Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова "Дата підписання: 07.10.2005"Дата набуття чинності: 07.10.2005. Європейський Союз. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння між Урядом України,

Урядом Республіки Молдова та Європейською

Комісією щодо місії Європейської Комісії з

надання допомоги в питаннях кордону в

Україні та Республіці Молдова

Дата підписання: 07.10.2005 Дата набуття чинності: 07.10.2005

Уряди України, Республіки Молдова і Європейська Комісія

досягли взаєморозуміння щодо такого:

Стаття I - МАНДАТ

1. Місія з надання допомоги в питаннях кордону, що діє під

егідою Європейської Комісії та її партнера з реалізації

Місії/оператора, та у тісному співробітництві з ОБСЄ надаватиме

сприяння Урядам України і Республіки Молдова у здійсненні

координованих заходів у прикордонній, митній та податковій сферах.

Місія надаватиме відповідним органам державної влади України і

Республіки Молдова практичні поради стосовно пов'язаних з

кордоном, митних і фінансових питань та підтримуватиме заходи, що

здійснюватимуться для прикордонних служб України і Молдови, митних

адміністрацій, інших правоохоронних органів та інших відповідних

органів державної влади в межах Механізму швидкого реагування

Європейської Комісії та програми ТАСІС. Також приділятиметься

увага запланованому проекту, спрямованому на створення системи

обміну даними митних органів і даними щодо руху через кордон між

відповідними адміністраціями України та Молдови.

2. Місія з надання допомоги в питаннях кордону надаватиме

допомогу і поради посадовим особам прикордонних служб, митних

адміністрацій, інших правоохоронних органів та інших відповідних

органів державної влади у питаннях, пов'язаних з контролем і

перевіркою вантажо- і пасажиропотоку, включаючи збирання митних

зборів, процедури обліку, що застосовуються посадовими особами

прикордонних служб, митних адміністрацій та інших правоохоронних

органів, незалежно від того, де такі процедури застосовуються: на

кордоні території, відповідно, України і Молдови, чи на

розташованих всередині території зазначених країн дільницях

органів внутрішніх справ і митних постах, призначених для

перевірки документів і оформлення вантажів, регіональних і

центральних управліннях відповідних адміністрацій.

3. Завдання Місії з надання допомоги в питаннях кордону

докладно представлено в додатку.

4. Діяльність Місії з надання допомоги в питаннях кордону

здійснюватиметься відповідно до положень цього Меморандуму про

взаєморозуміння.

Стаття II - КООРДИНАЦІЙНІ ДОМОВЛЕННОСТІ

1. Місія Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях

кордону регулярно звітуватиме в письмовій формі перед Європейською

Комісією (Штаб-квартири і Представництва в Києві та Кишиневі),

Спеціальним представником ЄС в Молдові, а також перед Урядами

України і Республіки Молдова щодо заходів і результатів роботи

Місії з надання допомоги в питаннях кордону, у тому числі щодо

ходу реалізації проектів з надання допомоги.

2. Місія з надання допомоги в питаннях кордону та її персонал

(далі - експерти) не уповноважені забезпечувати дотримання

законів України та, відповідно, Молдови і повинні утримуватись

від будь-яких дій або діяльності, несумісних з консультативним чи

контролюючим характером завдань, що на них покладено.

3. Експерти Місії, під час виконання завдань з надання

допомоги, мають право без попереджень здійснювати візити до

будь-яких пунктів на українсько-молдовському державному кордоні, у

тому числі всіх прикордонних частин та митних постів, вздовж

транзитних шляхів та до транзитних офісів, таких як Одеса та

Іллічівськ, до будь-яких розташованих всередині території дільниць

органів внутрішніх справ чи митних постів і служби обліку митних

доходів, бути присутніми і спостерігати за проведенням митного

оформлення вантажів, вивчати та копіювати митні імпортні

документи, супроводжувальні комерційні документи та офіційні

документи, які не містять державної таємниці, у тому числі такі,

що зберігаються у комп'ютерах. Виконання завдань передбачених цим

абзацом здійснюватиметься з урахуванням законодавства України та

Республіки Молдова.

4. Процес обробки експертами комерційної інформації юридичних

осіб здійснюється відповідно до принципів комерційної таємниці

згідно з положеннями статті 287 Договору про заснування

Європейського Співтовариства ( 994_017 ) (в редакції від 24 грудня

2002 року).

5. Експерти Місії, у разі виникнення сумнівів, можуть

звернутися із запитом до керівника відповідного митного чи

прикордонного органу (наприклад, начальника митного поста,

старшого зміни, начальника прикордонного поста, начальника

прикордонного патруля) щодо здійснення повторної перевірки і

повторної оцінки будь-якої партії вантажу, стосовно якої мито або

інші збори, що сплачуються при ввезенні, вже було обраховано та

сплачено. Доки запит буде розглядатися, транспортний засіб чи

особи, щодо яких робився запит, не повинні залишати прикордонні чи

митні пости.

6. Місія надаватиме допомогу в запобіганні незаконному

перевезенню людей і товарів, що підлягають прикордонному і митному

контролю, зокрема товарів, що обкладаються митом за високою

ставкою, у тому числі акцизними зборами.

7. Початково допомога надаватиметься протягом 24 місяців, з

можливістю продовження цього терміну відповідно до угоди між

Урядами України, Республіки Молдова та Європейською Комісією, яка

підтверджуватиметься обміном листами.

8. Органи влади України та Молдови зобов'язуються надати

належним чином підготовлений персонал, який працюватиме разом з

персоналом Місії з надання допомоги в питаннях кордону, незалежно

від того, де така допомога надається і хто уповноважений

забезпечувати дотримання законів, відповідно, України та Молдови.

Діяльність персоналу Місії з надання допомоги в питаннях кордону

обмежується згідно з положеннями пункту 2 вище.

9. Місія з надання допомоги в питаннях кордону має право

створити матеріально-технічну базу в Одесі і, за умови укладення

домовленості між, відповідно, органами влади України або Молдови

та Місією, у будь-якому іншому місці, якщо в цьому виникне

потреба. Кількість та вид транспортних засобів, а також кількісний

склад персоналу, залученого до виконання завдань, може змінюватися

згідно з домовленостями між органами влади України, Молдови і

Місією, залежно від оперативних потреб.

10. Органи влади України та Молдови погоджуються забезпечити

технічне обслуговування транспортних засобів Місії з надання

допомоги в питаннях кордону, що є достатнім для здійснення

діяльності, визначеної у стислому описі проекту, що додається.

11. Робота Місії розпочинається з 1 грудня 2005 року.

12. Експерти Місії носитимуть цивільний одяг і не матимуть

зброї.

13. Загальна кількість експертів, які беруть участь у Місії,

становить приблизно 50 осіб допоміжного персоналу та приблизно 10

осіб основного персоналу. Також, за згоди Урядів України та

Республіки Молдова, для посилення Місії можуть залучатись

додаткові експерти.

14. Персонал Місії з надання допомоги в питаннях кордону

матиме при собі національні паспорти. Він буде тимчасово включений

до дипломатичного списку Представництва Європейської Комісії в

Україні як персонал, що входить до складу Місії з надання допомоги

в питаннях кордону, на весь час діяльності Місії з надання

допомоги в питаннях кордону. Він також матиме службові картки, які

видаватимуться Європейською Комісією і підтверджуватимуть його

статус персоналу Місії. Європейська Комісія поінформує Уряди

України та Республіки Молдова стосовно дат прибуття та від'їзду

персоналу Місії з надання допомоги в питаннях кордону.

Стаття III - ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ

1. Іноземний персонал Місії з надання допомоги в питаннях

кордону на територіях України та Республіки Молдова користується

привілеями та імунітетами і несе обов'язки, які відповідають тим,

що викладені у Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961

року ( 995_048 ) і які, відповідно, надаються дипломатичним

місіям, акредитованим в Україні та Республіці Молдова, та які

покладаються на них, згідно із положеннями Угоди між Урядом

України і Комісією Європейських Співтовариств про заснування

представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та про

його привілеї та імунітети від 17 вересня 1993 року ( 994_577 ), а

також Угоди між Урядом Республіки Молдова і Комісією Європейських

Співтовариств про заснування представництва Комісії Європейських

Співтовариств в Республіці Молдова та про його привілеї та

імунітети від 28 червня 2005 року. На період виконання своєї

місії, такий персонал забезпечується Міністерствами закордонних

справ України та Молдови такими самими дипломатичним картками та

номерними знаками на транспортні засоби, що і дипломатичний

персонал Представництва Європейської Комісії.

2. Привілеї та імунітети, передбачені цією статтею, надаються

експертам на час виконання їхньої місії, та, після цього, щодо

дій, що попередньо виконувались під час їхньої місії.

3. Для цілей здійснення її діяльності, Місія з надання

допомоги в питаннях кордону та експерти, що входять до її складу,

разом із їхніми транспортними засобами та обладнанням,

користуватимуться свободою пересування територіями України та

Республіки Молдова в рамках виконання їхніх завдань.

4. Місія з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та

Республіці Молдова зможе користуватися всіма дорогами та мостами

без сплати податків і зборів. Члени персоналу Місії мають право

перетинати українсько-молдовський державний кордон в місцевих,

міждержавних і міжнародних пунктах перетину кордону на державному

кордоні. Транспортні засоби і персонал Місії з надання допомоги в

питаннях кордону можуть підлягати прикордонному контролю лише при

перетині державного кордону між Молдовою та Україною. Якщо такий

контроль застосовується, він здійснюється виключно у необхідних

випадках та без затримок.

5. Персонал Місії з надання допомоги в питаннях кордону для

здійснення своєї діяльності матиме доступ до необхідного

телекомунікаційного обладнання приймаючих сторін.

6. Персонал Місії з надання допомоги в питаннях кордону

матиме право необмеженого спілкування із використанням власного

радіо (у тому числі супутникового, мобільного і переносного

радіо), телефонів, телеграфу, телефаксу або інших засобів. Уряди

України та Республіки Молдова якнайшвидше виділять частоти, на

яких може функціонувати це радіо. Персонал Місії не повинен

використовувати інші радіочастоти, якщо про інше не буде

попередньо домовлено з Урядами України та Республіки Молдова.

7. Діяльність Місії з надання допомоги в питаннях кордону

реалізовуватиметься відповідно до угоди щодо фінансування,

підписаної Урядом України та Європейською Комісією 11 квітня 2005

року та відповідно до угоди щодо фінансування, підписаної Урядом

Республіки Молдова та Європейською Комісією 29 вересня 2004 року

для імплементації Регіональної програми дій ТАСІС на 2004 рік.

Передбачається, що угода щодо фінансування матиме додатки:

Загальні умови (Додаток I) і Технічні та адміністративні положення

(Додаток II).

8. Зокрема, на основі статті 9 Загальних умов (додаток I) до

угоди щодо фінансування для Регіональної програми дій ТАСІС на

2004 рік.

- Експерти звільняються від сплати податків в Україні та

Республіці Молдова із заробітної плати, отриманої безпосередньо

від Європейської Комісії, або через її партнера, відібраного для

реалізації цієї місії, від країн-членів ЄС, а також будь-яких

інших міжнародних організацій що надають допомогу, а також від

сплати податків на будь-який прибуток, отриманий поза межами

України та Молдови.

- Уряди України та Республіки Молдова визнають право Місії з

надання допомоги в питаннях кордону, та партнера, найнятого

Європейською Комісією для реалізації цієї місії, за умови

дотримання нею порядку переміщення товарів через митний кордон

України та Республіки Молдова, ввозити на митну територію України

та Республіки Молдова та вивозити з їхньої митної території

товари, призначені для офіційного (службового) користування Місії

із звільненням від митного огляду та сплати податків і зборів

відповідно до стандартних правил для дипломатичних представництв в

Україні та Республіці Молдова.

Стаття IV - ДОПОМОГА, КОМПЕНСАЦІЯ, ЮРИДИЧНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЧАСОВІ РАМКИ

1. Уряди України та Республіки Молдова беруть на себе

юридичну відповідальність за діяльність Місії з надання допомоги в

питаннях кордону і діяльність її експертів в рамках цього

Меморандуму про взаєморозуміння, а також за будь-які заходи, що

вживаються безпосередньо чи опосередковано у відповідь на

звіти-рекомендації Місії з надання допомоги в питаннях кордону або

її експертів.

2. Уряди України та Республіки Молдова нададуть Європейській

Комісії та її партнеру, що його буде відібрано для реалізації цієї

місії, всю інформацію щодо застосування цього Меморандуму та

нададуть повне сприяння, необхідне для виконання завдань Місії з

надання допомоги в питаннях кордону, як передбачено в Меморандумі

про взаєморозуміння. Зокрема, Уряди України та Республіки Молдова

призначать представників, які володіють англійською мовою (по

одному від кожної країни), що виконуватимуть функції основних

контактних осіб для Місії з надання допомоги в питаннях кордону.

3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму про

взаєморозуміння вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та

оформляються додатками, які становлять його невід'ємну частину.

4. Спори щодо тлумачення або реалізації положень цього

Меморандуму про взаєморозуміння вирішуються шляхом переговорів між

Сторонами.

5. Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності з дати

підписання та залишається чинним доти, доки Уряди України та

Республіки Молдова або Європейська Комісія не поінформують іншу

сторону за 15 днів про намір денонсувати цей Меморандум про

взаєморозуміння.

Додаток

ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ

a) Сприяти реалізації Планів дій Сусідської політики ЄС із

Україною та Молдовою, реалізації висновків Ради Європейського

Союзу від лютневих 2005 року щодо України і червневих 2004 року

висновків Ради Європейського Союзу щодо Молдови, зокрема, що

стосується невирішених питань у сфері управління кордоном в

Україні та Молдові.

b) Нарощувати належні оперативні та інституційні можливості в

Україні та Молдові для забезпечення ефективнішого контролю і

охорони кордону.

c) Сприяти вирішенню Придністровського конфлікту через

посилення прикордонного контролю і охорони кордону в Україні та

Молдові, знижуючи в такий спосіб потенційні загрози безпеці, що

походять із цього регіону.

d) Покращити рівень міжнародного співробітництва в питаннях

прикордонного управління.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

a) Перевіряти заходи прикордонного контролю і охорони

кордону, що здійснюються прикордонними службами України та

Молдови, а також митними службами цих країн, на засадах,

відповідно, законодавства України та Молдови, що діє в цих сферах.

Особлива увага в цьому контексті приділятиметься

українсько-молдовському державному кордону.

b) Розробити пропозиції щодо можливих шляхів вдосконалення

адміністративних можливостей прикордонних і митних служб України

та Молдови.

c) Забезпечити реалізацію ефективних заходів з прикордонного

контролю і охорони кордону в Україні та Молдові, приділяючи

особливу увагу всій довжині українсько-молдовського державного

кордону. Це завдання виконуватиметься шляхом вдосконалення

можливостей прикордонних і митних служб України та Молдови.

d) Підвищити ефективність процедур, що виконуються в пунктах

перетину кордону, з метою забезпечення ефективного контролю над

особами і транспортними засобами, що перетинають кордон.

e) Запобігати торгівлі людьми, контрабанді товарів,

розповсюдженню зброї також шляхом забезпечення необхідної

інфраструктури, обладнання і надання консультацій та проведення

навчань.

f) Посилити рівень охорони зеленого кордону шляхом

забезпечення необхідним обладнанням та проведення навчань. Також

може розглядатися як належна підтримка спільних заходів з охорони

кордону прикордонних служб України та Молдови.

g) Збільшити митні доходи і створити необхідні умови для

належної реалізації національної політики у сфері торгівлі

країн-партнерів за допомогою вдосконалення адміністративних і

операційних можливостей їхніх митних служб, а також шляхом

боротьби із корупцією.

h) Покращити співробітництво між Україною та Молдовою в

питаннях обміну інформацією через кордон і проведенні спільних

заходів. Місія з надання допомоги в питаннях кордону ретельно

координуватиме таку діяльність із запланованим проектом ТАСІС щодо

запровадження системи обміну інформацією між Україною та Молдовою

щодо руху товарів і людей через українсько-молдовський державний

кордон, а також сприятиме впровадженню цього проекту.

i) Позитивно сприяти вирішенню Придністровського конфлікту і,

у разі, якщо конфлікт буде вирішено протягом періоду роботи Місії,

- сприяти постконфліктній консолідації.

Вчинено в м. Паланка 7 жовтня 2005 року в трьох примірниках,

кожний українською, молдовською та англійською мовами, при цьому

всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей,

переважну силу має текст англійською мовою.

Від Уряду України

( підпис )

Від Уряду Республіки Молдова

( підпис )

Від Європейської Комісії

( підпис )


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.05.2006 — 2006 р., № 16, стор. 422, стаття 1248, код акта 36047/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк