Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ЛИСТ від 02.03.2012 № 132-283/0/4-12 "ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ". 2012

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ЛИСТ

02.03.2012  № 132-283/0/4-12

Головам апеляційних судів областей,

міст Києва та Севастополя,

Апеляційного суду

Автономної Республіки Крим

Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ) звертає увагу суддів місцевих та апеляційних судів України на те, що 17 січня 2012 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15 листопада 2011 року № 4025-VI (далі - Закон).

Для однакового застосування всіма судами загальної юрисдикції кримінального та кримінально-процесуального законодавства, а також із метою уникнення неоднозначного тлумачення норм права судам слід звернути увагу на наступне:

- відповідно до ч.

1 ст. 65 КК України суд призначає покарання: 1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК України; 2) відповідно до положень Загальної частини КК України; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Передбачене у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України застереження "за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 КК України" вказує на те, що за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - н. м. д. г.-1; ст. 203-1; ст. 203-2; ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 2 і ч. 3 ст. 206; ч. 2 ст. 209-1; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212-1; ч. 2 ст. 216; ч. 2 ст. 222; ст. 222-1; ст. 223-2; ч. 2 і ч. 3 ст. 224; ч. 2 і ч. 3 ст. 229; ч. 1 ст. 231, ч. ч. 2 - 4 ст. 232-1; ст. 233; ч. 2 ст. 364-1; ст. 365-1; ч. 2 і ч. 3 ст. 365-2; ч. ч. 2 - 4 ст. 368-3; ч. ч. 2 - 4 ст. 368-4 КК України) розмір штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України.
Якщо ж такий злочин вчинено у співучасті та роль виконавця (співвиконавця), підбурювача або пособника у його вчиненні є незначною, таким особам суд може (не зобов'язаний, а має право) призначити покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією статті Особливої частини КК України, без урахування розміру майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок його вчинення доходу.

__________

-1 Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 грн., встановлена п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподатковуваний мінімум доходів громадян у законах або інших нормативно-правових актах, за винятком норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги

При цьому при застосуванні ч. 1 ст. 69 КК України за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі н. м. д. г. (ст. 203-1; ст. 203-2; ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 2 і ч. 3 ст. 206; ч. 2 ст. 209-1; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212-1; ч. 2 ст. 216; ч. 2 ст. 222; ст. 222-1; ст. 232-2; ч. 2 і ч. 3 ст. 224; ч.

2 і ч. 3 ст. 229; ч. 1 ст. 231; ч. ч. 2 - 4 ст. 232-1; ст. 233; ч. 2 ст. 364-1; ст. 365-1; ч. 2 і ч. 3 ст. 365-2; ч. ч. 2 - 4 ст. 368-3; ч. ч. 2 - 4 ст. 368-4 КК України), суд із підстав, передбачених ч. 1 ст. 69 КК України, може призначити основне покарання у виді штрафу нижче від найнижчої межі, встановленої для цього виду покарання в санкції статті (частини статті) Особливої частини КК, але розмір останнього може бути знижений не більше ніж на чверть від найнижчої межі штрафу, встановленої в цій санкції. Тобто, орієнтиром "мінімального порогу" застосування ч. 1 ст. 69 КК України для цих злочинів є найнижча межа основного покарання у виді штрафу встановлена санкцією статті (частини статті), а не визначений судом розмір штрафу, який враховує майнову шкоду, завдану злочином, або отриманий внаслідок його вчинення дохід. Наприклад, призначаючи особі покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за наявності обставин визначених у ч. 1 ст. 69 КК України, суд може пом'якшити передбачене санкцією частини цієї статті основне покарання у виді штрафу (мінімальна межа якого становить 15000 н. м. д. г.), призначивши його у розмірі не більше ніж на чверть нижчій від найнижчої межі, тобто не менше ніж 11250 н. м. д. г.

Із вміщеного у ч. 2 ст. 69 КК України застереження щодо застосування цієї норми - "за винятком випадків призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" - випливає, що за вчинення злочину, передбаченого ст. 203-1; ст. 203-2; ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209-1; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212-1; ч. 2 ст. 216; ч. 2 ст. 222; ст. 222-1; ст. 232-2; ч. 2 і ч. 3 ст. 224; ч. 2 і ч. 3 ст. 229; ч. ч. 2 - 4 ст. 232-1; ч. 2 ст. 364-1; ст. 365-1; ч. 2 і ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 і ч. 4 ст. 368-3; ч. 3 або ч. 4 ст. 368-4 КК України, додаткове обов'язкове покарання не може не призначатися судом, тобто обов'язково має бути призначено. Іншими словами, якщо в санкції статті (частини статті) Особливої частини КК, яка встановлює відповідальність за вказані злочини, поряд з основним передбачено і обов'язкове додаткове покарання, суд незалежно від наявності обставин, визначених у ч. 1 ст. 69 КК України, не може застосувати ч. 2 ст. 69 КК України і зобов'язаний призначати це додаткове покарання;

- суд відповідно до положень ст. 75 КК України, призначаючи основне покарання у виді штрафу, не може приймати рішення про звільнення від відбування цього покарання з випробуванням;

- при вирішенні питання про призначення покарання за сукупністю злочинів відповідно до положень ст. 70 КК України суд, беручи до уваги вимоги ст. ст. 65 - 69-1, 103 КК України, повинен призначити покарання (основне, а за наявності підстав - і додаткове) окремо за кожний зі злочинів, які утворюють сукупність, а потім визначити остаточне покарання або шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, або шляхом повного чи часткового складання призначених за окремі злочини покарань. Зазначений порядок стосується як основних, так і додаткових покарань. Зауважимо, що штраф і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основні покарання складанню з іншими покараннями не підлягають.

Якщо за злочини (складові сукупності) призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (згідно з ч. 3 ст. 72 КК України - це штраф і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд має або застосувати принцип поглинання, або призначити кожне із вказаних покарань до самостійного виконання. Якщо суд не застосував принцип поглинання одного із цих покарань більш суворим основним покаранням, він повинен включити штраф і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в остаточне покарання поряд з будь-якими іншими основними покараннями.

Поглинання як принцип призначення остаточного покарання за сукупністю злочинів полягає в тому, що менш суворе покарання поглинається більш суворим, яке і підлягає виконанню. Поглинанню підлягають покарання як одного виду, так і різних. Однакові за видом і розміром покарання поглинанню не підлягають, крім випадків, коли вони призначені у максимальних межах санкцій норм КК України. При вирішенні питання, яке із покарань є більш суворим, незважаючи на зміни у ст. 12 КК України, слід виходити із положень ст. 51 КК України. Наведене обґрунтовується тим, що законодавець у ч. 6 ст. 12 КК України, зазначаючи, що "ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається, виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі" (а отже, при зіставленні цих двох видів покарань) надав перевагу такому виду покарання як позбавлення волі. Крім того, застосування у Прикінцевих та перехідних положеннях цього Закону формулювань "особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження чи позбавлення волі ... невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу" (абз. 1 п. 2), "якщо покарання у виді громадських або виправних робіт, арешту або обмеження волі було знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" (абз. 2 п. 3) вказує на те, що принцип побудови системи покарань, закріплений у ст. 51 КК України (від менш суворого покарання до більш суворого), незважаючи на прийняття цього Закону залишився незмінним.

З огляду на викладене, принцип поглинання при призначенні покарання за сукупністю злочинів може застосовуватись, зокрема, тоді, коли за один із злочинів передбачено основне покарання у виді штрафу, а за інший - позбавлення волі на певний строк;

- цим Законом із КК України виключено ряд статей, а саме: ст. 202 КК (нині - статті 164, 166-8 КУпАП), ст. 203 КК (нині - ст. 164-16 КУпАП), ст. 207 КК (нині - ст. 162-1 КУпАП), ст. 208 КК (нині - ст. 162-2 КУпАП), ст. 214 КК (нині - ст. 162-3 КУпАП), ст. 215 КК (нині - ст. 135-1 КУпАП), ст. 217 КК (нині - ст. 189-3 КУпАП), ст. 218 КК (нині - ст. 166-17 КУпАП), ст. 220 КК (нині - ст. 164-15 КУпАП), ст. 221 КК (нині - ст. 166-16 КУпАП), ст. 223 КК (нині - ст. 163 КУпАП), ст. 225 КК (нині - ст. 155-2 КУпАП), ст. 226 КК (нині - ст. 171-2 КУпАП), ст. 228 КК (нині - ст. 166-18 КУпАП), ст. 234 КК (нині - ст. 166-15 КУпАП) і ст. 235 КК (нині - ст. 166-14 КУпАП), внаслідок чого кримінальні справи, порушені за цими статтями, підлягають закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України), ст. 5 КК України у зв'язку із декриміналізацією злочинного діяння.

Якщо в ході судового слідства поряд з обставинами, що виключають провадження у кримінальній справі, у діянні особи буде виявлено ознаки адміністративного правопорушення, суд або суддя зобов'язані відповідно до ч. 4 ст. 6 КПК України направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення;

- у розділі другому "Прикінцеві та перехідні положення" Закону передбачені правила: а) у пп. 2 - 3 - зниження невідбутої частини покарання до відповідного розміру штрафу, особам, які відбувають покарання за вчинення злочинів, за які цим Законом встановлено основне покарання лише у виді штрафу; б) у п. 4 - зниження покарання до штрафу, у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 78 КК України, та у разі встановлення судом підстав для направлення особи, яка відповідно до ст. ст. 75, 104 КК України була звільнена з випробуванням від відбування покарання у виді виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі, призначеного їй за вчинення вказаних злочинів, для відбування призначеного покарання; в) перегляду запобіжних заходів у виді тримання під вартою, обраних стосовно осіб, що підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу. Необхідно звернути увагу, що законодавець у всіх цих випадках застосовує формулювання "за вчинення злочинів, за які цим Законом встановлено основне покарання лише у виді штрафу", із чого випливає, що зазначені правила не поширюються на злочини передбачені ч. ч. 2 і 3 ст. 206; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 212-1; ч. 1 ст. 213; ст. 223-1 КК України, оскільки змінені цим Законом санкції, крім основного покарання у виді штрафу, вміщують ще й альтернативні види покарань. Наприклад, ч. ч. 2 і 3 ст. 206 КК України - позбавлення волі, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1 та ст. 223-1 КК України - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, ч. 1 ст. 213 КК України - громадські роботи.

I. Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону розмір штрафу особам, які відбувають покарання:

а) у виді позбавлення волі: визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання шляхом його перерахунку за правилами, встановленими ч. 5 ст. 53 КК України, тобто із розрахунку один день позбавлення волі за 8 н. м. д. г. (136 грн.) у таких межах*:

1) понад 3 - до 10 тисяч н. м. д. г. (понад 51000 - до 170000 грн.) - у випадку призначення позбавлення волі за вчинення злочину середньої тяжкості;

2) понад 10 - до 25 тисяч н. м. д. г. (понад 170000 - до 425000 грн.) - у випадку призначення позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину;

3) понад 25 - до 50 тисяч н. м. д. г. (понад 425000 - до 850000 грн.) - у випадку призначення позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

__________

* Слід зазначити, що при здійсненні такого перерахунку суд має виходити з граничних розмірів штрафу, встановлених саме цим Законом, а не тим, що діяв не на момент вчинення злочину.

Якщо під час розрахунку розміру штрафу виявиться, що цей розмір перевищує встановлені ч. 5 ст. 53 КК України межі, суд знижує (замінює) покарання у виді позбавлення волі покаранням у виді штрафу в максимальному розмірі, передбаченому для злочину відповідної тяжкості цією частиною статті. Якщо ж такий розмір є меншим за встановлені законом межі, суд знижує (замінює) покарання у виді позбавлення волі покаранням у виді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому для злочину відповідної тяжкості цією частиною статті;

б) у виді громадських чи виправних робіт, арешту або обмеження волі: визначається, виходячи зі строку невідбутого покарання шляхом його попереднього перерахунку на покарання у виді позбавлення волі за правилами, встановленими ч. 1 ст. 72 КК України, та наступного перерахунку за правилами, встановленими ч. 5 ст. 53 КК України. Наведемо приклад. Особу було визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-1 КК України, та призначено основне покарання у виді виправних робіт строком до двох років із відрахуванням 15% заробітної плати в дохід держави. Вирок набрав законної сили 1 листопада 2011 року, тобто на момент розгляду кримінальної справи у суді (28 лютого 2012 року) невідбута особою частина покарання у виді виправних робіт становить 1 рік 8 місяців 1 день (645 днів), що в перерахунку на покарання у виді позбавлення волі, відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України, складає 215 дні. Оскільки відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 53 КК України одному дню позбавлення волі відповідає 8 н. м. д. г. (136 грн.), виходячи з розрахунку 215 * 136, розмір штрафу становить 29240 грн. (1720 н. м. д. г.), що відповідає правилам, встановленим ч. 5 ст. 53 КК України (дотримано визначені законом межі розміру штрафу).

II. Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень особам, які відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження чи позбавлення волі, призначене за сукупністю злочинів, за один або кілька з яких згідно із цим Законом призначається основне покарання лише у виді штрафу (ст. 200; ст. 203-1; 203-2; ч. 1 і ч. 2 ст. 204; ст. 205; ч. 1 ст. 206; ст. 209-1; ч. 2 і ч. 3 ст. 212; ч. 2 і ч. 3 ст. 212-1; ч. 2 ст. 213; ст. 216; ст. 219; ст. 222; ст. 222-1; ст. 223-2; ст. 224; ст. 227; ст. 229; ст. 231; ст. 232-1; ст. 232-2; ст. 233; ст. 364; ст. 365-1; ст. 365-2; ст. 368-3; ст. 368-4 КК України), невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу тільки у випадку, якщо за такий злочин було призначено більш суворе покарання із числа покарань, призначених за злочини, що становлять сукупність.

Наприклад, особу визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК України та засуджено за ч. 3 ст. 212 КК України на п'ять років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки з конфіскацією всього майна, яке є особистою власністю засудженого; за ч. 2 ст. 358 КК України - на один рік позбавлення волі; за ч. 3 ст. 358 КК України - на шість місяців арешту. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки з конфіскацією всього майна, яке є особистою власністю засудженого.

Із наведеного прикладу випливає, що цій особі має бути знижено невідбуту частину покарання у виді позбавлення волі до відповідного розміру штрафу за правилами, встановленими пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень, оскільки: а) вчинений нею злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, згідно із цим Законом карається основним покаранням лише у виді штрафу; б) за його вчинення було призначено більш суворе покарання (п'ять років позбавлення волі) із числа покарань за злочини сукупності (один рік позбавлення волі за ч. 2 ст. 358 КК України та шість місяців арешту за ч. 3 ст. 358 КК України). Для прикладу приведемо зазначений вирок у відповідність до положень Закону. Так, беручи до уваги, відповідно до положень ч. 5 ст. 72 КК України строк попереднього ув'язнення засудженого, оскільки запобіжний захід у виді тримання під вартою обрано 1 травня 2011 року, строк невідбутого особою покарання на станом на 28 лютого 2012 року становить 1553 дні. Оскільки відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 53 КК України одному дню позбавлення волі відповідає 8 н. м. д. г. (136 грн.), виходячи з розрахунку 1553 * 136, розмір штрафу становить 211208 грн. (12424 н. м. д. г.). Враховуючи вищевикладене, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання (штраф у 12424 н. м. д. г. за ч. 2 ст. 212 КК України та арешт на 6 місяців за ч. 3 ст. 358 КК України) більш суворим (одним роком позбавлення волі за ч. 2 ст. 358 КК України), остаточне покарання призначається у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на три роки з конфіскацією всього майна, яке є особистою власністю засудженого.

Таке ж правило відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень застосовується при вирішенні питання щодо зниження покарання до відповідного розміру штрафу особам, які відбувають покарання, призначене за сукупністю вироків.

У абзаці 2 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень зазначається, що у випадку, якщо покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження волі (позбавлення волі до цього переліку не включено) було знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі н. м. д. г., воно не може бути у подальшому замінено на покарання у виді позбавлення волі згідно з правилами, встановленими ч. 5 ст. 53 КК України. Це застереження зумовлено тим, що абз. 2 ч. 5 ст. 53 КК України визначає порядок заміни штрафу в розмірі понад три тисячі н. м. д. г., у разі його несплати, на покарання у виді позбавлення волі. При цьому, у разі несплати штрафу особою, якій попередньо було призначено покарання у виді позбавлення волі, а потім у зв'язку з набуттям чинності цим Законом знижено до штрафу у розмірі понад три тисячі н. м. д. г., останнє підлягає заміні на покарання у виді позбавлення волі.

III. Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень, особи, які відповідно до статей 75, 104 КК України були звільнені з випробуванням від відбування покарання у виді виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі, призначеного їм за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу (ст. 200; ст. 203-1; ст. 203-2; ч. 1 і ч. 2 ст. 204; ст. 205; ч. 1 ст. 206; ст. 209-1; ч. 2 і ч. 3 ст. 212; ч. 2 і ч. 3 ст. 212-1; ч. 2 ст. 213; ст. 216; ст. 219; ст. 222; ст. 222-1; ст. 223-2; ст. 224; ст. 227; ст. 229; ст. 231; ст. 232-1; ст. 232-2; ст. 233; ст. 364; ст. 365-1; ст. 365-2; ст. 368-3; ст. 368-4 КК України), продовжують виконувати покладені на них судом обов'язки. Якщо такі особи не виконують покладені на них обов'язки або систематично вчиняють правопорушення, що потягло за собою адміністративні стягнення і свідчить про їх небажання стати на шлях виправлення:

а) суд знижує покарання до штрафу згідно з правилами, встановленими пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону;

б) у випадку коли цій особі було попередньо призначено покарання за сукупністю злочинів, невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу лише у випадку, якщо за такий злочин було призначено більш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупності.

Якщо особа, звільнена від відбування покарання з випробуванням відповідно до статей 75, 104 КК України за вчинення злочину, за який цим Законом встановлено основне покарання лише у виді штрафу, протягом іспитового строку вчиняє новий злочин, суд спершу знижує попередньо призначене покарання до штрафу, згідно із правилами Прикінцевих та перехідних положень Закону, а потім застосовує положення ст. 71 КК України.

Щодо інших питань, які можуть виникнути в судовій практиці при реалізації положень цього Закону, буде повідомлено додатково.

Інформаційний лист підготовлено завідувачем сектору забезпечення діяльності заступника Голови ВССУ Т.І. Слуцькою, погоджено заступником Голови ВССУ С.М. Міщенком, обговорено та схвалено на нараді суддів судової палати у кримінальних справах 29 лютого 2012 року.

Заступник Голови

С.М. Міщенко


Додаток

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

санкцій статей, передбачених Розділом VII Особливої частини КК України "Злочини у сфері господарської діяльності", що зазнали змін у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15 листопада 2011 року № 4025-VI (далі - Закон)

У Кримінальному кодексі України

Назва статті

Частина

Санкція статті (частини статті) до внесення змін Законом

Санкція статті (частини статті) після внесення змін Законом

ст. 200 КК України "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення"

частина 1

карається штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк

карається штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.)

частина 2

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років

караються штрафом від 5000 до 10000 н. м. д. г.

(від 85000 до 170000 грн.)

ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг"

частина 1

карається штрафом від 100 до 250 н. м. д. г.

(від 1700 до 4250 грн.) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк

Норму вилучено із КК України. Нині - статті 164, 166-8 КУпАП

частина 2

карається штрафом від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 203 КК України "Зайняття забороненими видами господарської діяльності"

частина 1

карається штрафом від 50 до 100 н. м. д. г.

(від 850 до 1700 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 164-16 КУпАП

частина 2

караються обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

ст. 203-1 КК України "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва"

частина 1

карається штрафом від 1000 до 5000 н. м. д. г.

(від 17000 до 85000 грн.) або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва

караються штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.) із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва

караються штрафом від 5000 до 10000 н. м. д. г.

(від 85000 до 170000 грн.) з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва

ст. 203-2 КК України "Зайняття гральним бізнесом"

частина 1

карається штрафом від 10000 до 50000 н. м. д. г.

(від 170000 до 850000 грн.)

карається штрафом від 10000 до 40000

(від 170000 до 680000 грн.) н. м. д. г. з конфіскацією грального обладнання

частина 2

караються обмеженням волі на строк до 5 років

караються штрафом від 40000 до 50000 н. м. д. г.

(від 680000 до 850000 грн.) з конфіскацією грального обладнання

ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів"

частина 1

карається штрафом від 500 до 1050 н. м. д. г.

(від 8500 до 17850 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення

караються штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення

частина 2

карається штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення

карається штрафом від 3000 до 10000 н. м. д. г.

(від 51000 до 170000 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення

частина 3

карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення

карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення

ст. 205 КК України "Фіктивне підприємництво"

частина 1

карається штрафом від 300 до 500 н. м. д. г.

(від 5100 до 8500 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років

карається штрафом від 500 н. м. д. г. до 2000 н. м. д. г.

(від 8500 до 34000 грн.)

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

караються штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.)

ст. 206 КК України "Протидія законній господарській діяльності"

частина 1

караються виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років

караються штрафом від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.)

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

караються штрафом від 3000 до 10000 н. м. д. г.

(від 51000 до 170000 грн.) або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

частина 3

караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років

караються штрафом від 10000 до 25000 н. м. д. г.

(від 170000 до 425000 грн.) або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років

ст. 207 КК України "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"

частина 1

карається штрафом від 600 до 1000 н. м. д. г.

(від 10200 до 17000 грн.) або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 162-1 КУпАП

частина 2

караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

частина 3

караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років

ст. 208 КК України "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків"

частина 1

караються штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 162-2 КУпАП

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках

ст. 209-1 КК України "Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

частина 1

карається штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 2

карається штрафом від 2000 до 3000 н. д. м. г.

(від 34000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)"

частина 1

карається штрафом від 300 до 500 н. м. д. г.

(від 5100 до 8500 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 2

караються штрафом від 500 до 2000 н. м. д. г.

(від 8500 до 34000 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 грн. до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 3

караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

караються штрафом від 15000 до 25000 н. м. д. г.

(від 255000 до 425000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

ст. 212-1 КК України "Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

частина 1

карається штрафом від 300 до 500 н. м. д. г.

(від 5100 до 8500 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 500 до 1500 н. м. д. г.

(від 8500 до 25500 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 2

караються штрафом від 500 до 2000 н. м. д. г.

(від 8500 до 34000 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 1500 до 3000 н. м. д. г.

(від 25500 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 3

караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

караються штрафом від 10000 до 25000 н. м. д. г.

(від 170000 до 425000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

ст. 213 КК України "Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом"

частина 1

карається штрафом від 100 до 500 н. м. д. г.

(від 1700 до 8500 грн.) або громадськими роботами від 100 до 200 годин

караються штрафом від 500 до 1500 н. м. д. г.

(від 8500 до 25500 грн.) або громадськими роботами від 100 до 200 годин

частина 2

караються штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років

караються штрафом від 1500 до 2000 н. м. д. г.

(від 25500 до 34000 грн.)

ст. 214 КК України "Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

карається штрафом від 300 до 1000 н. м. д. г.

(від 5100 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до 2 років

(5100 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до 2 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 162-3 КУпАП

ст. 215 КК України "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків"

карається штрафом до 50 н. м. д. г.

(до 850 грн.) або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 135-1 КУпАП

ст. 216 КК України "Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок"

частина 1

караються штрафом від 100 до 300 н. м. д. г.

(від 1700 до 5100 грн.) або обмеженням волі на строк до 4 років

караються штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.)

частина 2

караються штрафом від 300 до 1000 н. м. д. г.

(від 5100 до 17000 грн.) або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами

караються штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.) з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами

ст. 217 КК України "Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма"

частина 1

карається штрафом від 100 до 300 н. м. д. г.

(від 1700 до 5100 грн.)

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 189-3 КУпАП

частина 2

караються штрафом від 300 до 1000 н. м. д. г.

(від 5100 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років

ст. 218 КК України "Фіктивне банкрутство"

караються штрафом від 750 до 2000 н. м. д. г.

(від 12750 до 34000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-17 КУпАП

ст. 219 КК України "Доведення до банкрутства"

карається штрафом від 500 до 800 н. м. д. г.

(від 8500 до 13600 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 220 КК України "Приховування стійкої фінансової неспроможності"

карається штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на строк до 2 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 164-15 КУпАП

ст. 221 КК України "Незаконні дії у разі банкрутства"

караються штрафом від 100 до 500 н. м. д. г.

(від 1700 до 8500 грн.) або арештом на строк до 3 місяців з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-16 КУпАП

ст. 222 КК України "Шахрайство з фінансовими ресурсами"

частина 1

карається штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 10000 н. м. д. г.

(від 51000 до 170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 222-1 КК України "Маніпулювання на фондовому ринку"

частина 1

караються штрафом від 750 до 2000 н. м. д. г.

(від 12750 до 34000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 2

караються штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 5000 до 10000 н. м. д. г.

(від 85000 до 170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 223 КК України "Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску"

карається штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 163 КУпАП

ст. 223-1 КК України "Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів"

карається штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 3 років

карається штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 223-2 КК України "Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів"

караються штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 224 КК України "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів"

частина 1

караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 10000 н. м. д. г.

(від 51000 до 170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

частина 3

караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 10000 до 15000 н. м. д. г.

(від 170000 до 255000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 225 КК України "Обман покупців та замовників"

частина 1

караються штрафом до 50 н. м. д. г.

(до 850 грн.) або громадськими роботами на строк від 100 до 200 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 155-2 КУпАП

частина 2

караються штрафом від 100 до 500 н. м. д. н. г.

(від 1700 до 8500 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 226 КК України "Фальсифікація засобів вимірювання"

частина 1

караються штрафом до 100 н. м. д. г.

(до 1700 грн.) або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 3 місяців

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 171-2 КУпАП

частина 2

караються штрафом від 100 до 200 н. м. д. г.

(від 1700 до 3400 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років

ст. 227 КК України "Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції"

караються штрафом від 100 до 200 н. м. д. г.

(від 1700 до 3400 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 228 КК України "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій"

частина 1

карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-18 КУпАП

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років

ст. 229 КК України "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару"

частина 1

караються штрафом від 200 до 1000 н. м. д. г.

(від 3400 до 17000 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення

караються штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення

частина 2

караються штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення

караються штрафом від 3000 до 10000 н. м. д. г.

(від 34000 до 170000 грн.) з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення

частина 3

караються штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.) або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення

караються штрафом від 10000 до 15000 н. м. д. г.

(від 170000 до 255000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення

ст. 231 КК України "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю"

караються штрафом від 200 до 1000 н. м. д. г.

(від 3400 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 8000 н. м. д. г.

(від 51000 до 136000 грн.)

ст. 232 КК України "Розголошення комерційної або банківської таємниці"

карається штрафом від 200 до 500 н. м. д. г.

(від 3400 до 8500 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк

карається штрафом від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 232-1 КК України "Незаконне використання інсайдерської інформації"

частина 1

караються штрафом від 750 до 2000 н. м. д. г.

(від 12750 до 34000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

караються штрафом від 750 до 2000 н. м. д. г.

(від 12750 до 34000 грн.), з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

частина 2

карається штрафом від 750 до 2000 н. м. д. г.

(від 12750 до 34000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

караються штрафом від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

частина 3

карається штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

карається штрафом від 5000 до 8000 н. м. д. г.

(від 85000 до 136000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

частина 4

караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна або без такої

караються штрафом від 8000 до 10000 н. м. д. г.

(від 136000 до 170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 232-2 КК України "Приховування інформації про діяльність емітента"

частина 1

караються штрафом від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.) або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

караються штрафом від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

частина 2

караються штрафом від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 233 КК України "Незаконна приватизація державного, комунального майна"

частина 1

караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

караються штрафом від 5000 до 10000 н. м. д. г.

(від 85000 до 170000 грн.)

частина 2

карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої

карається штрафом від 25000 до 35000 н. м. д. г.

(від 425000 до 595000 грн.) з конфіскацією майна або без такої

ст. 234 КК України "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів"

частина 1

караються штрафом від 100 до 500 н. м. д. г.

(від 1700 до 8500 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-15 КУпАП

частина 2

караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-15 КУпАП

частина 3

карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-15 КУпАП

ст. 235 КК України "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання"

караються штрафом від 100 до 400 н. м. д. г.

(від 1700 до 6800 грн.) або виправними роботами на строк до 2 років

Норму вилучено із КК України. Нині - ст. 166-14 КУпАП

У Кодексі України про адміністративні правопорушення

Назва статті

Частина

Санкція статті (частини статті) до внесення змін Законом

Санкція статті (частини статті) після внесення змін Законом

ст. 135-1 КУпАП "Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати"

частина 1

штраф від 30 до 50 н. м. д. г.

(від 510 до 850 грн.)

частина 2

штраф від 100 до 200 н. м. д. г.

(від 1700 до 3400 грн.)

ст. 155-2 КУпАП "Обман покупця чи замовника"

частина 1

штраф від 2 до 15 н. м. д. г.

(від 34 до 255 грн.)

частина 2

штраф від 20 до 50 н. м. д. г.

(від 340 до 850 грн.)

ст. 162-1 КУпАП "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"

частина 1

штраф від 600 до 1000 н. м. д. г.

(від 10200 до 17000 грн.)

частина 2

штраф від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.)

частина 3

штраф від 3000 до 5000 н. м. д. г.

(від 51000 до 85000 грн.)

ст. 162-2 КУпАП "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків"

частина 1

штраф від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.)

частина 2

штраф від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.)

ст. 162-3 КУпАП "Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

штраф від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.)

ст. 164-15 КУпАП "Приховування стійкої фінансової неспроможності"

штраф від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.)

ст. 164-16 КУпАП "Зайняття забороненими видами господарської діяльності"

частина 1

штраф від 100 до 500 н. м. д. г.

(від 1700 до 8500 грн.)

частина 2

штраф від 500 до 2000 н. м. д. г.

(від 8500 до 34000 грн.)

ст. 166-14 КУпАП "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання"

штраф від 100 до 400 н. м. д. г.

(від 1700 до 6800 грн.)

ст. 166-15 КУпАП "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів"

частина 1

штраф від 100 до 500 н. м. д. г.

(від 1700 до 8500 грн.)

частина 2

штраф від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.)

ст. 166-16 КУпАП "Незаконні дії у разі банкрутства"

штраф від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.)

ст. 166-17 КУпАП "Фіктивне банкрутство"

штраф від 750 до 2000 н. м. д. г.

(від 12750 до 34000 грн.)

ст. 166-18 КУпАП "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій"

частина 1

штрафу від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.)

частина 2

штраф від 1000 до 3000 н. м. д. г.

(від 17000 до 51000 грн.)

ст. 171-2 КУпАП "Фальсифікація засобів вимірювання"

частина 1

штраф від 20 до 100 н. м. д. г.

(від 340 до 1700 грн.) з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів

частина 2

штраф від 100 до 200 н. м. д. г.

(від 1700 до 3400 грн.) з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів

ст. 189-3 КУпАП "Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма"

частина 1

штраф від 100 до 300 н. м. д. г.

(від 1700 до 5100 грн.)

частина 2

штраф від 300 до 1000 н. м. д. г.

(від 5100 до 17000 грн.)

ст. 155-2 КУпАП "Обман покупця чи замовника"

частина 1

тягне за собою накладення штрафу від 2 до 15 н. м. д. г.

(від 34 до 255 грн.)

штраф від 2 до 15 н. м. д. г.

(від 34 до 255 грн.)

частина 2

тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 н. м. д. г.

(від 170 до 340 грн.)

тягнуть за собою накладення штрафу від 12 до 15 н. м. д. г.

(від 204 до 255 грн.)

ст. 164 КУпАП "Порушення порядку провадження господарської діяльності"

частина 1

тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 н. м. д. г.

(від 340 до 680 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої

тягне за собою накладення штрафу від 20 до 100 н. м. д. г.

(від 340 до 1700 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої

частина 2

тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 60 н. м. д. г.

(від 510 до 1020 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої

тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 500 н. м. д. г.

(від 1700 до 8500 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення

частина 3

тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 н. м. д. г.

(680 до 1700 грн.)

тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 н. м. д. г.

(від 680 до 1700 грн.)

ст. 166-8 КУпАП "Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг"

частина 1

тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 н. м. д. г.

(1700 до 3400 грн.)

тягне за собою накладення штрафу від 100 до 250 н. м. д. г.

(від 1700 до 4250 грн.)

частина 2

тягнуть за собою накладення штрафу від 2000 до 3000 н. м. д. г.

(від 34000 до 51000 грн.)

ст. 167 КУпАП "Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів"

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 3 до 88 н. м. д. г.

(51 до 1496 грн.)

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 20 до 100 н. м. д. г.

(від 340 до 1700 грн.)

ст. 163 КУпАП "Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів"

частина 1

тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 н. м. д. г.

(3400 до 8500 грн.)

тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 н. м. д. г.

(від 3400 до 8500 грн.)

частина 2

тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.)

ст. 163-7 КУпАП "Діяльність на фондовому ринку без ліцензії"

частина 1

тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 н. м. д. г.

(8500 до 17000 грн.).

тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 н. м. д. г.

(від 8500 до 17000 грн.)

частина 2

тягнуть за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 н. м. д. г.

(від 17000 до 34000 грн.)

| >>
Законодавчий акт: ЛИСТ від 02.03.2012 № 132-283/0/4-12 "ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ". Вищий спеціалізований суд. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ЛИСТ від 02.03.2012 № 132-283/0/4-12 "ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -