Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". 2017

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

03.02.2017  № 1

Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І., заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кравченка С.І.

та Червинської М.Є., секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеника Д.Д. та вченого секретаря Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С. про підсумки роботи судів щодо розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення у 2016 році та завдання на 2017 рік, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає про те, що робота судів у 2016 році в цілому була спрямована на забезпечення ефективного здійснення громадянами права на судовий захист.

Попри кадрові, фінансові, організаційні складності в роботі, судам загальної юрисдикції в цілому вдавалося забезпечувати в розумні строки якісний, належний розгляд переважної більшості справ, тобто упродовж звітного періоду робота судів щодо здійснення правосуддя виконувалась на належному рівні.

У 2016 році до місцевих загальних судів надійшло понад 2 млн 658 тис.

справ і матеріалів, що на 1,9 % менше порівняно з 2015 роком. Всього на розгляді у 2016 році перебувало майже 2 млн 931 тис. справ і матеріалів. Розглянуто понад 2 млн 564 тис. справ і матеріалів, нерозглянутими залишились 12,5 % загальної кількості справ, що перебували у провадженні (366,6 тис.).

Середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду (відповідно до штатної чисельності) становило 54,9 справ і матеріалів, тобто навантаження в судах першої інстанції зменшилось на 2,3 % порівняно з 2015 роком (56,2 справ і матеріалів).

На розгляді апеляційних судів у 2016 році перебувало 314,6 тис. справ і матеріалів, з них протягом звітного періоду надійшло 293,9 тис., що на 1,6 % менше порівняно з 2015 роком, розглянуто 291,1 тис. справ і матеріалів. Залишились нерозглянутими 23,5 тис., або 7,5 % справ і матеріалів.

Середньомісячне надходження на суддю апеляційного суду дещо зменшилось та становило 16,8 справ і матеріалів, що на 1,2 % менше порівняно з 2015 роком (17 справ і матеріалів).

У 2016 році до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшло 74,7 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань, що на 1,6 % менше порівняно з 2015 роком (2015 рік - 75,9 тис., 2014 рік - 89,5 тис.). Розглянуто 67,5 тис. справ і матеріалів, або 80,5 % тих, що перебували на розгляді. Залишок нерозглянутих справ і матеріалів становить 16,4 тис., або 19,5 % справ, що перебували на розгляді, з них 3,3 тис. залишено без руху та надано строк для усунення недоліків.

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2016 році збільшилося і становило 123,9 касаційних скарг, справ та заяв, що на 8,8 % більше порівняно з 2015 роком (2015 рік - 113,9, 2014 рік - 125).

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ становило 31,9 справ і матеріалів, що на 5,6 % менше порівняно з 2015 роком (2015 рік - 33,8, 2014 рік - 43).

У 2016 році місцеві загальні суди розглянули понад 964 тис.

справ і матеріалів цивільного судочинства, апеляційні суди переглянули понад 79 тис. судових рішень у цивільних справах; з них скасовано 41,8 % переглянутих судових рішень, змінено - 6,4 %.

Найбільша питома вага скасованих рішень, переглянутих в апеляційному порядку, у місцевих судах Житомирської області (42,8 %), міста Києва (41 %) та Рівненської області (40,6 %). Середній показник в Україні становить 36,2 %.

У провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2016 році перебувало (з урахуванням витребуваних справ) 68,2 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань про визначення підсудності, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (з них 40 тис. касаційних скарг), надійшло 61,3 тис., що на 0,1 % менше порівняно з 2015 роком (61,4 тис.). Розглянуто 37,2 тис. касаційних скарг у цивільних справах, залишок нерозглянутих касаційних скарг становить 2,8 тис., з яких більшість залишено без руху для усунення недоліків (2 640). Залишок нерозглянутих витребуваних цивільних справ за касаційними скаргами становить 10,7 тис.

У 2016 році Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасовано 5,2 тис. рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що становить 16,3 % касаційних скарг, які надійшли на ці рішення (31,6 тис.), що на 1,2 % менше порівняно з 2015 роком (17,5 %). Скасовано 673 процесуальні ухвали, або 11,7 % касаційних скарг, поданих до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на ці ухвали, що лише на 0,2 % менше порівняно з 2015 роком (11,9 %).

Найбільше скасовано рішень (від кількості зареєстрованих касаційних проваджень за касаційними скаргами), що надійшли з Київської (22,1 %), Одеської (20,9 %), Херсонської (20,5 %) і Дніпропетровської (20 %) областей. Найменша кількість скасованих рішень в судах Донецької (12,6 %) та Волинської (13,2 %) областей.

Середній показник в Україні становить 17,5 %.

На розгляд Верховного Суду України у 2016 році надійшло 3,2 тис. заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах, з них допущено до провадження та витребувано 491 справу. Верховний Суд України, переглянувши у 2016 році 484 ухвали та 1 рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у цивільних справах (усього 485), скасував 296 ухвал та 1 рішення (усього 297 судових рішень), що становить 9,3 % загальної кількості заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах, що надійшли до Верховного Суду України (3 203).

У звітному періоді місцеві загальні суди відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (КПК) та Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. (КПК 1960 р.) розглянули 873,4 тис. кримінальних справ (проваджень), з яких 2,2 тис. кримінальних справ розглянуто відповідно до КПК 1960 р. Із постановленням вироку розглянуто 79,8 тис. кримінальних справ (проваджень), з них 79,4 тис. - відповідно до КПК. Із затвердженням угоди постановлено 15,1 тис. вироків, що становить 18,9 % загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень із постановленням вироку.

Із порушенням строків, установлених КПК, місцевими загальними судами розглянуто 10,7 тис. матеріалів кримінального провадження.

Слід зазначити, що в режимі відеоконференції судове провадження здійснювалось місцевими загальними судами під час розгляду 1,4 тис. кримінальних проваджень, апеляційними судами - 2,9 тис. кримінальних проваджень. Суди присяжних розглянули 51 кримінальне провадження.

В апеляційному порядку відповідно до КПК та КПК 1960 року переглянуто 39,5 тис. кримінальних справ (проваджень) за апеляційними скаргами, з них 15,4 тис. - за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів.

Якість розгляду кримінальних справ у 2016 році дещо погіршилась. Так, апеляційними судами залишено без змін судові рішення щодо 24,5 тис. осіб, або 53,7 % осіб, стосовно яких переглядались судові рішення (2015 рік - 55,7 %), щодо 17,3 тис. осіб, або 37,9 % судові рішення скасовано (2015 рік - 34,9 %, 2014 рік - 34,3 %) та стосовно 3,8 тис. осіб, або 8,4 % - змінено.

Найбільша кількість осіб, стосовно яких скасовано вироки місцевих судів, від кількості осіб, щодо яких вироки переглянуто в апеляційному порядку, у місцевих судах Закарпатської (54,4 %), Херсонської (45,9 %) та Черкаської (40 %) областей; найменша - у місцевих загальних судах Полтавської (21 %) та Чернівецької (25,2 %) областей. Середній показник в Україні становить 34,4 %.

Кількість клопотань про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції відповідно до статті 34 КПК у 2016 році збільшилась на 3,3 тис., або на 46,7 % та становила 10,2 тис. (у 2015 році - 6,9 тис.), з них 8,4 тис. - задоволено.

На розгляді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ упродовж 2016 року перебувало 476 клопотань (подань) про направлення справ (кримінальних проваджень) з одного суду до іншого (надійшло 468), 466 з яких розглянуто.

У звітному періоді на розгляді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ знаходилось майже 15,7 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань та матеріалів кримінального провадження, надійшло 13,3 тис. (з них касаційних скарг - 9,7 тис.), що на 8 % менше порівняно з 2015 роком (14,5 тис.).

Розглянуто з урахуванням повернених понад 12,8 тис. справ і матеріалів у кримінальних справах (провадженнях), або 81,7 % тих, що перебували на розгляді. Нерозглянутими залишились 2,9 тис. справ і матеріалів.

Протягом 2016 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував і змінив судові рішення у кримінальних справах (провадженнях) щодо 1,6 тис. осіб, з них скасовано і змінено вироки стосовно 779 осіб, або щодо 41,2 % загальної кількості осіб, стосовно яких переглянуто вироки (стосовно 644 осіб вироки скасовано).

Найбільше за результатами розгляду касаційних скарг скасовувались вироки місцевих загальних судів Одеської (61,8 %), Миколаївської (56 %) та Запорізької (55,7 %) областей; найменше скасованих вироків у судах Закарпатської (9,5 %) та Житомирської (18 %) областей. Середній показник в Україні становить 37,9 %.

Найбільший відсоток осіб, щодо яких за касаційними скаргами Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасовано вироки апеляційних судів, у Хмельницькій (59,1 %), Одеській (58,8 %) та Тернопільській (50 %) областях; найменше таких осіб у Харківській (2 %) та Кіровоградській (13,3 %) областях. Водночас необхідно відмітити, що в апеляційних судах Луганської та Чернівецької областей у 2016 році не було жодного скасованого вироку. Середній показник в Україні становить 25,2 %.

На розгляд Верховного Суду України у 2016 році надійшла 431 заява про перегляд судових рішень у кримінальних справах, з них допущено до провадження 46 заяв. Верховний Суд України, переглянувши 41 ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, скасував 9 ухвал, що становить 2,1 % загальної кількості заяв про перегляд, що надійшли до Верховного Суду України.

З урахуванням навантаженості на суди незначна кількість судових помилок не є кричущим недоліком, який свідчив би про неналежну якість судочинства.

Водночас будь-які судові помилки є неприпустимими та мають прискіпливо аналізуватися передусім суддями, які їх допустили. Суд касаційної інстанції повинен вживати передбачених законом превентивних заходів для недопущення таких випадків у майбутньому.

Протягом звітного періоду Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, крім безпосереднього відправлення правосуддя, значну увагу приділяв також здійсненню інших своїх повноважень, спрямованих на формування правильної та однакової судової практики.

Так, з урахуванням обставин, пов’язаних із прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у 2016 році прийнято 8 постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, якими, зокрема, затверджено 1 рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства і 2 узагальнення судової практики розгляду окремих категорій справ, а також систематизовано правові позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2015 рік. Крім того, 11 узагальнень, аналізів, інформаційних листів щодо судової практики у цивільних та кримінальних справах, підготовлених судовими палатами, було затверджено зборами суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Усі зазначені документи розміщені на офіційному веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та надіслані судам для врахування при відправленні правосуддя.

Під час розроблення рекомендаційних роз’яснень, узагальнень, аналізів, інформаційних листів з питань правильного та однакового застосування законодавства враховано думки провідних науковців, які беруть активну участь в роботі Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Крім того, члени Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2016 році надали 39 наукових висновків з окремих актуальних питань правозастосування, у тому числі під час розгляду конкретних справ.

У звітному періоді розпочато роботу ще над кількома постановами пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо роз’яснення судам правильного й однакового застосування норм законодавства, а судові палати з розгляду цивільних і кримінальних справ за участю пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочали роботу над кількома узагальненнями й аналізами судової практики з розгляду певних категорій справ.

Беручи до уваги вплив якості законодавства на ефективність відправлення правосуддя, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом року опрацьовано та підготовлено 36 висновків з відповідними зауваженнями та пропозиціями до значної кількості законопроектів, які стосуються судоустрою, статусу суддів, а також окремих положень матеріального та процесуального законодавства. Крім того, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ було самостійно розроблено та направлено до комітетів Верховної Ради України та до інших суб’єктів законодавчої ініціативи 11 законопроектів із зазначених питань.

Судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2016 році брали активну участь в роботі Ради з питань судової реформи, в парламентських слуханнях, робочих групах, створених у комітетах Верховної Ради України, в Міністерстві юстиції України, Генеральній прокуратурі України для вирішення проблемних питань правозастосування у сферах цивільної та кримінальної юрисдикцій. Також Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ продовжив співпрацю з Офісом Ради Європи в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, іншими міжнародними організаціями на виконання повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Разом з тим пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає, що робота судів цивільної та кримінальної юрисдикцій потребує стабільності та підвищення ефективності.

Зокрема, зважаючи на певну обмеженість і винятковість процесуальних повноважень суду апеляційної інстанції у цивільних справах (наприклад, неможливість скасування рішень судів першої інстанції з направленням справ на новий судовий розгляд), суди першої інстанції іноді допускають зловживання, порушуючи норми процесуального законодавства, які неможливо виправити на стадії апеляційного провадження та які нерідко виправляються на стадії касаційного провадження, що призводить до того, що суб’єктам права вчиняються штучні перешкоди для ефективного судового захисту.

Також суди апеляційної інстанції не завжди виконують покладені на них процесуальними законами повноваження щодо виправлення помилок судів першої інстанції, вивчення й узагальнення судової практики та надання місцевим судам належної методичної допомоги в застосуванні законодавства. Як наслідок такі помилки виправляються в суді касаційної інстанції, що призводить до перенавантаження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та суттєво відволікає суддів від виконання інших передбачених законом функцій і повноважень.

Останнім часом досить загрозливих масштабів набуває проблема кадрового забезпечення судів, яка також суттєво впливає на своєчасність, ефективність судового захисту та навантаження на суддів.

У судах, де тривалий час наявні вакантні посади або працюють судді, які не мають повноважень здійснювати правосуддя, ставиться під загрозу можливість реалізації права людини на справедливий суд, а інколи і права на доступ до правосуддя (наприклад, в Магдалинівському районному суді Дніпропетровської області, Яремчанському міському суді Івано-Франківської області, Карлівському та Лохвицькому районних судах Полтавської області, Радивилівському районному суді Рівненської області, Козівському районному суді Тернопільської області, Шполянському районному суд Черкаської області). Така ситуація негативно впливає на оперативність та якість здійснення судочинства, штучно збільшує навантаження на інших працюючих суддів. Зволікання з вирішенням цієї проблеми неминуче призведе до збільшення кількості рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України, в яких буде констатовано порушення розумних строків розгляду справи судом.

Не можна оминути особливо гостру проблему щодо організації роботи судів у Донецькій та Луганській областях. Поряд з організаційними питаннями забезпечення здійснення судочинства продовжують існувати і проблемні аспекти недостатньої правової регламентації процесуальних питань, пов’язаних з відновленням матеріалів судових справ, які втрачено, виданням копій судових рішень у тих справах, які зберігалися в судах в районі проведення антитерористичної операції, в яких неможливо здійснювати правосуддя, або ж у судах, які знаходяться на тимчасово окупованій території, що негативно впливає на можливість виконання рішення суду.

Незважаючи на активну участь у напрацюванні конституційних змін з питань правосуддя, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ ще недостатньо зроблено для забезпечення однакового та правильного застосування законодавства й надання судам нижчого рівня методичної допомоги. У зв’язку з цим необхідно активізувати роботу судових палат, а також Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відповідному напрямі.

Також Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ необхідно акцентувати увагу на роботі з розроблення і опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення цивільного, кримінального судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ наголошує на необхідності покращення стану відправлення правосуддя в судах, а також якості судових рішень, що ними ухвалюються, оскільки матеріали судової практики свідчать про окремі недоліки в роботі судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, зниження рівня відповідальності деяких суддів за результати здійснення правосуддя, зокрема за недотримання процесуальних строків розгляду справ, що стало підставою для відповідних скарг та звернень.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ звертає увагу на необхідність вжиття судами цивільної і кримінальної юрисдикцій відповідних організаційних заходів для термінового розгляду судових справ, строки розгляду яких порушено, посилення контролю за дотриманням процесуальних строків розгляду справ суддями місцевих судів.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І., заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кравченка С.І. та Червинської М.Є., секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеника Д.Д. та вченого секретаря Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С. про підсумки роботи судів щодо розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення у 2016 році та завдання на 2017 рік взяти до відома.

2. Головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикцій:

проводити не рідше ніж двічі на рік збори суддів за участю працівників апаратів судів з метою визначення стану здійснення правосуддя, проблем здійснення судочинства і шляхів їх вирішення та подавати відповідні пропозиції Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ (проваджень);

постійно аналізувати причини помилок, які допускають судді під час відправлення правосуддя, з подальшим обговоренням їх на зборах суддів, відповідних семінарах в апеляційних судах;

звернути увагу на необхідність підвищення особистої відповідальності за своєчасний і якісний розгляд кожної судової справи; не допускати випадків незадовільної підготовки справ до судового розгляду, неналежного повідомлення учасників процесу, порушення строків розгляду справ, необґрунтованого відкладення справ та зупинення провадження у справах; не допускати необґрунтованого заявлення самовідводів суддями в судових справах, задоволення відводів, заявлених суддям без наявності підстав, визначених процесуальним законодавством;

звернути особливу увагу голів апеляційних судів Житомирської, Рівненської областей та міста Києва (цивільна юрисдикція), голів апеляційних судів Закарпатської, Херсонської та Черкаської областей (кримінальна юрисдикція) на якість здійснення судочинства;

надавати з метою забезпечення єдності судової практики пропозиції щодо необхідності роз’яснення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ проблемних питань, які виникають під час застосування норм процесуального та матеріального права;

продовжити роботу з напрацювання єдиних підходів (правових позицій) до застосування суддями положень ЦПК і КПК;

підготувати та затвердити план проведення заходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів з актуальних питань здійснення правосуддя на 2017 рік;

активізувати роботу апеляційних судів з вивчення та узагальнення судової практики й надання методичної допомоги місцевим судам;

продовжувати практику проведення спільних координаційних нарад керівництва апеляційних та місцевих судів із керівництвом територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, прокуратури, Державної пенітенціарної служби України, головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях щодо виконання заходів стосовно дотримання місцевими судами прав людини на розгляд справ упродовж розумного строку та з інших питань;

сприяти забезпеченню права громадян на доступ до правосуддя, систематично проводити обговорення питань організації роботи судів та суддів;

посилити роботу з упровадження в діяльність відповідних судів міжнародних стандартів у сфері судочинства, захисту прав та свобод людини, активніше застосовувати в судових рішеннях практику Європейського суду з прав людини;

інформувати Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ про виконання цієї постанови.

3. Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

провести низку круглих столів, семінарів, конференцій з актуальних питань правозастосування;

за наслідками роботи за півріччя і рік аналізувати та доводити до відома суддів причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та вживати заходів з метою усунення причин скасування;

продовжити практику обговорення на нарадах судових палат резонансних, складних та аналогічних справ за наявності протилежних за змістом правових позицій з метою формування єдиної правової позиції;

згідно з планом роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на І півріччя 2017 року провести узагальнення судової практики, підготувати відповідні постанови пленуму щодо застосування судами законодавства з метою забезпечення єдності судової практики;

постійно залучати членів Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до вивчення, наукового аналізу й узагальнення судової практики з метою підготовки відповідних постанов пленуму; провести у І півріччі 2017 року пленарне засідання, а в подальшому - засідання секцій Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

активізувати та вдосконалити роботу в юридичних виданнях, у тому числі в «Часописі цивільного і кримінального судочинства»; продовжити практику оприлюднення судових рішень у найбільш резонансних і суспільно значимих справах;

надавати методичну та практичну допомогу судам нижчого рівня, зокрема, під час робочих поїздок у регіони. Невідкладно надати таку допомогу апеляційним судам Київської, Одеської, Херсонської та Дніпропетровської областей (щодо розгляду цивільних справ), апеляційним судам Одеської, Миколаївської, Запорізької, Хмельницької та Тернопільської областей (щодо розгляду кримінальних справ);

продовжити роботу щодо вивчення, дотримання та виконання антикорупційного, люстраційного, судоустрійного законодавства та підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства України;

вживати дії на реалізацію плану заходів, спрямованих на виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015;

активізувати роботу з упровадження в діяльність судів цивільної та кримінальної юрисдикцій міжнародних стандартів у сфері судочинства, захисту прав та свобод людини, практики Європейського суду з прав людини;

розробляти заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу суду шляхом висвітлення діяльності судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у засобах масової інформації, участі в семінарах, конференціях, круглих столах тощо;

вживати заходів для забезпечення захисту незалежності суддів та запобігання втручанню в їх професійну діяльність.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Голова Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Б.І. Гулько

Секретар пленуму,

суддя Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Д.Д. Луспеник

{Текст взято з сайту Вищого спеціалізованого суду України http://www.sc.gov.ua/}

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -