<<
>>

Стаття 16

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Перевірка

1. Метою перевірки є гарантія того, що відповідна особа відповідає необхідним умовам одержання доступу до КІЄ.

Обсяг перевірки залежить від категорії безпеки, за якою звернулися за санкцією.

2.

В усіх випадках перевірка виконується за відповідальністю держави-члена, громадянином якої є особа, про яку йдеться. Якщо особа, про яку йдеться, не є громадянином будь-якої держави-члена, то відповідальною є держава-член, на території якої зареєстрована його адреса чи звичайне місце проживання.

Якщо особа, про яку йдеться, знаходиться протягом деякого часу в інший державі-члені, або має зв'язки в інший державі-члені, не тієї держави-члена, про яку згадується в попередньому підпункті, то держава-член, відповідальна за перевірку, просить іншу державу-члена взяти участь у розслідуванні та повідомити результати своїх розслідувань державі-члену, що відповідає за перевірку.

3. Відповідні положення та директиви, прийняті в кожній державі-члені, застосовуються для цілей перевірочної процедури.

В усьому іншому зберігаючи визначене Радою стосовно членів організацій та офіційних осіб і службовців Співтовариства, запити про перевірки, зроблені Службою Безпеки, надсилаються компетентним органам держави-члена, що, у рамках розуміння першого підпункту пункту 2, є відповідальною за виконання перевірки. Запити про перевірки супроводжуються особистими деталями, завіреними тими, кого це стосується, надаючи повний обсяг деталей про особистий статус осіб, про які йдеться, та їхніх родин, видах діяльності та зареєстровану адресу, охоплюючи попередній десятилітній період.

У випадку з офіційними особами та службовцями держав-членів і осіб та підприємств, як визначається в статті 196 Договору ( 994_027 ), включаючи працівників цих підприємств, перевірка виконується на запит зацікавленої держави-члена.

4. Коли перевірка закінчена, застосовується наступна процедура стосовно членів організацій та офіційних осіб і службовців Співтовариства:

(a) По завершенню перевірки держава-член, яка відповідає за неї в рамках розуміння першого підпункту пункту 2, надсилає висновок до Відділу Безпеки.

Цей висновок, на підставі результатів перевірки, затверджує існують чи ні які-небудь заперечення щодо надання особі, про яку йдеться, повноважень на допуск до КІЄ відповідної категорії. Надаючи свій висновок держава-член бере до уваги всю інформацію, надану будь-якою іншою державою-членом, що приймає участь у перевірці.

(b) Якщо висновок, наданий відповідно до підпункту (a), не містить ніяких заперечень, то Служба Безпеки може, якщо вона не має серйозних підстав для іншого, надати повноваження особі, про яку йдеться. Держава-член, відповідальна за виконання перевірки, одержує інформацію про рішення, прийняте Службою Безпеки.

(c) Якщо висновок, наданий відповідно до підпункту (a), несприятливий, то Служба Безпеки, з огляду на цей висновок, не надає повноважень.

(d) Якщо після надання повноважень інформація, що може збудити сумнів з приводу придатності особи, яка одержала повноваження, надходить до відома Служби Безпеки або держави-члена, то ця інформація повинна бути надіслана до держави-члена, відповідальній за виконання перевірки в рамках вимог першого підпункту пункту 2. Ця держава-член повинна переглянути свій первісний висновок та повідомити Відділ Безпеки, чи вважає вона, що дія повноважень повинна бути призупинена. Служба Безпеки погоджується з рішенням держави-члена за умови, що у випадку сприятливого висновку Служба Безпеки вважає, що немає серйозних підстав для протилежного.

<< | >>
Законодавчий акт: Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, "що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 16