<<
>>

Стаття 1

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Обсяг зобов'язань по відношенню до предмета обговорення

1. Цей Регламент визначає ступені безпеки та заходи з безпеки, застосовані до інформації, яку одержує Співтовариство чи повідомили держави-члени, яка охоплюється статтями 24 і 25 Договору, що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії ( 994_027 ) (надалі "Договір").

Ця інформація надалі називається: Класифікована Інформація Євратому ("КІЄ").

Тим ні менш, коли країна надає інформацію, охоплену статтею 25, Регламент застосовується тільки якщо використання цієї інформації підпадає під зміст цього Договору.

2.

Звіти, дані, документи, об'єкти, що відтворюють засоби масової інформації та теми, що відносяться до інформації, про яку йдеться в першому пункті, трактуються як КІЄ.

<< | >>
Законодавчий акт: Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, "що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 1