Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Меморандум про взаєморозуміння стосовно розвитку морських магістралей регіону Організації Чорноморського Економічного Співробітництва " Статус Меморандуму див. ( 969_008 )" { Меморандум затверджено Постановою КМ N 1391 ( 1391-2007-п ) від 05.12.2007 }. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2007

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння стосовно розвитку морських

магістралей регіону Організації Чорноморського

Економічного Співробітництва

Статус Меморандуму див. ( 969_008 )

{ Меморандум затверджено Постановою КМ

N 1391 ( 1391-2007-п ) від 05.12.2007 }

Офіційний переклад

Уряди держав - учасниць Організації Чорноморського

Економічного Співробітництва (ОЧЕС) (далі - Сторони),

підтверджуючи свій намір працювати разом над розвитком

інтегрованої й взаємосумісної транспортної системи серед країн

Чорноморського та Каспійського регіонів;

пам'ятаючи Спільну декларацію міністрів транспорту держав -

членів ОЧЕС про сполучення Чорноморської транспортної мережі з

Транс'європейською транспортною системою в рамках Євро-Азійських

транспортних сполучень, яку було прийнято 28 січня 2005 року в

Салоніках;

усвідомлюючи те, що розвиток технічно та адміністративнО

сумісних транспортних сполучень між країнами Чорноморського

регіону та ЄС є питанням надзвичайної важливості для економічного

зростання, яке забезпечує сталу мобільність пасажирів та вантажів;

беручи до уваги те, що Європейська комісія з метою розширення

Транс'європейської транспортної системи до сусідніх з ЄС країн,

тобто в межах Балканів, Східної Європи, чорноморського та

південно-середземноморського басейну, створила Групу високого

рівня, яка складається з представників третіх країн, Європейської

комісії та держав - членів ЄС;

визнаючи високу важливість концепції "Морських магістралей",

описаної в Рішенні N 884/2004/ЕС Європейського парламенту й Ради

від 29 квітня 2004 року та її можливість стати корисним

маркетинговим інструментом сприяння зниженню перевантаженості

доріг та (або) поліпшення доступу до периферійних й острівних

регіонів та держав;

зважаючи на те, що морські магістралі призначені для того,

щоб сконцентрувати потоки вантажів на морських шляхах підвезення

матеріальних засобів таким чином, щоб поліпшити вже існуючі

морські сполучення та створити нові рентабельні, регулярні й

постійні морські сполучення для перевезення вантажів та пасажирів

між державами - членами ОЧЕС та (або) між державами - членами ОЧЕС

і державами - членами ЄС, створюючи, за можливості, реальну

конкурентну альтернативу наземному транспортові;

визнаючи потребу в однорідних, безпечних та екологічно чистих

системах морського транспорту для сприяння:

a) конкурентоспроможності й взаємосполучуваності систем

контролю руху (VTMIS, AIS тощо), розроблених сторонами, при цьому

дотриманню світових стандартів можна було б сприяти в подальшому

для спрощення обміну відповідною інформацією. Ці дії в майбутньому

могли б відбуватися також за підтримки Європейської системи

морської безпеки;

b) поліпшенню обміну інформацією між контрольними органами

влади держави порту;

визнаючи те, що співробітництво має задовольняти нагальні

потреби та інтереси Сторін,

досягли такого взаєморозуміння:

Стаття 1

Сторони будуть розвивати й розширювати співробітництво з

політичних питань, які стосуються розвитку Морських магістралей і

(або) їхнього розширення, що вже створено в Європейському Союзі,

до регіону ОЧЕС, та підтримувати бізнес-ініціативи на основі

взаємної вигоди.

Сторони будуть досягати цієї мети в межах відповідних сфер

своєї компетенції з урахуванням національного законодавства країн

ОЧЕС, а також відповідних чинних міжнародних конвенцій.

Стаття 2

Співробітництво, яке зазначено в статті 1 цього Меморандуму

про взаєморозуміння, охоплює, inter alia, такі аспекти:

- заохочення та поліпшення співробітництва й обміну

інформацією між адміністраціями портів, організаціями та іншими

заінтересованими органами країн ОЧЕС у сферах транспортних

операцій, матеріально-технічного забезпечення та інфраструктури;

- сприяння підготовці персоналу портів ОЧЕС та обмінові

знаннями між портами ОЧЕС та (або) між портами ОЧЕС і портами ЄС;

- заохочення та поліпшення обміну досвідом (передовою

практикою) між портами ОЧЕС та (або) між портами ОЧЕС і портами ЄС

стосовно розвитку портів і запровадження нових технологій;

- визначення проектів, які становлять спільний Інтерес для

країн ОЧЕС та які можна далі розвивати з метою поліпшення

злагодженості й сприяння переходу від одного виду транспорту до

іншого,

- забезпечення вільної та чесної конкуренції в міжнародних

перевезеннях між перевізниками з усіх держав - членів ОЧЕС, які

беруть участь у міжнародних морських перевезеннях, з метою

забезпечення необмеженої, а отже, чесної участі морських суден

Держав - членів ОЧЕС у міжнародній морській торгівлі вантажами

комерційного призначення;

- спрощення доступу до всіх видів транспорту й їхній

розвиток;

- підвищення морської надійності й безпеки в регіоні ОЧЕС,

- надання інформації всім заінтересованим органам країн ОЧЕС

про основні принципи цього Меморандуму про взаєморозуміння та його

застосування.

Стаття 3

Для сприяння ефективному застосуванню цього Меморандуму про

взаєморозуміння Сторони створять Робочу групу Ad Hoc з Морських

магістралей, яка складатиметься з представників, призначених

компетентними органами Сторін, у супроводі, за необхідності,

представників портів й інших заінтересованих органів.

До компетенції цієї Робочої групи належить:

- забезпечення належного обміну інформацією в межах сфер

спільних інтересів,

- унесення пропозицій з метою досягнення цілей цього

Меморандуму про взаєморозуміння стосовно портового устаткування та

роботи,

- контроль за ходом спільної діяльності й звітування про

нього,

- огляд ходу співробітництва між країнами ОЧЕС з питань

Морських магістралей та звітування компетентним органам Сторін, а

також Робочій групі ОЧЕС з питань транспорту,

- визначення сфер спільного інтересу та, за необхідності,

унесення

- відповідних пропозицій спільно з компетентними органами

Сторін та (або) державними чи іншими органами,

- координація схожих дій з державами - членами ЄС та (або)

третіми країнами в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння,

- виконання будь-яких інших завдань, які необхідні для

застосування цього Меморандуму про взаєморозуміння;

- виконання всіх необхідних дій для розвитку Морських

магістралей,

- вивчення та визначення можливих джерел фінансування для

проектів Морських магістралей,

- пропонування конкретних дій та рекомендацій Робочій групі

ОЧЕС з питань транспорту.

Стаття 4

Сторони будуть співробітничати в питаннях, що становлять

спільний інтерес, з метою підтримання їхньої позиції у визначенні

та розвиткові Морських магістралей у регіоні ОЧЕС.

Сторони будуть співробітничати з метою поліпшення

транспортної інфраструктури та допоміжних засобів, а також

морських послуг у Чорному та Каспійському морях.

Стаття 5

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності в перший

день місяця, що настає після дати, коли вісім Сторін підпишуть

його або повідомлять Постійному міжнародному секретаріату ОЧЕС про

виконання ними юридичних процедур, що вимагаються для цих цілей.

Підписано в Белграді 19 квітня 2007 року в одному примірнику

англійською мовою.

За та від імені:

Уряду Азербайджанської Республіки (Підпис)

Уряду Албанії (Підпис)

Уряду Республіки Болгарія (Підпис)

Уряду Республіки Вірменія

Уряду Грецької Республіки (Підпис)

Уряду Грузії (Підпис)

Уряду Республіки Молдова (Підпис)

Уряду Російської Федерації (Підпис)

Уряду Румунії (Підпис)

Уряду Республіки Сербія (Підпис)

Уряду Турецької Республіки (Підпис)

Уряду України (Підпис)

{ Меморандум додано до Постанови КМ N 1391 ( 1391-2007-п ) від

05.12.2007 }


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.12.2007 — 2007 р., № 94, стор. 8, стаття 3436

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС):

 1. Статус Меморандума о взаимопонимании по развитию морских магистралей в регионе государств-членов Черноморского Экономического Сотрудничества (Белград, 19 апреля 2007 года) ( 969_002 ) " (по состоянию на 19 апреля 2011 года)" (неофициальный перевод). Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2011 рікк
 2. Статус Дополнительного протокола о привилегиях и иммунитетах Организации Черноморского экономического сотрудничества (Тбилиси, 30 апреля 1999 года) ( 998_026 ) " (по состоянию на 1 января 2011 года)" (неофициальный перевод). Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2011 рікк
 3. Додатковий протокол про боротьбу з тероризмом до Угоди між урядами держав-учасниць Чорноморського "Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою"{ Протокол затверджено Постановою КМ N 1091 ( 1091-2008-п ) від 17.12.2008 }. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2004 рікк
 4. Декларація Ялтинської зустрічі на вищому рівні "1. Мы, главы государств и правительств государств - участников Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), провели 5 июня 1998 г. в Ялте встречу с целью оценки прогресса ЧЭС с момента его создания в соответствии со Стамбульской декларацией от 25 июня 1992 г. и определения будущего направления его развития. Все мы убеждены в том, что значительный прогресс, достигнутый в нашем многостороннем экономическом сотрудничестве, содействует снижению напряженности в регионе, укреплению мира, стабильности и безопасности на благо наших народов и что пришло время укрепить международную правосубъектность ЧЭС. С этой целью мы подписали Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества ( 998_009 ), в результате чего существующий межправительственный механизм превращается в полноформатную региональную экономическую организацию."2. Мы разделяем общее мнение о том, что в XXI веке роль Черноморского региона как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения глобальной экономики существенно возрастет благодаря его стратегическому расположению и значительному экономическому потенциалу. ЧЭС должен адаптироваться к миру глобального переходного процесса и стремительных перемен, охватывая новые области сотрудничества и углубляя его в уже существующих областях. Все это требует разработки новой экономической программы ЧЭС на будущее для решения задач эпохи глобализации и информационного сообщества, стимулирования экономического роста и технического обновления, создания рабочих мест и наращивания взаимодополняемых усилий наших стран.. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 1998 рікк
 5. Декларація про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва " Стамбул, 26 лютого 1993 року"Голови парламентів Албанії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Румунії, Російської Федерації, Туреччини і України, зібравшись у Стамбулі 25-26 лютого 1993 року,. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 1993 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -