділу.

4.7. Маршрутизація транзитного міжнародного трафіка голосової телефонії встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

МЦК держави, яка надсилає міжнародний трафік голосової телефонії;

МЦК України;

МЦК держави, яка отримує міжнародний трафік голосової телефонії.

V. Особливості маршрутизації трафіка при використанні скорочених номерів та кодів глобальних телекомунікаційних послуг

5.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії для виклику служб екстреної допомоги здійснюється відповідно до законодавства України.

5.2. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в межах території місцевої телефонної мережі, зони нумерації, мережі рухомого (мобільного) зв’язку або всієї території України за задіяним скороченим номером має здійснюватись кожним оператором у власній мережі відповідно до отриманого ним дозволу НКРЗІ на використання такого номера на певній території, а у разі відсутності такого дозволу НКРЗІ - відповідно до умов договорів про взаємоз’єднання до мережі оператора, який отримав дозвіл на такий номер.

5.3. Маршрутизація трафіка голосової телефонії за кодом глобальної телекомунікаційної послуги, на який отримано дозвіл НКРЗІ на його використання, має здійснюватись всіма операторами до мережі оператора, який отримав дозвіл на такий код відповідно до умов договорів про взаємоз’єднання.

{Розділ V в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 656 від 18.12.2018}

Директор Департаменту зв’язку

В.П. Гресько


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.08.2012 — 2012 р., № 60, стор. 162, стаття 2452, код акта 62855/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 13. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -