<<
>>

Протокол про співробітництво у боротьбі з обігом контрафактної фонографічної продукції "Дата підписання: 05.11.2004"Дата набрання чинності для України: 05.11.2004. Рада Митного Співробітництва. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про співробітництво у боротьбі з обігом

контрафактної фонографічної продукції

Дата підписання: 05.11.2004 Дата набрання чинності для України: 05.11.2004

Керуючись положеннями підписаної 23 березня 1989 року Угоди

про співробітництво між Світовою митною організацією (СМО) та

Міжнародною федерацією фонографічної індустрії (IFPI -

International Federation of Phonographic Industry), зважаючи на

членство України у СМО та її зобов'язання перед цією організацією,

визнаючи виключну важливість співробітництва у боротьбі з

нелегальним обігом контрафактної аудіовізуальної продукції,

Державна митна служба України та представництво Міжнародної

федерації фонографічної індустрії в Україні (далі - "Сторони") домовилися про таке:

Стаття 1

Об'єднати зусилля у боротьбі з нелегальним обігом

контрафактної фонографічної продукції в Україні.

Стаття 2

Здійснювати у межах компетенції та із наявних у сторін джерел

обмін інформацією, надаючи можливість правоохоронним органам

України протидіяти нелегальному обігу контрафактної

аудіовізуальної продукції.

Стаття 3

Сторони визначають (надсиланням відповідних офіційних листів)

своїх уповноважених для підтримання контактів у рамках визначених

їм повноважень з метою виконання домовленостей. Сторони інформують

одна одну про зміни уповноважених.

Стаття 4

Сторони беруть на себе наступні зобов'язання: - організовувати постійний обмін інформацією та методичними

рекомендаціями з питань діяльності сторін, які пов'язані з

незаконним використанням об'єктів авторських та суміжних прав, у

тому числі в області проведення експертних досліджень

аудіовізуальної продукції - проводити спільні дослідження контрафактної аудіовізуальної

продукції - спільно вивчати методи та засоби, які використовуються для

контрабанди контрафактної продукції через митну територію України - проводити консультації з питань, які входять до компетенції

сторін, а також робочі зустрічі в цілях удосконалення

співробітництва - залучати представників IFPI до участі у нарадах, семінарах

з питань боротьби з контрабандою контрафактної фонографічної

продукції.

Стаття 5

Інформація, документи чи інші матеріали, отримані у межах

цього Протоколу, можуть використовуватися сторонами лише для

цілей, передбачених цим Протоколом, у тому числі в ході

адміністративного і судового провадження, а також у ході

провадження за участю або під наглядом прокуратури. Для інших

цілей вони можуть використовуватися лише за письмовою згодою

сторін. Будь-яка інформація, надана у будь-якій формі згідно з цим

Протоколом, носить конфіденційний характер, на неї поширюються

зобов'язання щодо збереження державної таємниці і захисту

відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6

Державна митна служба України за власною ініціативою та (або)

за інформацією представництва IFPI в Україні здійснює заходи, в

межах чинного законодавства України, спрямовані проти нелегального

розповсюдження контрафактної фонографічної продукції.

Стаття 7

Представництво IFPI в Україні в межах виділених йому коштів

фінансуватиме проведення окремих заходів та виділятиме грошові

кошти на заохочення співробітників Державної митної служби

України, які досягли видатних успіхів у боротьбі з контрабандою

контрафактної фонографічної продукції.

Стаття 8

Спірні питання, які можуть виникати під час виконання

положень цього Протоколу будуть вирішуватися шляхом консультацій

та переговорів. Сторони, після взаємного погодження, можуть

вносити зміни і доповнення до цього Протоколу, які оформлюються

окремими Протоколами до цього Протоколу.

Вчинено в м. Києві 5 листопада 2004 року у двох оригінальних

примірниках українською мовою.

За Державну митну За Міжнародну федерацію

службу України фонографічної індустрії

Заступник Голови Служби Директор представництва

в Україні

Ю.М.Коновченко В.В.Ілінг

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.08.2008 — 2008 р., № 55, стор. 162, стаття 1853, код акта 43775/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Митного Співробітництва:

 1. "ПОПРАВКИ до Конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року". Рада Митного Співробітництва. 2014 рікк
 2. Статус Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года) ( 995_643 ) "(с изменениями и дополнениями от 26 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 июня 2010 года). Рада Митного Співробітництва. 2010 рікк
 3. Меморандум про взаєморозуміння між Державною митною службою України і Всесвітньою митною організацією про створення Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації в Україні "Дата підписання: 26.06.2010"Дата набрання чинності для України: 26.06.2010. Рада Митного Співробітництва. 2010 рікк
 4. Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою Митною Організацією (ВМО) та Академією митної служби України (АМСУ) з метою налагодження співробітництва з питань розвитку та забезпечення навчальної та освітньої діяльності, інституційного розвитку та досліджень з митної справи на світовому рівні "Цей Меморандум про Взаєморозуміння укладено:"Між. Рада Митного Співробітництва. 2009 рікк
 5. Статус Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.) ( 995_079 ) " (по состоянию на 30 июня 2007 г.)"Дата вступления в силу: 1 января 1988 г.. Рада Митного Співробітництва. 2007 рікк
 6. Рекомендація Ради митного співробітництва(1) стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради митного співробітництва " 30 червня 2007 року" { Рекомендацію прийнято Законом N 1771-VI ( 1771-17 ) від 17.12.2009 }. Рада Митного Співробітництва. 2007 рікк
 7. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации " Июнь, 2005 год" Мнения представителей деловых кругов о Рамочных стандартах .... Рада Митного Співробітництва. 2005 рікк
 8. Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин " Офіційний переклад" Преамбула. Рада Митного Співробітництва. 2003 рікк
 9. Статус Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 года) ( 995_926 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"-----------------------------------------------------------------------------------------------. Рада Митного Співробітництва. 2002 рікк
 10. Статус Таможенной конвенции, касающейся контейнеров ( 995_c34 ) " (Женева, 2 декабря 1972 года)" (по состоянию на 30 июня 2002 года). Рада Митного Співробітництва. 2002 рікк
 11. Додаток III до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Спеціальні додатки) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Спеціальний додаток A. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 12. Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Загальний додаток) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 13. Додаток I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) ( Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Офіційний переклад. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 14. Протокол про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур " м. Брюссель, 26 червня 1999 року" { Додаток I до Протоколу див. ( 976_006 ) Додаток II до Протоколу див. ( 976_007 ) Додаток III до Протоколу див. ( 976_008 )}. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 15. Меморандум о взаимопонимании между Всемирной Таможенной Организацией (WCO) и Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA) "Признавая, что нарушения таможенных законов вредят зкономическим, общественным, финансовым интересам и безопасности государств, а также интересам всех сторон, занимающихся законной международной торговлей, и что такие нарушения могут происходить при использовании любого транспортного средства и груза,"отмечая, что увеличение провоза наркотиков, подделок и пиратства, контрабанды исчезающих видов, ядерных и других опасных материалов заставляет таможенные власти усиливать контроль и управление,. Рада Митного Співробітництва. 1998 рікк
 16. Конвенція про тимчасове ввезення (укр/рос) "( Про приєднання України до Конвенції див. Закон N 1661-IV ( 1661-15 ) від 24.03.2004 )" { Поправки до Конвенції див. в Документі ( 976_015 ) від 15.05.2014 }. Рада Митного Співробітництва. 1990 рікк
 17. Протокол про внесення поправки до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів "Договаривающиеся Стороны Конвенции, учреждающей Совет таможенного сотрудничества ( 995_184 ), подписанной в Брюсселе 15 декабря 1950 года, и Европейское экономическое сообщество,"выражая пожелание в том, чтобы Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ( 995_079 ) (заключенная в Брюсселе 14 июня 1983 года) вступила в силу с 1 января 1988 года,. Рада Митного Співробітництва. 1986 рікк
 18. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров "{ Изменения к Международной конвенции дополнительно см. в Протоколе ( 995_080 ) от 24.06.86 }" { О присоединении к Конвенции см. Указ Президента N 466/2002 ( 466/2002 ) от 17.05.2002 }. Рада Митного Співробітництва. 1983 рікк
 19. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства " Статус Конвенції див.( 976_001 )" { Про приєднання до Конвенції див. Указ Президента N 699/2000 ( 699/2000 ) від 23.05.2000 }. Рада Митного Співробітництва. 1977 рікк
 20. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (укр/рос) " (у зміненій редакції)" (редакція на 26 червня 1999 року). Рада Митного Співробітництва. 1973 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -