Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 27.02.2018 № 117 "Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України". НКРЗІ. 2018

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

27.02.2018  № 117

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2018 р.

за № 325/31777

Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України

Відповідно до статті 19-1 Закону України «Про телекомунікації», статті 18 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 червня 2008 року № 1065 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції зв’язку, Українського державного центру радіочастот та органів внутрішніх справ України з питань запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв’язку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 630/15321.

3. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

27.02.2018 № 117,

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

27.02.2018 № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2018 р.

за № 325/31777

ПОРЯДОК

взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії посадових осіб НКРЗІ та центрального органу управління поліцією, територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, їх територіальних (відокремлених) підрозділів (далі - органи поліції) з питань забезпечення публічної безпеки та порядку за місцем проведення заходу з виявлення та припинення порушення законодавства в галузі зв’язку, виявлення ознак кримінальних правопорушень в галузі зв’язку.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про Національну поліцію», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 квітня 2007 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за № 829/14096.

3. Метою прийняття цього Порядку є консолідація зусиль державних органів, спрямованих на співпрацю із забезпечення публічної безпеки та порядку за місцем проведення заходу з виявлення та припинення порушення законодавства в галузі зв’язку, виявлення ознак кримінальних правопорушень в галузі зв’язку.

4. У разі потреби до технічного чи консультаційного забезпечення при проведенні заходів з виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку залучається державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР).

ІІ. Основні напрями взаємодії

1. Взаємодія відбувається на засадах законності та самостійності, взаємодопомоги, незалежності у діях, невтручання у сферу компетенції один одного.

2. Взаємодія відбувається шляхом:

здійснення письмового обміну інформацією з питань, що належать до компетенції НКРЗІ та органів поліції, за винятком інформації з обмеженим доступом;

проведення спільних семінарів, тренінгів, нарад, круглих столів з питань запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку;

надання взаємних консультацій;

підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства із запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку;

проведення заходів відповідно до цього Порядку.

3. Уповноважені посадові особи НКРЗІ:

за наявності обґрунтованої інформації про можливі порушення публічної безпеки та порядку за місцем проведення запланованого заходу з виявлення та усунення адміністративних правопорушень в галузі зв’язку, виявлених за результатами радіочастотного моніторингу, надсилають повідомлення (лист) до відповідного органу поліції.

У повідомленні (листі) про проведення заходу, що надходить до органу поліції, має зазначатись місце, час його проведення, мета та обґрунтування необхідності залучення поліцейських;

у разі виявлення, у тому числі технічними засобами, ознак вчинення кримінального правопорушення в галузі зв’язку впродовж 24 годин надсилають наявні матеріали до відповідного органу поліції для прийняття рішення згідно із законодавством України;

у межах компетенції надають консультаційну та технічну допомогу органу поліції під час проведення досудового слідства, розпочатого за матеріалами, наданими НКРЗІ, у тому числі із залученням УДЦР, з дотриманням вимог статті 71 Кримінального процесуального кодексу України;

за письмовим зверненням органу поліції складають протокол про адміністративне правопорушення стосовно порушника законодавства в галузі зв’язку.

4. Керівник органу поліції:

відповідно до обґрунтованого повідомлення НКРЗІ про проведення заходів, направлених на виявлення та усунення адміністративних правопорушень в галузі зв’язку, з урахуванням оперативної обстановки, наявних сил та засобів (розстановки нарядів) та з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території обслуговування приймає рішення про направлення або відмову в направленні підпорядкованих працівників поліції до місця проведення таких заходів;

завчасно інформує уповноважених посадових осіб НКРЗІ про прийняте рішення з урахуванням строків проведення заходів, зазначених у відповідному повідомленні (листі) НКРЗІ;

у випадках надходження повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за місцем проведення заходів НКРЗІ діє відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України.

Директор Департаменту

державного нагляду НКРЗІ

О.І. Шнайдер

Директор Департаменту

формування політики

щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу

Міністерства внутрішніх

справ України

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.04.2018 — 2018 р., № 27, стор. 136, стаття 993, код акта 89651/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 13. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -