<<
>>

РІШЕННЯ від 13.02.2018 № 78 "Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2018

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

13.02.2018  № 78

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2018 р.

за № 282/31734

Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Відповідно до статей 1, 14, 25, 26, 29 та 29-1 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України:

від 05 лютого 2009 року № 1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 року за № 242/16258;

від 03 грудня 2009 року № 1773 «Про затвердження Змін до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 січня 2010 року за № 2/17297.

4.

Департаменту ліцензування подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності через 120 днів з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Тимчасово виконуючий обов'язки

Міністра оборони України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

О. Данилюк

І.С. Руснак

Ю. Терентьєв

К.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

13.02.2018  № 78

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2018 р.

за № 282/31734

ПОРЯДОК

ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) і випромінювальних пристроїв (далі - ВП), у тому числі продукції, до складу якої входять РЕЗ (ВП), для їх вільного обігу в Україні.

Будь-який товар (продукція), що за своїми характеристиками призначений(а) для випромінювання та/або приймання радіохвиль, або до складу (комплекту постачання) якого (якої) входять призначені для цього пристрої, розглядається як РЕЗ (ВП). Наявність РЕЗ у продукції позначається: Bluetooth, WiFi (або 802.11хх, де хх - літери латинського алфавіту, або їх комбінація), GSM, 3G (або CDMA, UMTS, WCDMA та ін.), 4G (LTE, LTE-U та ін.), RFID (NFC), Wireless, Radio Frequency (RF, RF Transmitter), Transciever.

2. Цей Порядок поширюється на відносини, що виникають під час ввезення з-за кордону та реалізації в Україні РЕЗ та ВП, крім визначених пунктом 5 цього розділу.

Перелік товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів із зазначенням кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД для радіообладнання та товарів, що містять радіообладнання у своєму складі, наведено у додатку 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 142).

3. Дія цього Порядку обмежується виключно нормами Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон) і не стосується загального порядку та правил митного оформлення, прав власності, захисту здоров’я, контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання тощо, які регулюються іншими законами України.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

загальні користувачі радіочастотного ресурсу України (далі - загальні користувачі РЧР) - користувачі радіочастотного ресурсу України, які не внесені до переліку, визначеного частиною другою статті 5 Закону;

реалізація РЕЗ та ВП - передача, обмін, поставка за договором та відчуження іншим шляхом РЕЗ (ВП) від однієї особи до іншої безвідносно від того, чи відбулася реалізація платно та/або в іншій формі;

РЕЗ та ВП спеціального призначення - РЕЗ (ВП), призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно до їх функціональних обов'язків;

спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу України (далі - спеціальні користувачі РЧР) - користувачі радіочастотного ресурсу України, які визначені частиною другою статті 5 Закону.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України (далі - Митний кодекс), Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про електронну комерцію» та Технічним регламентом радіообладнання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання).

5. Цей Порядок не поширюється на ввезення та/або реалізацію:

1) РЕЗ та ВП спеціального призначення, що ввозяться з-за кордону та призначені для експлуатації згідно з Порядком ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 184 (далі - Порядок ввезення та експлуатації РЕЗ спеціального призначення);

2) РЕЗ (ВП), які переміщуються як особисті речі громадян, перелік яких визначено частиною першою статті 370 Митного кодексу.

6. Підтвердження належності (ідентифікація) РЕЗ (ВП) до таких, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального та/або спеціального користування, здійснюється залежно від категорій користувачів радіочастотного ресурсу України (загальні або спеціальні), які здійснюватимуть їх експлуатацію в Україні згідно з цільовим призначенням (користуватимуться радіочастотним ресурсом України із застосуванням цих типів РЕЗ (ВП) у відповідній радіотехнології), з урахуванням такого:

1) для РЕЗ (ВП), що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування загальними користувачами РЧР, - шляхом перевірки наявності інформації про такий тип РЕЗ (ВП) у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Загальний реєстр РЕЗ), який ведеться відповідно до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637);

2) для РЕЗ (ВП), що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування спеціальними користувачами РЧР, - шляхом документального підтвердження згідно з пунктом 4 Порядку ввезення та експлуатації РЕЗ (ВП) спеціального призначення.

7. РЕЗ (ВП), що може застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування загальними користувачами РЧР, має відповідати сукупності таких вимог:

1) бути призначеним для застосування в одній або декількох радіотехнологіях, які застосовуються загальними користувачами та визначені у розділі І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План використання РЧР). До таких РЕЗ належить також абонентське обладнання системи стільникового зв’язку (радіотелефони, радіотермінали, що вбудовано в продукцію), яке має модулі для радіомереж радіотехнології стандартів GSM та/або Міжнародного мобільного зв’язку IMT (ІМТ-2000, ІМТ-Advanced, IMT-2020), що працюють у інших смугах радіочастот, ніж визначені у Плані використання РЧР, але розподілені у Регламенті радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку для Міжнародного мобільного електрозв’язку (IMT);

2) відповідати Технічному регламенту радіообладнання;

3) відповідати розділу ІІ Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646 (далі - Перелік).

Якщо РЕЗ (ВП) передбачається застосовувати згідно з нормами, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), наведеними у додатку до Переліку (далі - Норми використання на бездозвільній основі), користувач не повинен мати можливості самостійно змінювати технічні характеристики.

ІІ. Ввезення з-за кордону РЕЗ (ВП)

1. Ввезення з-за кордону РЕЗ (ВП) здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу та статей 29 та 29-1 Закону. НКРЗІ відповідно до статті 26 Закону визначає можливість застосування РЕЗ (ВП) на території України в смугах радіочастот загального користування. Обов’язки виробників, їх уповноважених представників в Україні та імпортерів, а також вимоги щодо введення в обіг та надання на ринок РЕЗ (ВП) визначено у Технічному регламенті радіообладнання.

РЕЗ (ВП), призначені для застосування загальними користувачами радіочастотного ресурсу, ввозяться суб’єктами господарювання за умови:

наявності в Загальному реєстрі РЕЗ;

відсутності в переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територію України, Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України (далі - Спеціальний реєстр РЕЗ);

наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

Відсутність рішення НКРЗІ про внесення радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою до Загального реєстру РЕЗ не може бути підставою для відмови у митному оформленні.

Для інших РЕЗ (ВП) застосовується спеціальний порядок оформлення або заборона до застосування та ввезення на територію України згідно зі Спеціальним реєстром РЕЗ.

2. НКРЗІ передає Державній фіскальній службі України в електронній формі та в узгодженому форматі:

Загальний реєстр РЕЗ;

Спеціальний реєстр РЕЗ.

3. Громадяни для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, ввозять з-за кордону РЕЗ (ВП) відповідно до розділу ХІІ Митного кодексу за умови, якщо такі РЕЗ (ВП) відсутні у переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територію України, Спеціального реєстру РЕЗ, що ведеться згідно з розділом ІV цього Порядку.

4. Державна фіскальна служба України згідно з частиною другою статті 29 Закону протягом п’яти днів з дня завершення митного оформлення РЕЗ (ВП) передає до державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа згідно з укладеною між Державною фіскальною службою України та НКРЗІ угодою про інформаційне співробітництво.

Імпортери, у тому числі громадяни, мають право після завершення митних процедур звернутися до УДЦР із відповідною заявою (повідомленням) для обліку міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (IMEI), які вони ввезли в Україну відповідно до вимог Митного кодексу. УДЦР порівнює надану інформацію з інформацією з виписки з відповідних митних декларацій (інформацією про виконання митних формальностей) та у разі її відповідності здійснює облік цих ідентифікаторів.

УДЦР забезпечує безоплатний відкритий доступ до даних обліку зі свого веб-сайту в мережі Інтернет.

ІІІ. Реалізація в Україні РЕЗ (ВП)

1. Обов’язки розповсюджувачів та вимоги, які вони мають виконати під час надання на ринок РЕЗ (ВП), визначено у Технічному регламенті радіообладнання.

2. Реалізація РЕЗ (ВП) через комісійну торгівлю здійснюється відповідно до чинних в Україні правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, з урахуванням такого:

1) РЕЗ (ВП), що призначений для застосовування на території України в смугах радіочастот загального користування загальними користувачами РЧР, має бути включений до Загального реєстру РЕЗ. Розповсюджувач РЕЗ (ВП) зобов’язаний ознайомити покупця із зазначеними у Загальному реєстрі РЕЗ умовами використання цього РЕЗ (ВП);

2) морське радіообладнання, призначене для встановлення (комплектування) суден, що плавають під прапором України, повинно мати свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання, форма якого наведена у додатку 2 до Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 14 липня 2003 року № 531, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року за № 653/7974 (зі змінами) (далі - Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання).

ІV. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

1. Спеціальний реєстр РЕЗ містить відомості про:

1) перелік типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України;

2) перелік типів (видів) РЕЗ (ВП), що потребують спеціального порядку оформлення.

2. Спеціальний реєстр РЕЗ ведеться НКРЗІ у вигляді набору даних, перелік яких наведено у додатках 1 та 2 до цього Порядку.

3. Адміністратором Спеціального реєстру РЕЗ є самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення реєстру.

Розпорядником Спеціального реєстру РЕЗ є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію, визначає організаційні засади ведення реєстру. Функціонування та інформаційне наповнення Спеціального реєстру РЕЗ забезпечує визначений Головою НКРЗІ самостійний структурний підрозділ НКРЗІ на підставі відповідних рішень НКРЗІ.

4. НКРЗІ забезпечує вільний та безоплатний доступ до Спеціального реєстру РЕЗ шляхом оприлюднення і регулярного оновлення цього реєстру на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

5. Критеріями для прийняття рішення про внесення інформації до переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України, Спеціального реєстру РЕЗ, є:

1) одна або сукупність таких ознак:

РЕЗ (ВП) призначений для несанкціонованого втручання в роботу та/або несанкціонованого використання телекомунікаційних мереж (їх ресурсів), пристроїв обліку електричної енергії та інших електронних пристроїв, у тому числі шляхом навмисного створення перешкод, навмисного впливу на канали управління та/або синхронізації, викривлення даних, передачі підроблених повідомлень тощо (наприклад, станції активних перешкод, «jammer», «IMSI-catcher» тощо), за винятком РЕЗ (ВП) спеціальних користувачів РЧР або пристроїв технічного захисту інформації, які призначені для захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

РЕЗ (ВП) не забезпечує електромагнітну сумісність відповідно до умов, визначених у Плані використання РЧР;

РЕЗ (ВП) призначений для випромінювання на частотах (у смугах радіочастот), на яких забороняється випромінювання або введено відповідні обмеження, що передбачено Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208;

РЕЗ (ВП) призначений для використання загальними користувачами РЧР спеціальної радіотехнології, яка застосовується спеціальними користувачами РЧР, або в радіотехнологіях (смугах радіочастот), які не визначені у Плані використання РЧР для загальних користувачів РЧР;

2) інформацію про РЕЗ (ВП) не включено до Загального реєстру РЕЗ, за винятком тих РЕЗ (ВП), для яких застосовується спеціальний порядок оформлення;

3) письмова заборона виробника щодо надання на ринок певного типу (моделі) РЕЗ (ВП), яка прийнята ним через невідповідність умовам застосування цього РЕЗ (ВП) на території України в смугах радіочастот загального користування, визначених частиною першою статті 25 Закону;

4) вилучення РЕЗ (ВП) з обігу, відкликання з ринку України усіх типів РЕЗ (ВП) за письмовою ініціативою виробника;

5) рішення, прийняті органами ринкового нагляду відповідно до Законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції» про заборону надання РЕЗ (ВП) на ринок України;

6) обґрунтоване звернення радіочастотного органу спеціальних користувачів РЧР (для абзаців другого, четвертого, п’ятого підпункту 1 цього пункту).

6. Підставою для прийняття НКРЗІ рішення про виключення РЕЗ (ВП) з переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України, Спеціального реєстру РЕЗ, є:

1) документальне підтвердження усунення ознак, що стали підставою для прийняття рішення про внесення інформації до переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територію України, Спеціального реєстру РЕЗ;

2) рішення суду, що набрало законної сили.

7. Перелік продукції, для якої застосовується спеціальний порядок оформлення, визначено у додатку 3 до цього Порядку.

8. Підставою для прийняття рішення про виключення інформації про РЕЗ (ВП) з переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, що потребують спеціального порядку оформлення, Спеціального реєстру РЕЗ, є:

1) документальне підтвердження порушення спеціального порядку оформлення;

2) рішення суду, що набрало законної сили.

V. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог Порядку

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням цього Порядку здійснюється відповідно до законів України.

2. Відповідно до частини першої статті 58 Закону юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.

Директор Департаменту

ліцензування

М.С. Сокирко


Додаток 1

до Порядку ввезення з-за кордону

та реалізації в Україні

радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв

(пункт 2 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

набору даних, що міститься у переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територію України, Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

1. Номер за списком.

2. Номер та дата рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про внесення інформації.

3. Назва РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої або в комплекті постачання входить РЕЗ або ВП).

4. Код продукції згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) (за наявності).

5. Код продукції згідно з УКТЗЕД (для продукції іноземного походження) (за наявності).

6. Інформація про характеристики та опис ознак (призначення, функцій) продукції для заборони згідно з пунктом 5 розділу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 13 лютого 2018 року № 78.

7. Інформація про походження та/або ланцюги постачання відповідної продукції в Україні (у тому числі поштова адреса або адреса інтернет-магазину) (за наявності).

8. Додаткова інформація, яка дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію (за наявності, наприклад, смуги радіочастот, опис технології, технічні параметри, схожі типи, фотографії або графічне зображення, ідентифікація, маркування тощо).

9. Довідкова необхідна інформація.


Додаток 2

до Порядку ввезення з-за кордону

та реалізації в Україні

радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв

(пункт 2 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

набору даних, що міститься у переліку типів (видів) РЕЗ та ВП, що потребують спеціального порядку оформлення, Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

1. Номер за списком.

2. Номер та дата рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про внесення інформації.

3. Назва РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої або в комплекті постачання входить РЕЗ або ВП).

4. Код продукції згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) ( за наявності).

5. Код продукції згідно з УКТЗЕД (для продукції іноземного походження) (за наявності).

6. Інформація про характеристики та опис ознак (призначення, функцій) продукції, визначення умов використання (експлуатації) в Україні.

7. Опис суб’єктів (найменування), яких стосується спеціальний порядок оформлення.

8. Обмеження кількості продукції.

9. Додаткова інформація, яка дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію (за наявності).

10. Довідкова необхідна інформація.


Додаток 3

до Порядку ввезення з-за кордону

та реалізації в Україні

радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв

(пункт 7 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

продукції, для якої застосовується спеціальний порядок оформлення

№ з/п

Назва продукції (РЕЗ або ВП)

Спеціальний порядок оформлення

суб’єкт ввезення (отримувачі)

мета ввезення та/або експлуатації

обмеження щодо кількості

інші особливі умови

1

2

3

4

5

6

1

РЕЗ (ВП), які передбачається застосовувати в Україні згідно з Нормами використання на бездозвільній основі (пункти 4 та 7 розділу 1 та розділ 2)

Суб’єкти господарювання та інші юридичні особи

Для поповнення основних фондів

Не більше ніж 2 шт. кожного типу (моделі)

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ

2

Персональні обчислювальні машини (машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки) та інші електропобутові товари, ігрові консолі, що містять у своєму складі РЕЗ (у тому числі інше обладнання та приладдя, необхідне для тестування й розробки)

Суб’єкти господарювання та інші юридичні особи

Для проведення в Україні спеціальних досліджень (медичних, наукових тестів, розроблення програмного забезпечення тощо) або гуманітарна допомога

Не більше ніж 10 шт. кожного типу (моделі)

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ. Мета ввезення визначається (підтверджується) зовнішньоекономічним договором (контрактом) з відправником продукції.

Визнання продукції як гуманітарної допомоги підтверджується відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»

3

Продукція, включена до Загального реєстру РЕЗ, або комплектуючі до цієї продукції (наприклад, картки безпроводового доступу іншого виробника)

Суб’єкти господарювання, визначені виробником для гарантійного та/або сервісного обслуговування

З метою гарантійного та/або сервісного обслуговування продукції в Україні

Без обмеження кількості РЕЗ

Без наявності окремої декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про комплектуючі до продукції до Загального реєстру РЕЗ. Не передбачається подальше надання на ринок. Мету ввезення має бути зазначено у зовнішньоекономічному договорі (контракті) з виробником товару або у господарському договорі з уповноваженою особою виробника в Україні, або іншим іноземним суб’єктом господарювання – відправником продукції

4

Аматорські та аматорські супутникові радіостанції (передавачі та/або приймачі як промислового виробництва, так і виготовлені самостійно)

Громадяни України (іноземці або особи без громадянства у випадках, визначених у Регламенті аматорського радіозв’язку України, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943)

Радіоспорт, з метою застосування в експериментальних дослідженнях в аматорській та аматорській супутниковій радіослужбах

Не більше ніж 2 радіостанції та/або антени (комплекти антенно-щоглових споруд)

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ. Спеціальна підготовка у сфері аматорського радіозв’язку підтверджується дозволом на експлуатацію аматорської радіостанції, оформленим згідно з Регламентом, а іноземців – дозвільним документом CEPT (екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (NOVICE), гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC)), визнаним в Україні відповідно до зазначеного Регламенту)

5

Морське радіообладнання, на яке розповсюджуються вимоги Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1103

Суб’єкти господарювання або власники судна

З метою для встановлення (комплектування, ремонту) на морському або річковому судні

У кількості для забезпечення вимоги комплектування судна

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ, але за наявності на це обладнання Свідоцтва про схвалення типу суднового обладнання. Вимоги щодо кількості та найменування встановлено у Переліку обов'язкового радіообладнання торговельних суден (за винятком риболовних суден та суден, для яких радіообладнання не передбачено вимогами класифікаційних товариств), які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Конвенції СОЛАС-74/78, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 30 серпня 2002 року № 605, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2002 року за № 770/7058

6

Компоненти та обладнання, що є засобами зв'язку, навігації та спостереження (радіолокаційні, навігаційні системи та авіаційна радіоелектроніка) цивільного повітряного судна (за винятком оснащення державного повітряного судна)

Сертифіковані суб'єкти авіаційної діяльності авіації загального призначення, експлуатанти цивільного повітряного судна (або за їх дорученнями інші суб’єкти господарювання)

З метою виробництва, ремонту, відновлювальних робіт цивільного повітряного судна або створення обмінного фонду запасних частин, їх експорту, імпорту, в обмеженій обґрунтованій кількості компонентів та обладнання

У кількості, необхідній для виконання відповідних робіт

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ. Підтвердження статусу суб’єкта господарювання як сертифікованого суб'єкта авіаційної діяльності авіації загального призначення, експлуатанта цивільного повітряного судна згідно з вимогами Повітряного кодексу України

7

Будь-які РЕЗ (ВП)

Суб’єкти господарювання

З метою сертифікації, проведення оцінки відповідності або випробувань (з можливістю надання на ринок після підтвердження відповідності у сфері користування радіочастотним ресурсом України)

Не більше ніж 3 шт. кожного типу (моделі)

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ. Мета ввезення зазначається у договорі з призначеним органом з оцінки відповідності та/або їх випробувальною лабораторією, що включені до переліку, погодженого НКРЗІ згідно з частиною другою статті 25 Закону

8

Окремі види (типи) РЕЗ (ВП)

Суб’єкти господарювання

Для демонстрації на виставках, ярмарках та інших заходах, організованих для показу (рекламування) товару або з іншою аналогічною метою (наприклад, для вивчення попиту, проведення досліджень чи випробувань, чи побудови тестового сегмента мережі), що не пов’язана з подальшим розповсюдженням

Не більше ніж 20 шт. кожного типу (моделі)

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ. Мета ввезення підтверджується зовнішньоекономічним договором (контрактом) із виробником або його уповноваженим представником в Україні

9

Частини для виробництва в Україні РЕЗ (ВП) як комплектуючі засоби

Суб’єкти господарювання

Призначені для виробництва (монтажу) продукції (кінцевого виробу або напівфабрикату) в Україні, у тому числі для подальшого його реекспорту, імпорту або реалізації готової продукції в Україні

-

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання для радіомодулів та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ.

Підтвердження належності частин до тих, що не є функціонально закінченими РЕЗ або ВП, здійснюється призначеними органами з оцінки відповідності, перелік яких погоджено НКРЗІ відповідно до частини другої статті 25 Закону

10

Окремі види (типи) РЕЗ (ВП)

Суб’єкти, визначені у переліку пункту 1 Порядку надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 818

Для застосування згідно зі статтею 52 Закону

-

Без наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання та/або внесення відповідної інформації про РЕЗ (продукцію) до Загального реєстру РЕЗ

11

Окремі види (типи) РЕЗ, які не потребують включення до Загального реєстру РЕЗ згідно з окремими рішеннями НКРЗІ

Суб’єкти господарювання

Вільний обіг на території України

-

За наявності декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.04.2018 — 2018 р., № 27, стор. 124, стаття 992, код акта 89643/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -