<<
>>

РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020

Документ актуальний на 23.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

09.06.2020  № 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 липня 2020 р.

за № 608/34891

Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Відповідно до частини восьмої статті 42 Закону України "Про телекомунікації", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, з метою визначення умов функціонування, наповнення, користування та надання доступу до інформаційно-аналітичної системи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Л.

Рабчинська

В. Петров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

09 червня 2020 року № 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 липня 2020 р.

за № 608/34891

ПОРЯДОК

користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови функціонування, наповнення, користування та надання доступу до інформаційно-аналітичної системи (далі - ІАС) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про телекомунікації", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

3. ІАС НКРЗІ є інформаційно-телекомунікаційною системою, яка складається з окремих функціонально взаємопов'язаних автоматизованих систем та забезпечує виконання функцій, покладених на НКРЗІ.

4. До складу ІАС НКРЗІ входять Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій, офіційний вебсайт НКРЗІ, система електронної звітності НКРЗІ, інші програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби (основні та резервні), що забезпечують створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання електронних документів, контроль за їх виконанням і зберіганням, технологічне об'єднання функціонально пов'язаних складових системи в процесі виконання завдань та функцій, покладених на НКРЗІ, а також комплексна система захисту інформації.

Ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій здійснюється відповідно до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 17 грудня 2019 року № 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 11/34294.

Надання звітів операторів, провайдерів телекомунікацій здійснюється відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869.

II. Організаційні засади функціонування

1. Власником ІАС НКРЗІ є НКРЗІ, що забезпечує функціонування, розвиток та визначає організаційні засади користування ІАС НКРЗІ.

2. Технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в ІАС НКРЗІ, та обслуговування програмного забезпечення ІАС НКРЗІ здійснює структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації.

3. Захист інформації в ІАС НКРЗІ забезпечується з дотриманням вимог законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

III. Інформаційне наповнення

1. Інформаційне наповнення ІАС НКРЗІ здійснюється відповідно до інформації, що надається на виконання нормативно-правових вимог, та інформації, яка створюється в процесі реалізації завдань та функцій, покладених на НКРЗІ.

2. Інформаційне супроводження ІАС НКРЗІ забезпечують відповідальні самостійні структурні підрозділи НКРЗІ та уповноважені НКРЗІ посадові особи.

3. Розпорядником інформації в ІАС є НКРЗІ, що здійснює її одержання, створення, обробку, накопичення та збереження, оприлюднення та постійне оновлення у структурованому вигляді, який забезпечує зручність навігації, зокрема відповідно до суб'єкта спрямування інформаційних матеріалів (загальна інформація, інформація операторам, провайдерам телекомунікацій, споживачам послуг) та відповідно до виду інформаційних матеріалів за змістом (статистична, правова, довідкова тощо).

IV. Доступ до ІАС НКРЗІ

1. Доступ до інформації про послуги, іншої інформації та до публічних функцій ІАС НКРЗІ, зокрема пошуку, формування електронних витягів про операторів, провайдерів телекомунікацій, інших відомостей відповідно до законодавства, надається через офіційний вебсайт НКРЗІ без автентифікації на безоплатній основі цілодобово, без вихідних, за виключенням періодів технічного обслуговування, про які повідомляється на офіційному вебсайті НКРЗІ.

2. Автентифікація користувачів та підписання електронних даних в ІАС НКРЗІ здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" для надання звітів операторів, провайдерів телекомунікацій. Ідентифікація відповідних користувачів в ІАС НКРЗІ здійснюється через інтегровану систему електронної ідентифікації.

V. Взаємодія з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами

1. Інформаційна взаємодія ІАС НКРЗІ з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами передбачає обмін електронними документами, можливість отримання (обміну) електронних даних з інформаційних систем державних органів в автоматизованому режимі відповідно до запитів і повноважень.

2. Інформаційна взаємодія ІАС НКРЗІ з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами забезпечується:

на рівні обміну документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади відповідно до Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55;

на рівні обміну даними через інтерфейси прикладного програмування відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.

3. Впровадження автоматизованої взаємодії ІАС НКРЗІ з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами здійснюється НКРЗІ спільно з власниками таких систем відповідно до законодавства та потреб автоматизації інформаційної взаємодії.

4. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури автоматизованої взаємодії, а також умови отримання доступу визначаються відповідно до технічних регламентів такої взаємодії.

Заступник директора

Департаменту забезпечення

діяльності

М. Алєксанян


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.07.2020 — 2020 р., № 55, / № 55, ч. 2 /, стор. 1277, стаття 1749, код акта 99798/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -