<<
>>

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/806 від 22 травня 2015 року щодо специфікацій стосовно форми знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг. Європейський Союз. 2015

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

23.05.2015

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 128/13

(До Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/806

від 22 травня 2015 року

щодо специфікацій стосовно форми знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг

(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (i), зокрема його статтю 23(3),

____________

(i) ОВ L 257, 28.08.2014, с. 73.

Оскільки:

(1) Регламент (ЄС) № 910/2014 передбачає, що знак довіри для кваліфікованих довірчих послуг може використовуватися кваліфікованими постачальниками довірчих послуг, щоб зміцнити довіру користувачів та покращити зручність для них. Такий знак довіри чітко вирізняє кваліфіковані довірчі послуги з-поміж інших довірчих послуг, таким чином сприяючи прозорості на ринку, тим самим зміцнюючи довіру до онлайн-послуг та покращуючи зручність використання таких, що є важливим для користувачів, щоб повною мірою отримати користь від електронних послуг та свідомо покластися на них.

(2) Комісія організувала конкурс для студентів зі спеціальністю з мистецтва та дизайну з держав-членів, щоб зібрати пропозиції щодо нового логотипу. Комісія обрала три найкращі пропозиції, базуючись на критеріях, зазначених у технічних та проектних специфікаціях до конкурсу «e-Mark U Trust».

Онлайн-консультація проводилася з 14 жовтня по 14 листопада 2014 року. Тепер запропонований логотип, обраний більшістю відвідувачів веб-сайту за такий період і схвалений остаточним рішенням журі, необхідно ухвалити як новий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг.

(3) Щоб уможливити використання логотипу, як тільки він стане придатним для застосування відповідно до законодавства Союзу, та забезпечити ефективне функціонування внутрішнього ринку, гарантувати добросовісну конкуренцію та захищати інтереси споживачів, було зареєстровано новий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг як колективний знак у Бюро інтелектуальної власності Сполученого Королівства, і тому логотип є чинним, придатним для використання та захищеним. Логотип буде також зареєстровано у реєстрі Союзу та міжнародних реєстрах.

(4) Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Комітету, визначеного у статті 48 Регламенту (ЄС) № 910/2014,

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг повинен мати форму, представлену в додатках І і II, без порушення положень, викладених у статті 2.

Стаття 2

1. Еталонними кольорами для знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг є кольори Pantone № 654 та 116; або синій (100% блакитного + 78% пурпурового +25% жовтого +9% чорного) та жовтий (19% пурпурового + 95% жовтого) кольори, коли використовують чотириколірний друк; коли використовують кольори RGB еталонними кольорами є синій (червоний 43 + зелений 67 + синій 117) та жовтий (червоний 243 + зелений 202 + синій 18).

2. Знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг може бути лише чорно-білим, як показано в додатку II, якщо використання інших кольорів не є практичним.

3. Якщо знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг розміщено на темному фоні, можна використовувати формат негативу на тому самому кольоровому фоні, як показано в додатках I та II.

4. Якщо знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг є кольоровим та розміщується на кольоровому фоні, що створює труднощі в його сприйнятті, може застосовуватися розмежувальна зовнішня лінія для покращення контрасту з кольорами фону.

Стаття З

Мінімальний розмір знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг повинен забезпечувати збереження візуальних атрибутів та ключових форм, але не повинен бути меншим за 64 х 85 пікселів, 150 точок на дюйм.

Стаття 4

Знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг використовується у такий спосіб, що дозволяє чітко вказати на кваліфіковані послуги, яких цей знак довіри стосується. Знак довіри може бути пов’язаний з графічними та текстовими елементами, які чітко вказують, для яких кваліфікованих довірчих послуг він використовується, за умови, що вони не змінюють характеристики знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг та не змінюють посилання на застосовувані довірчі списки, зазначені у статті 23(2) Регламенту (ЄС) № 910/2014.

Стаття 5

Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах.

Вчинено у Брюсселі 22 травня 2015 року.

За Комісію

Президент

Jean-Claude JUNCKER


ДОДАТОК I

Кольоровий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг


ДОДАТОК II

Чорно-білий знак довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг

{Джерело: Урядовий портал (Переклади актів acquis ЄС) https://www.kmu.gov.ua}


Публікації документа

 • Офіційний вісник Європейського Союзу від 23.05.2015 — 2015 р., / L 128 /, стор. 13

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк