Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 30.09.2014 № 676 "Про затвердження Змін до деяких рішень". НКРЗІ. 2014

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.09.2014  № 676

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 жовтня 2014 р.

за № 1283/26060

Про затвердження Змін до деяких рішень

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

№ 180 від 05.04.2016

№ 561 від 26.11.2019}

Відповідно до Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких рішень, що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови

Антимонопольного комітету України

Голова Державної

служби статистики України

Голова Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

М.Я. Бараш

О.Г. Осауленко

В.П. Звєрєв

О.Ю. Потімков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

30.09.2014  № 676

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 жовтня 2014 р.

за № 1283/26060

ЗМІНИ

до деяких рішень

1. У Ліцензійних умовах користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами):

1) пункт 4 додатка 4 до Ліцензійних умов доповнити словами «(за наявності)»;

2) додатки 1 - 3, 6, 9 - 13 до Ліцензійних умов після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

2. Додатки 2 - 6 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

3. У Правилах взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945 (із змінами):

1) пункт 5.3 глави 5 після слів «завірені печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

2) у пункті 6.10 глави 6:

абзац перший після слів «завіряється печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

підпункти 6.10.6 - 6.10.8 після слів «Завірені печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

3) додатки 1, 3 - 5 до Правил після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019}

5. Додатки 2 - 6 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01 червня 2007 року № 769, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 року за № 679/13946 (із змінами), після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

6. У Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26 липня 2007 року № 854, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930/14197:

1) друге речення пункту 3.11, друге речення пункту 3.13 глави 3, друге речення пункту 6.2 та третє речення пункту 6.5 глави 6 після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

2) додаток 3 до Порядку після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

{Пункт 7 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку № 1189 від 04.11.2008, до якого вносились зміни}

7. Пункт 2.9 глави 2 Положення про звітність на ринку телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 04 листопада 2008 року № 1189, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 59/16075, після слів «засвідчуються печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019}

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019}

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019}

11. Додатки 3 - 14, 16 - 31 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

12. Додаток 2 до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958, після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

13. У Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 24 вересня 2013 року № 625, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за № 1754/24286:

1) абзаци перший, четвертий пункту 3.4 розділу ІІІ, перше речення абзацу третього пункту 4.13 розділу IV після слів «печаткою суб’єкта господарювання» доповнити словами «(за наявності)»;

2) додаток 1 до Порядку після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

{Пункт 14 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019}

Директор Департаменту

правового забезпечення

В. Володін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.11.2014 — 2014 р., № 86, стор. 40, стаття 2441, код акта 74410/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 13. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -