<<
>>

РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020

Документ актуальний на 28.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.06.2020  № 253

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2020 р.

за № 685/34968

Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 15 квітня 2010 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за № 429/17724, що додаються.

2. Департаменту зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. Міністра цифрової трансформації України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної

служби України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Ю.

Терентьєв

О. Вискуб

І. Петрашко

О. Мірошніченко

В. Петров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

30 червня 2020 року № 253

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2020 р.

за № 685/34968

ЗМІНИ

до Положення про якість телекомунікаційних послуг

1. У главі 1:

в абзаці четвертому після слів "параметр якості телекомунікаційної послуги" доповнити словами "(параметр ЯТП)";

в абзаці п'ятому після слів "показник якості телекомунікаційної послуги" доповнити словами "(показник ЯТП)".

2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 викласти у такій редакції:

"організації проведення випробувань показників ЯТП.";

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"дані щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду);

дані щодо розрахованих максимальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду);".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом п'ятим.

2) у пункті 3.2 слова "встановлені граничні (нормовані) рівні показників ЯТП" замінити словами "визначені вимоги щодо рівня ЯТП";

3) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Оператори телекомунікацій повинні оприлюднювати інформацію про рівні показників ЯТП не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, шляхом розміщення інформації на власних веб-сайтах та/або у місцях продажу телекомунікаційних послуг.";

4) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Оператори телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги, показники ЯТП яких визначені для оприлюднення, щороку не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, подають до НКРЗІ звіти про якість цих послуг відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869, та цього Положення за формою згідно з додатком.";

5) у пункті 3.5 після слів "нормативними документами" доповнити словами "та нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій";

4. У главі 4:

1) в абзаці першому пункту 4.3 слова "випробувальних лабораторій" замінити словами "суб'єктів господарювання, що мають право проводити випробування параметрів телекомунікаційних мереж";

2) у пункті 4.4 слова "шляхом залучення незалежних акредитованих ООВ," виключити.

5. У главі 5:

1) заголовок глави 5 викласти в такій редакції:

"5. Оприлюднення та використання інформації НКРЗІ щодо якості телекомунікаційних послуг"

2) пункт 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.3. Результати випробувань, виконаних відповідно до пункту 4.3 Положення, не підлягають оприлюдненню без попередньої згоди оператора, провайдера телекомунікацій.

Інформація щодо рівнів ЯТП, яка отримана НКРЗІ в рамках своїх повноважень, розміщується на веб-сайті НКРЗІ з урахуванням вимог законодавства про інформацію та захист економічної конкуренції.";

6. Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг викласти в новій редакції, що додається.

Заступник директора

департаменту -

начальник відділу номерного

ресурсу Департаменту зв'язку

М. Братіца

Додаток

до Положення про якість

телекомунікаційних послуг

(пункт 3.4 глави 3)

ЗВІТ

оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг


Документи та файли

Сигнальний документ — f497756n46.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.08.2020 — 2020 р., № 61, стор. 168, стаття 1997, код акта 100252/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 15. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -