<<
>>

РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019

Документ актуальний на 20.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

26.02.2019  № 94

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2019 р.

за № 285/33256

Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", з урахуванням Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646, що додаються.

2. Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О.

Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Ю. Терентьєв

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної комісії,

що здійснює

державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації 

26 лютого 2019 року № 94

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 березня 2019 р.

за № 285/33256

ЗМІНИ

до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

1. У пункті 1.5 розділу I:

в абзаці п'ятому після слів "географічними координатами" доповнити словами "та/або за визначеною адресою,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"ДІ-10 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам на кожний радіоелектронний засіб на термін до трьох місяців з обмеженням місць (території) встановлення (використання) та відповідно до особливості застосування радіотехнології, визначеної Планом.".

2. Розділ II викласти у такій редакції:

"II. Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують

№ з/п

Назва радіотехнології (за необхідності - смуга радіочастот)

Вид РЕЗ (місце у радіомережі) або ВП

базова станція

повторювач (ретранслятор, репітер)

інше обладнання радіомережі або радіовизначення чи випромінювальний пристрій

абонентська станція стаціонарного застосування

абонентська станція рухома

примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

 

2

Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок

НД

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

 

3

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

 

4

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

 

5

Аналогові безпроводові телефони

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

 

6

Аналоговий транкінговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

 

7

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок

НД

НД

ДБ-4 або ДБ-5

ДБ-4 або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7

 

8

Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

НД

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

 

9

Пейджинговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

НД

ЗД-7

ЗД-7

 

10

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

ДБ-5

 

11

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

 

12

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

 

13

Радіозв'язок берегових та суднових станцій

Берегова станція згідно з ДВ-1

НД

ДВ-1 або ДБ-6

ДВ-3

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

 

14

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

ДВ-1

НД

НД

ДБ-4

ДБ-5

 

15

Радіозв'язок передавання даних

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

 

16

Цифровий транкінговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5

 

17

Пристрої радіочастотної ідентифікації

ДВ-1

НД

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

 

18

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

 

19

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 (цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM)

ДВ-1

Базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4

ДВ-1 або ДВ-3

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

 

20

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

ДВ-1

Базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4

ДВ-1 або ДВ-3

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

Особливості застосування РЕЗ у смугах радіочастот 1710 - 1785 МГц і 1805 - 1880 МГц на борту повітряних суден визначені Планом

21

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

ДВ-1

Базові станції архітектури Home Node B згідно з ЗД-7

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

 

22

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT

ДВ-1

Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B згідно з ЗД-7

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191

23

Цифрова безпроводова телефонія

ДВ-1 або ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

 

24

Широкосмуговий радіодоступ для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні:

 

 

 

 

 

 

- 1427 - 1497,5 МГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ДБ-4

ДБ-5

 

- 1785 - 2232 МГц,

  2300 - 2400 МГц,

  3400 - 3600 МГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1, або ДБ-4, або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7

 

- 2400 - 2483,5 МГц,

  5150 - 5350 МГц,

  5470 - 5725 МГц та

  5725 - 5850 МГц

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1, або ДБ-4, або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7

 

- 2400 - 2483,5 МГц

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

Для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях (на територіях парків, скверів тощо або всередині будівель, споруд чи біля них, які доступні або відкриті для відвідування населення, у тому числі періодично, масового відпочинку, спортивних і культурних заходів тощо) або на транспорті загального користування (автомобільному, залізничному, повітряному, водному, у тому числі на об'єктах транспортної галузі)

- 2400 - 2483,5 МГц,

  5150 - 5350 МГц

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

РЕЗ використовується на борту повітряних суден згідно з особливостями їх застосування відповідно до Плану

25

Надширокосмуговий радіодоступ

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

 

26

Мультисервісний радіодоступ для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні:

 

 

 

 

 

 

- 2300 - 3700 МГц,

  2,75 - 29,5 ГГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

НД

 

- 2500 - 2700 МГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7

 

- 10,5 - 10,65 ГГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ЗД-7

НД

 

27

Мультимедійний радіодоступ

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДБ-4

НД

 

28

Радіорелейний зв'язок для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні:

 

 

 

 

 

 

- 3800 - 59000 МГц

НД

ДВ-1

ДВ-1

НД

НД

Дозвіл видається на радіорелейний інтервал

- 59 - 94 ГГц

НД

ДБ-4

ДБ-4

НД

НД

29

Радіолокаційний пошук та супровід

НД

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

 

30

Метеорологічна радіолокація

НД

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

 

31

Радіовипромінювання станцій радіомаяків

Радіомаяк згідно з ДВ-1

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

 

32

Супутниковий радіозв'язок для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні:

 

 

 

 

 

 

- 2200 - 11700 МГц,

  12,5 - 12,75 ГГц,

  17,3 - 18,1 ГГц

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

ДВ-1

НД

 

- 12,5 - 12,75 ГГц,

  13,75 - 14,5 ГГц

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

ДВ-1

VSAT-термінал згідно з ДВ-1, пересувна земна станція супутникової мережі збирання новин згідно з ДБ-4

НД

Для VSAT-терміналів, що працюють відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію HUB, яка побудована за топологією "зірка" згідно з ДБ-4

- 18,1 - 21,2 ГГц,

  27,5 - 31 ГГц

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

ДВ-1

VSAT-термінал згідно з ДБ-4 або ЗД-7

НД

 

33

Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ДБ-4

ДБ-5

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

Особливості застосування РЕЗ на борту повітряних суден визначені Планом

34

Рухомий супутниковий радіозв'язок

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

ДБ-4

ДБ-5

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

 

35

Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

НД

ДБ-5

 

36

Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

НД

НД

 

37

Супутникове радіомовлення

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція згідно з ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

 

38

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

ДВ-1

ДВ-3

НД

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

НД

 

39

Аналогове звукове мовлення

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

 

40

Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

 

41

Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

 

42

Аналогове телевізійне мовлення

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

 

43

Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7

 

44

Передавання телевізійних репортажів з місця подій

ДВ-2

ДВ-2

ДВ-2

ДВ-2

НД

 

45

Безпроводові аудіозастосування

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-4

ЗД-7 або ДБ-5

 

46

Радіомікрофони

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-4

ЗД-7 або ДБ-5

 

47

Телеметрія та радіодистанційне керування

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-4

ЗД-7 або ДБ-5

 

48

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-4

ЗД-7 або ДБ-5

 

49

Радіокерування моделями

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-4

ЗД-7 або ДБ-5

 

50

Індуктивні радіозастосування

НД

НД

ЗД-7 або ДВ-2

НД

ЗД-7 або ДВ-2

 

51

Радіопереговорні пристрої

НД

НД

ЗД-7

НД

НД

 

52

Медичні радіоімплантанти

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

 

53

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

НД

НД

ДБ-4 або ЗД-7

НД

НД

 

54

Радіолокаційні вимірювання

НД

НД

ЗД-7

НД

НД

 

55

Радіолокаційне зондування ґрунту

НД

НД

ДБ-5

НД

НД

 

56

Аматорський радіозв'язок

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

 

57

Аматорський супутниковий радіозв'язок

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

 

58

Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня

ДІ-10

ДІ-10

ДІ-10

ДІ-10

ДІ-10

 

".

3. Додаток до Переліку викласти у новій редакції, що додається.

Директор

Департаменту ліцензування

І.Ю. Чернявська


Додаток 

до Переліку радіоелектронних засобів

та випромінювальних пристроїв,

на експлуатацію яких потрібен дозвіл

на експлуатацію радіоелектронного засобу

або випромінювального пристрою

(у редакції рішення Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації,

від 26 лютого 2019 року № 94)

(пункт 1.5)

НОРМИ,

що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимоги частини восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі)

№ з/п

Тип РЕЗ або ВП

Радіотехнологія/ позначення стандарту або іншого обов'язкового нормативного документа

Перелік технічних вимог до характеристик РЕЗ або ВП

Вимоги до умов встановлення/ розміщення та застосування РЕЗ або ВП

Інша необхідна інформація

робочі смуги (номінали) частот (передача/прийом)

максимальна вихідна потужність передавача

вимоги до антени

максимальна (сумарна) еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (ЕІВП), максимальна ефективна випромінювана потужність (ЕВП), напруженість поля

додаткові параметри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Технічні засоби телекомунікацій для організації доступу до телефонної мережі загального користування та до мережі Інтернет

1

Базові станції цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B (діапазон 2100 МГц)

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) / ETSI EN 301 908-11

2110 - 2170 МГц/

1920 - 1980 МГц

100 мВт або 50 мВт у разі використання смарт-антенного модуля (MIMO)

ненаправлена інтегрована антена

ЕІВП мінус 10 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій

всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію

вхідний фільтр базової станції цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980 - 2000 МГц має забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування.

Вимоги відповідно до ETSI TR 125 967

2

Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B (діапазон 1800 МГц)

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-14

1805 - 1880 МГц/

1710 - 1785 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 11 дБі

у разі використання режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не може перевищувати допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП

базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій

всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію

 

3

Базові станції Pico BTS (Local Area BS) та архітектури Home eNode B (діапазон 2600 МГц)

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-14

2630 - 2665 МГц/

2510 - 2545 МГц,

2685 - 2690 МГц/

2565 - 2570 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 11 дБі

у разі використання режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не може перевищувати допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП

базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій

всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію

 

4

Технічні засоби телекомунікацій (базові станції, повторювачі сигналу) для організації фіксованого (номадичного) абонентського радіодоступу стандарту DECT

Цифрова безпроводова телефонія /

ETSI EN 301 406

1880 - 1900 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі

 

 

всередині приміщень

для організації радіозв'язку у системі з фіксованим (номадичним) абонентським радіодоступом стандарту DECT

5

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та LBT)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

встановлення всередині та ззовні приміщень з метою організації доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен). Організація мережі RLAN винятково за схемою "точка-багатоточка". До 01 січня 2027 року під час побудови мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не має перевищувати 6 м над рівнем землі, при цьому максимальна напруженість електромагнітного поля у смузі радіочастот 20 МГц на відстані 30 м від антени не має перевищувати 96 дБмкВ/м або на відстані 50 м від антени не має перевищувати 91 дБмкВ/м

для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03. Власники ліцензій Л03 не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби (принаймні до 01 січня 2027 року). Власники мережі ззовні приміщень повинні застосовувати установлений формат ідентифікатора радіомережі SSID (Sevice Set Identifier):

для операторів телекомунікації: "L_хххх*", де хххх - номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03;

для технологічних користувачів: "Т_хххх*", де хххх - номер ЄРДПОУ або ІНН згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

__________

* Будь-які інші цифри або літери

6

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц, фіксована радіослужба)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. Після припинення використання радіотехнології у строки, визначені Планом, дозволяється подальше використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу за інших умов доступу до радіочастотного ресурсу

7

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,3 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5250 - 5350 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02

8

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,5 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5470 - 5670 МГц

250 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л01

9

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,7 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5670 - 5725 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до ETSI EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу

10

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi, діапазон 5,8 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 502

5725 - 5850 МГц

250 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданими у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л01

Розділ 2. Кінцеве обладнання (абонентські РЕЗ)

1

Аналоговий безпроводовий телефон

Аналогові безпроводові телефони /

ETSI EN 300 422

30,075 - 31,3 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована антена

 

 

для підключення до мереж фіксованого телефонного зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку)

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 /

TIA/EIA-98-E, TIA-866-A

824,07 - 842,97 МГц/

869,07 - 887,97 МГц

1 Вт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

 

реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

3

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку)

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 /

ETSI EN 301 511

888 - 915 МГц/

933 - 960 МГц

2 Вт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

 

реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

4

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку)

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 /

ETSI EN 301 511

1710 - 1785 МГц /

1805 - 1880 МГц

1 Вт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

 

реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

5

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку)

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-13

1710 - 1785 МГц /

1805 - 1880 МГц

250 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

 

LTE (та подальші релізи),

UMTS (та подальші релізи). Реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

6

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку)

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) / EN 301 908-2

1920 - 1980 МГц/

2110 - 2170 МГц

0,25 Вт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

 

реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

7

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв'язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв'язку)

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-13

2510 - 2545 МГц/

2630 - 2665 МГц,

2565 - 2570 МГц/

2685 - 2690 МГц

250 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

 

LTE (та подальші релізи),

UMTS (та подальші релізи). Реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

8

Телефонні апарати для проводового зв'язку та/або IP-телефонії з безпроводовою слухавкою стандарту DECT

Цифрова безпроводова телефонія /

ETSI EN 301 406

1880 - 1900 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі

 

 

для підключення до мереж фіксованого телефонного зв'язку

 

9

Термінальне (кінцеве) обладнання стандарту DECT (безпроводова слухавка, приєднуваний пристрій)

Цифрова безпроводова телефонія /

ETSI EN 301 406

1880 - 1900 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі

 

 

для підключення до мереж з фіксованим (номадичним) абонентським радіодоступом стандарту DECT

 

10

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 326-2

1785 - 1805 МГц,

1900 - 1920 МГц,

1980 - 2000 МГц

500 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

у смузі радіочастот 1980 - 1985 МГц станція не має створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок

IMT-2000 (UMTS)" та вимагати захисту від них

11

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 326-2

2300 - 2400 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

12

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

100 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

 

13

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 326

3400 - 3600 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

щільність потоку потужності на висоті 3 метрів над рівнем землі не має перевищувати - 154,5 дБВт/(кв. м * 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не мають вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв'язку МСЕ

14

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5250 - 5350 МГц

200 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

 

15

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5470 - 5670 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

 

16

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5670 - 5725 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

станція повинна мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу

17

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 502

5725 - 5850 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

 

18

Абонентська станція радіодоступу

Мультисервісний радіодоступ /

ETSI EN 300 749, або

ETSI EN 300 744, або

IEEE 802.16

2500 - 2510 МГц,

2545 - 2565 МГц,

2570 - 2630 МГц,

2665 - 2685 МГц

250 мВт

направлена інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

 

19

Абонентська станція радіодоступу

Мультисервісний радіодоступ /

ETSI EN 302 326-2

10,5 - 10,65 ГГц

250 мВт

направлена інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

станція не має створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6 - 10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35 - 10,5 ГГц

20

Земна станція супутникового зв'язку типу VSAT (абонентський супутниковий VSAT-термінал системи фіксованого супутникового зв'язку)

Супутниковий радіозв'язок /

ETSI EN 301 459

29,5 - 31 ГГц/

18,3 - 20,2 ГГц

3 Вт

діаметр антени не більше 1 м або відповідна еквівалентна апертура

ЕІВП до 50 дБВт

 

застосування станції у радіомережі оператора фіксованого супутникового зв'язку, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. Не передбачена експлуатація абонентського супутникового VSAT-терміналу під час руху в фіксованій супутниковій радіослужбі

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Розділ 3. Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії

1

Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації

тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 330

6765 - 6795 кГц

 

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Неспеціалізовані пристрої

короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 330

13553 - 13567 кГц

 

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

3

Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 220

40,66 - 40,7 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП до 10 мВт

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

4

Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 220

433,05 - 434,04 МГц

1 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 1 мВт для необхідної ширини смуги радіочастот до 250 кГц або спектральна щільність потужності випромінювання мінус 13 дБм у будь-якій смузі шириною 10 кГц для методу модуляції з необхідною шириною смуги понад 250 кГц

за винятком передачі аудіо- та відеоінформації

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

433,05 - 434,04 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП до 10 мВт

робочий цикл менше 10 %

 

 

434,04 - 434,79 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП до 10 мВт

робочий цикл менше 10 %

 

 

434,04 - 434,79 МГц

 

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП до 10 мВт

робочий цикл до 100 %. У разі використання каналу до 25 кГц, передача аудіоінформацї дозволяється за умови режиму контролю спектра LBT (режим прослуховування перед

включенням передавача)

 

 

5

Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 220

868,0 - 868,6 МГц

25 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі

ЕВП до 25 мВт

робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1 % за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти

прийом/передача відеоінформації не дозволяється

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

6

Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 440

2400 - 2483,5 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 5 дБ

ЕІВП до 32 мВт

у разі використання технології розширення спектра методом FHSS (стрибкоподібної зміни частоти) робочий цикл на випромінювання до 100 %. У разі використання методу розширення спектра DSSS (прямої послідовності) робочий цикл на випромінювання до 50 %

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

7

Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 440

5725 - 5875 МГц

25 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 25 мВт

 

 

 

Розділ 4. РЕЗ для систем автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів

1

Радіообладнання системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів (діапазон 868 МГц, радіоінтерфейси передачі даних ZigBee, LoRaWAN, їх модифікації та інші)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 220

868,0 - 868,6 МГц

25 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 9 дБі

ЕВП 25 мВт

робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1 % за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти

 

 

2

Радіообладнання системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів (діапазон 2,4 ГГц радіоінтерфейси передачі даних ZigBee, LoRaWAN, їх модифікації та інші)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

50 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц - для режиму роботи з DSSS

робочий цикл на випромінювання не більше 50 %

 

 

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

для режиму роботи з FHSS

робочий цикл на випромінювання 100 %

 

 

Розділ 5. Спеціалізоване радіообладнання

1

Активні радіочастотні медичні імплантати

Медичні радіоімпланти /

ETSI EN 302 195

9 - 315 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

робочий цикл до 10 % часу

для активних медичних пристроїв, що імплантуються

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Радіообладнання для приладів наднизької потужності, що імплантуються в тіло тварин

Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 536

315 - 600 кГц

 

 

напруженість магнітного поля мінус 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

робочий цикл до 10 % часу

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

3

Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності (ULP-AMI-M) та пов'язані з ними периферійні пристрої (ULP-AMI-M-P)

Медичні радіоімпланти /

ETSI EN 302 510

30 - 37,5 МГц

 

 

ЕВП до 1 мВт

робочий цикл до 10 % часу

для медичних мембранних імплантатів з наднизьким енергоспоживанням для вимірювання артеріального тиску в межах визначення активних медичних пристроїв, що імплантуються

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

4

Імпланти медичні наднизької потужності (MEDS)

Медичні радіоімпланти /

ETSI EN 302 537

401 - 402 МГц

 

 

ЕВП до 25 мкВт

рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні канали для збільшення пропускної здатності до 100 кГц. Робочий цикл до 0,1 % часу

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

5

Імпланти медичні активні наднизької потужності (ULP-AMI) та пов'язані з ними периферійні пристрої (ULP-AMI-P)

Медичні радіоімпланти /

ETSI EN 301 839

402 - 405 МГц

 

 

ЕВП до 25 мкВт

рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні канали для збільшення пропускної здатності до 300 кГц

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

6

Імпланти медичні наднизької потужності (MEDS)

Медичні радіоімпланти /

ETSI EN 302 537

405 - 406 МГц

 

 

ЕВП до 25 мкВт

рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні канали для збільшення пропускної здатності до 100 кГц. Робочий цикл до 0,1 % часу

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

7

Імпланти медичні активні низької потужності (LP-AMI) та пов'язані з ними периферійні пристрої (LP-AMI-P)

Медичні радіоімпланти /

ETSI EN 301 559

2483,5 - 2500 МГц

 

 

ЕІВП до 10 мВт

рознесення каналів 1 МГц. Смуга радіочастот може також використовуватися динамічно як один канал для швидкісної передачі даних. Робочий цикл до 10 % часу

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Розділ 6. Пристрої радіовизначення

1

Лавинні датчики (маячки) для пошуку жертв сходу лавин

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів /

ETSI EN 300 718

456,9 - 457,1 кГц

(центральна частота 457 кГц)

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

для пошуку людей, що потрапили в лавини

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

4500 - 7000 МГц

 

 

ЕІВП до 24 дБм

 

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

 

3

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

8500 - 10600 МГц

 

 

ЕІВП до 30 дБм

 

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

 

4

Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний (цифровий бар'єр)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 440

10,51 - 10,54 ГГц

10 мВт

14 дБі

 

 

застосування у системах охорони периметрів будь-яких об'єктів та формування тривожного сповіщення під час перетинання порушником зони виявлення

 

5

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 729

24,05 - 26,5 ГГц

 

інтегрована або конструктивна антена

пікова ЕІВП до 26 дБм/50 МГц і з середньою ЕІВП до мінус 14 дБм/МГц

застосування алгоритму контролю потужності випромінювання

 

 

6

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

24,05 - 27 ГГц

 

 

ЕІВП до 43 дБм

 

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

 

7

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

35 - 37,5 ГГц

 

 

ЕІВП до 43 дБм

 

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

 

8

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 729

57 - 64 ГГц

 

інтегрована або конструктивна антена

пікова ЕІВП до 35 дБм/50 МГц і з середньою ЕІВП до 2 дБм/МГц

застосування алгоритму контролю потужності випромінювання

 

 

9

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

57 - 64 ГГц

 

 

ЕІВП до 43 дБм

 

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

 

10

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 729

75 - 85 ГГц

 

інтегрована або конструктивна антена

пікова ЕІВП до 34 дБм/50 МГц і середня ЕІВП - 3 дБм/МГц

застосування алгоритму контролю потужності випромінювання

 

 

11

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 372

75 - 85 ГГц

 

 

ЕІВП до 43 дБм

 

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

 

Розділ 7. Спеціалізовані пристрої телематики транспортних систем

1

Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 858

24,05 - 24,075 ГГц

 

 

ЕІВП до 100 мВт

 

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

 

2

Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 858

24,075 - 24,15 ГГц

 

 

ЕІВП до 0,1 мВт

у разі використання додаткової технології запобігання завадовому впливу (обладнання під час роботи має автоматично виключатися в радіусі 35 км від м. Євпаторія-19 (АР Крим, НЦУВКЗ, антенний комплекс П-2500 (радіотелескоп РТ-70) з ЕІВП до 100 мВт)

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

 

3

Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 858

24,15 - 24,25 ГГц

 

 

ЕІВП до 100 мВт

 

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

 

4

Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 858, звіт ECC 164

24,25 - 24,495 ГГц

 

 

ЕІВП до - 11 дБм

робочий цикл на випромінювання до 0,25 %

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

 

5

Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 858, звіт ECC 164

24,25 - 24,5 ГГц

 

 

ЕІВП до 20 дБм (для радарів, установлених спереду транспортного засобу)

робочий цикл на випромінювання до 5,6 %

 

 

ЕІВП до 16 дБм (для радарів заднього огляду)

робочий цикл на випромінювання до 2,3 %

6

Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 858, звіт ECC 164

24,495 - 24,5 ГГц

 

 

ЕІВП до - 8 дБм

робочий цикл на випромінювання до 1,5 %/

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

 

7

Інтелектуальна транспортна система

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 686

63 - 64 ГГц

 

 

ЕІВП до 40 дБм

 

для обміну інформацією між автомобільними транспортними засобами або транспортним засобом та обладнанням дорожньої інфраструктури

 

8

Автомобільний радар

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 301 091-1

76 - 77 ГГц

 

 

пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП до 23,5 дБм

 

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

 

9

Фіксоване радіолокаційне (телеметричне) обладнання для транспорту та дорожнього руху

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 301 091-2

76 - 77 ГГц

 

 

пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП до 23,5 дБм

 

 

 

10

Телеметричний пристрій транспорту та дорожнього руху

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 303 360

76 - 77 ГГц

 

 

пікова ЕІВП до 30 дБм і середня ЕІВП до 3 дБм/МГц

робочий цикл на випромінювання до 56 %

для систем виявлення перешкод

 

11

Радар короткого радіусу дії

Радіолокаційні вимірювання /

ETSI EN 302 264

77 - 81 ГГц

 

 

максимальна середня щільність потужності до мінус 3 дБм/1 МГц і пікова ЕІВП до 55 дБм

 

 

 

Розділ 8. Приймачі

1

Приймальне обладнання супутникового мовлення

Супутникове радіомовлення /

ETSI EN 303 372

11,7 - 12,5 ГГц

 

 

 

 

для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Радіоприймач аналогового звукового мовлення (AM/FM), у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції

Аналогове звукове мовлення /

IEC 62106

148,5 - 26100 кГц

(діапазони LF, MF та HF),

65,9 - 74 МГц

(VHF - діапазон І),

87,5 - 108 МГц

(VHF - діапазон II)

 

 

 

 

для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

3

Радіоприймач цифрового звукового мовлення стандарту DRM, у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції

Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM /

ETSI EN 303 345,

ETSI TS 103 461

148,5 - 26100 кГц

(діапазони LF, MF та HF)

 

 

 

 

для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

4

Радіоприймач цифрового звукового мовлення стандарту DAB, у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції

Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB /

ETSI TS 103 461,

ETSI EN 303 345,

ETSI TS 103 461

174 - 230 МГц

(VHF-діапазон III)

 

 

 

 

для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

5

Телевізійний приймач наземного телевізійного мовлення

Аналогове телевізійне мовлення /

48,5 - 66 МГц,

76 - 100 МГц,

174 - 230 МГц,

470 - 862 МГц

 

 

 

 

для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення. Норми не розповсюджуються на кабельні мережі

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T /

ETSI EN 303 340

174 - 230 МГц,

470 - 822 МГц,

846 - 862 МГц

 

 

 

 

Норми не розповсюджуються на приймачі для приймання програм у багатопрограмній кабельній мережі

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

6

Приймачі для наземного телевізійного мовлення у складі іншої продукції

Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T /

ETSI EN 303 340

174 - 230 МГц,

470 - 822 МГц,

846 - 862 МГц

 

 

 

 

для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення. Норми не розповсюджуються на кабельні мережі

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

7

Приймач мікрохвильової телерадіоінформаційної системи (МІТРІС; ТРС ТРОФІ)

Багатоканальне наземне телерадіомовлення / МІТРІС; ТРС ТРОФІ

11,7 - 12,5 ГГц

 

 

 

 

норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі

 

8

Приймач персонального радіовиклику (pager)

Пейджинговий радіозв'язок /

ETSI EN 300 224

160,975 - 161,25 МГц

 

 

 

 

норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

9

Приймач глобальної радіонавігаційної системи (GNSS), у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції

ETSI EN 303 413

1164 - 1215 МГц,

1215 - 1300 МГц,

1559 - 1610 МГц

 

 

 

згідно з узгодженими Україною супутниковими частотними позиціями. Відповідно до ETSI TS 103 246 (1-5), ETSI TR 103 183 для Galileo, GPS тощо

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

10

Приймачі для інших систем радіозв'язку, за винятком тих, що потребують захисту частотних присвоєнь (радіоастрономічна служба тощо)

В радіотехнологіях, визначених Планом

9 кГц - 75 ГГц

 

 

 

 

норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Розділ 9. Пристрої з індуктивним принципом дії, у тому числі для передавання інформації

1

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

9 - 59,75 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

59,75 - 60,25 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

3

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

60,25 - 74,75 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

4

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

74,75 - 75,25 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

5

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

75,25 - 77,25 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

6

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

77,25 - 77,75 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

7

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

77,75 - 90 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

8

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

90 - 119 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

9

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

119 - 128,6 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

10

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

128,6 - 129,6 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

11

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

129,6 - 135 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

12

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

135 - 140 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

13

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

140 - 148,5 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

14

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

148,5 - 5000 кГц

 

 

напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі

10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м

за винятком пристроїв радіочастотної ідентифікації (RFID)

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

15

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID)

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

400 - 600 кГц

 

 

напруженість поля мінус 8 дБмкА/м на відстані 10 м

 

RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, системи радіовизначення, NFC, інші системи

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

16

Індукційні пристрої систем

радіозв'язку, що базуються на

використанні властивостей

магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

3155 - 3400 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

17

Індукційні пристрої систем

радіозв'язку, що базуються на

використанні властивостей

магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

5000 - 30000 кГц

 

 

напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі

10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

18

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

6765 - 6795 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

19

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

7400 - 8800 кГц

 

 

напруженість магнітного поля

9 дБмкА/м,

виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

20

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

10200 - 11000 кГц

 

 

напруженість магнітного поля

9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

21

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

13553 - 13567 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

22

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID)

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

13553 - 13567 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 60 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

23

Індукційні пристрої систем радіозв'язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

26957 - 27283 кГц

 

 

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м

 

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

24

Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) (fixed interrogators, portable interrogators)

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 302 208

865 - 869 МГц

 

 

ЕІВП до 100 мВт

 

експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення

 

25

Рамка зчитувача системи моніторингу проходження поштової кореспонденції (fixed interrogators, portable interrogators)

Пристрої радіочастотної ідентифікації /

ETSI EN 302 208

865 - 869 МГц

0 дБм

 

 

 

експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення

 

26

Радіочастотна мітка (TAG) для системи моніторингу проходження поштової кореспонденції (batteryless tags, battery assisted tags, battery powered tags)

Пристрої радіочастотної ідентифікації /

ETSI EN 302 208

865 - 869 МГц

-40 дБВт

 

 

 

експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

27

Радіочастотна мітка (TAG) для системи радіочастотної ідентифікації (RFID) (batteryless tags, battery assisted tags, battery powered tags)

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 300 330

400 - 600 кГц

13553 - 13567 кГц

 

 

 

 

RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Індуктивні радіозастосування /

ETSI EN 302 208

865 - 869 МГц

 

 

 

 

RFID, системи захисту від крадіжок, контролю доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Розділ 10. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої, інші радіоелектронні засоби

1

Радіообладнання з безпроводовим доступом стандарту DECT (для прийому/передачі аудіо-, відеоінформації та даних, безпроводові камери, мікротелефонні гарнітури, система "розумний дім", пристрій догляду за дитиною тощо)

Цифрова безпроводова телефонія /

ETSI EN 301 406

1880 - 1900 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 1 дБі

 

 

експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення

 

2

Персональна радіостанція CB (Citizens' Band) для персонального радіозв'язку в діапазоні 27 МГц

Аналоговий короткохвильовий

персональний радіозв'язок /

ETSI EN 300 433

26960 - 27410 кГц

(центральні частоти

радіоканалів:

1к: 26,965 МГц;

2к: 26,975 МГц;

3к: 26,985 МГц;

4к: 27,005 МГц;

5к: 27,015 МГц;

6к: 27,025 МГц;

7к: 27,035 МГц;

8к: 27,055 МГц;

9к: 27,065 МГц;

10к: 27,075 МГц;

11к: 27,085 МГц;

12к: 27,105 МГц;

13к: 27,115 МГц;

14к: 27,125 МГц;

15к: 27,135 МГц;

16к: 27,155 МГц;

17к: 27,165 МГц;

18к: 27,175 МГц;

19к: 27,185 МГц;

20к: 27,205 МГц;

21к: 27,215 МГц;

22к: 27,225 МГц;

23к: 27,235 МГц;

24к: 27,245 МГц;

25к: 27,255 МГц;

26к: 27,265 МГц;

27к: 27,275 МГц;

28к: 27,285 МГц;

29к: 27,295 МГц;

30к: 27,305 МГц;

31к: 27,315 МГц;

32к: 27,325 МГц;

33к: 27,335 МГц;

34к: 27,345 МГц;

35к: 27,355 МГц;

36к: 27,365 МГц;

37к: 27,375 МГц;

38к: 27,385 МГц;

39к: 27,395 МГц;

40к: 27,405 МГц)

4 Вт

ненаправлена антена

 

 

носимі, возимі або стаціонарні радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури)

канал 19 є каналом виклику і використовується для встановлення зв'язку. Після встановлення зв'язку необхідно перейти на інший канал.

Канал 18 використовується для передачі повідомлень про небезпеку та сигналів біди. Канал 9 використовується переважно для зв'язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою:

1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху;

2) передачі інформації про шляхи об'їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом;

3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу.

Інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

3

Портативні (носимі) радіостанції PMR446 для персонального радіотелефонного зв'язку в діапазоні 446 МГц

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок /

ETSI EN 303 405

446,0 - 446,1 МГц

(центральні частоти радіоканалів:

446,00625 МГц;

446,01875 МГц;

446,03125 МГц;

446,04375 МГц;

446,05625 МГц;

446,06875 МГц;

446,08125 МГц;

446,09375 МГц)

0,5 Вт

ненаправлена інтегрована антена

 

максимальний час роботи передавача - 180 секунд після початку передачі

носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб;

інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури)

 

4

Портативні (носимі) радіостанції dPMR446 для персонального радіозв'язку в діапазоні 446 МГц

Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий

радіозв'язок /

ETSI EN 303 405

446,1 - 446,2 МГц

(центральні частоти радіоканалів:

446,103125 МГц;

446,109375 МГц;

446,115625 МГц;

446,121875 МГц;

446,128125 МГц;

446,134375 МГц;

446,140625 МГц;

446,146875 МГц;

446,153125 МГц;

446,159375 МГц;

446,165625 МГц;

446,171875 МГц;

446,178125 МГц;

446,184375 МГц;

446,190625 МГц;

446,196875 МГц)

0,5 Вт

ненаправлена інтегрована антена

 

максимальний час роботи передавача - 180 секунд після початку передачі

носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури)

 

5

Портативні (носимі) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв'язку в діапазоні 433 МГ

Радіопереговорні пристрої /

EN 300 220

433,05 - 434,79 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

тільки для передачі голосу. Робочий цикл на випромінювання менше 10 %. Максимальна необхідна ширина смуги радіочастот каналу < 25 кГц

носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв'язку в режимі безпосереднього зв'язку для особистих, родинних чи побутових потреб

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

6

Промислові випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056, SM.2180

16,7 - 19,4 кГц

(18 кГц ± 7,5 %)

 

 

напруженість електричного поля 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

7

Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056, SM.2180

20,4 - 23,7 кГц

(22 кГц ± 7,5 %),

40 - 48 кГц

(44 кГц ± 10 %),

59 - 74 кГц

(66 кГц + 2 %; - 10 %),

72 - 74 кГц,

429 - 451 кГц

(440 кГц ± 2,5 %),

871 - 889 кГц

(880 кГц ± 1 %)

 

 

напруженість електричного поля 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

 

1720 - 1800 кГц

(1760 кГц ± 2,5 %),

2610 - 2670 кГц

(2640 кГц ± 1 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

8

Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

5150 - 5410 кГц

(5280 кГц ± 2,5 %),

6767 - 6794 кГц

(6780 кГц ± 0,2 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

9

Промислові випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

13424 - 13696 кГц

(13560 кГц ± 1 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

10

Наукові та медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

13553,2 - 13566,8 кГц

(13560 кГц ± 0,05 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

11

Промислові випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

26850 - 27390 кГц

(27120 кГц ± 1 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

12

Наукові та медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

26957 - 27283 кГц

(27120 кГц ± 0,6 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

13

Промислові та наукові випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056, SM.2180

40,3 - 41,1 МГц

(40,68 МГц ± 1 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

14

Медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

40,66 - 40,70 МГц

(40,68 МГц ± 0,05 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

15

Промислові випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056, SM.2180

80,6 - 82,2 МГц

(81,36 МГц ± 1 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

16

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056, SM.2180

2400 - 2500 МГц

(2450 МГц ± 2 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

17

Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056, SM.2180

433,05 - 434,79 МГц

(433,92 МГц ± 0,2 %),

5725 - 5875 МГц

(5800 МГц ± 1,3 %),

24 - 24,25 ГГц

(24,125 ГГц ± 0,5 %),

41,3 - 43,4 ГГц

(42,3 ГГц ± 2,5 %),

45 - 47,4 ГГц

(46,2 ГГц ± 2,5 %),

47,2 - 49,6 ГГц

(48,4 ГГц ± 2,5 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

18

Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R

SM.1056

61 - 61,5 ГГц

(61,25 ГГц ± 0,4 %),

122 - 123,0 ГГц

(122,5 ГГц ± 0,4 %),

244 - 246,0 ГГц

(245 ГГц ± 0,4 %)

 

 

напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м

 

без відкритого випромінювання

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

19

Продукція, до складу якої входять радіомодуль,

адаптер системи MGWS (WAS/RLAN)

Надширокосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 567

57 - 66 ГГц

 

інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 20 дБмВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 13 дБмВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц

 

застосування всередині приміщення

 

20

Радіообладнання для передавання звуку

Радіомікрофони /

ETSI EN 301 357

87,5 - 92 МГц,

100 - 108 МГц

50 нВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 50 нВт

необхідна ширина смуги випромінювання не має перевищувати 200 кГц

 

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

21

Радіообладнання для передавання звуку

Безпроводові аудіозастосування /

ETSI EN 301 357

863 - 865 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 3 дБі

ЕВП 10 мВт

тільки для передачі голосу. Алгоритм роботи РЕЗ має забезпечувати виключення випромінювання, якщо РЕЗ не використовується

 

 

22

Радіообладнання для передавання звуку

Радіомікрофони /

ETSI EN 300 422

30,01 - 33 МГц,

66 - 74 МГц,

87,5 - 92 МГц,

100 - 108 МГц,

174,4 - 174,6 МГц,

174,9 - 175,1 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

 

 

 

23

Дистанційне радіокерування

Радіокерування моделями /

ETSI EN 300 220

26990 - 27200 кГц

(центральні частоти радіоканалів:

A: 26995 кГц;

B: 27045 кГц;

C: 27095 кГц;

D: 27145 кГц;

E: 27195 кГц)

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

 

 

 

24

Дистанційне радіокерування

Радіокерування моделями /

ETSI EN 300 220

34,995 - 35,225 МГц

(центральні частоти радіоканалів:

35,000 МГц;

35,010 МГц;

35,020 МГц;

35,030 МГц;

35,040 МГц;

35,050 МГц;

35,060 МГц;

35,070 МГц;

35,080 МГц;

35,090 МГц;

35,100 МГц;

35,110 МГц;

35,120 МГц;

35,130 МГц;

35,140 МГц;

35,150 МГц;

35,160 МГц;

35,170 МГц;

35,180 МГц;

35,190 МГц;

35,200 МГц;

35,210 МГц;

35,220 МГц)

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

 

тільки для роботи пристроїв дистанційного керування літаючими імітаційними моделями

 

25

Дистанційне радіокерування

Радіокерування моделями /

ETSI EN 300 220

40,660 - 40,700 МГц

(центральні частоти радіоканалів:

A: 40,665 МГц;

B: 40,675 МГц;

C: 40,685 МГц;

D: 40,695 МГц)

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

 

 

 

26

Термінальне обладнання радіодоступу WPANs (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth, ZigBee та їх модифікації відповідно до релізів IEEE 802.15 для WPAN) (адаптер, радіомодуль або продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 2,4 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. ЕІВП до 100 мВт - для режиму роботи з FHSS

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

27

Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 2,4 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

28

Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,2 ГГц та 5,3 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5150 - 5250 МГц,

5250 - 5350 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

29

Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,5 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5470 - 5670 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

30

Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fii, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,7 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5670 - 5725 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

31

Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (Wi-Fi, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,8 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 502

5725 - 5850 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 200 мВт. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

32

Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 2,4 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

33

Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,2 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5250 - 5350 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

34

Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,3 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5250 - 5350 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

35

Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,5 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5470 - 5670 МГц

250 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення. У разі застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

36

Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,7 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 301 893

5670 - 5725 МГц

200 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

37

Точка безпроводового доступу термінального типу (Wi-Fi, діапазон 5,8 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 302 502

5725 - 5850 МГц

250 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)

інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Розділ 11. Радіообладнання дронів (drones)

1

Радіокерування дронами (drones)

Широкосмуговий радіодоступ /

ETSI EN 300 328

2400 - 2483,5 МГц

 

ненаправлена інтегрована/

конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП до 100 мВт

застосування додаткових методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугою радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

 

 

2

Радіокерування дронами (drones)

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ETSI EN 300 440

5725 - 5875 МГц

 

ненаправлена інтегрована/

конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі

ЕІВП до 25 мВт

застосування технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу

 

 

__________

-1 Згідно з пунктами 10 - 12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, за винятком видів радіообладнання, наведених у додатку 5 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року № 637 (зі змінами)).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.04.2019 — 2019 р., № 32, стор. 167, стаття 1178, код акта 94228/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -